donderdag 27 augustus 2020

Wind, mestvergisters: We zijn er niet voor je leefmilieu maar gewoon voor de centen

Ondertussen is duidelijk geworden dat WindVision de restanten van de RMS plannen voor de megamestvergisters in Venlo en Groenlo heeft overgenomen. Eind juli zijn ook de vergunningsaanvragen voor de megamestvergister op de Laarberg opnieuw ingediend. Het is onbegrijpelijk dat men maar blijft volharden in dit, lokaal maatschappelijk, ongewenste project, waar een goed georganiseerde tegenstand actief is. Naar verluidt gaat het om precies hetzelfde project waarvan er een hele hoop technische aspecten slecht doordacht en niet goed uitgewerkt zijn. Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van mestvergisting lijkt zich nu al te gaan wreken.
lees meer

 Het plan voor de megamestvergister in Groenlo is opnieuw ingediend.
Ook is er een plan voor Windmolens op het perceel.

Het is net als in Neede. Ze zijn niet geinteresseerd in het milieu.
Alleen in de subsidies die ermee worden losgeweekt.
Linksom of rechtsom worden er enorme bedragen mee binnengeschraapt.