zondag 9 augustus 2020

Voormalig wethouder Boer is geschokt en minstens ook geirriteert en misschien al langer geirriteerd.

 Vraag: U geeft op pagina 4 aan dat u in de voorbereiding van de perspectiefnota het tekort dat in de begroting was opgenomen van 3,5 miljoen, nader heeft geanalyseerd en daarbij tot de conclusie bent gekomen dat verdeling van het tekort anders is dan vorig jaar gedacht. Het tekort is niet gedeeltelijk toe te schrijven aan het sociaal domein.Dit is een schokkende conclusie. Het mantra dat we aan een groot deel van de kosten niets kunnen doen omdat we te weinig geld voor zorg uit Den Haag krijgen klopt dus voor dit deel niet. Wat we nog veel schokkender vinden is dat de gemeentelijke organisatie in 2019 geen inzicht heeft gehad in de oorsprong van de tekorten en de raad gedurende de verschillende P&C momenten amendementen aanneemt en besluit op basis van verkeerde informatie waardoor zaken verder zijn ontspoort.
lees meer

Voormalig wethouder van Financien Han Boer levert commentaar op z'n opvolger.
Hij is geschokt over het feit dat tekorten niet helemaal goed zijn toegewezen aan oorzaken.
En voor het gemak allemaal maar in de schoenen van Den Haag zijn geschoven.
Den Haag geeft gewoon te weinig gestort was de gemakkelijke conclusie van opvolger Teselink.

Nu kun je natuurlijk zo'n man als Teselink niet te hard vallen.
Voorheen was hij toch verkoper van computergames? Wat heeft dat met Financiën te maken?
Dan drijf je op de verhalen van de ambtenaren, zoals dat met meer wethouders het geval is.

Dat 'ontspoort' eigenlijk met een 'd' moet worden geschreven houdt overigens niet in, dat het om verleden tijd gaat.
Je kunt dan toch ook niet meteen de conclusie trekken dat het wel in de verleden tijd plaatsvond, misschien wel in de periode van de vorige wethouder Financiën.

De één heeft wat meer met taal dan met centen, en v.v.

Misschien is alles niet helemaal strak verlopen, maar we moeten niet alles overdrijven.
'Geschokt' en 'geïrriteerd' liggen ook best ver uit elkaar.

Lees het gehele verhaal onder de link.