donderdag 23 juli 2020

Je zult maar als Campinakoe worden geboren

Toekomstbeeld FrieslandCampina: de Nederlandse turbokoe zal nóg meer melk geven
Het aantal boerenbedrijven zal de komende jaren drastisch afnemen en de melkveehouderij zal verder intensiveren. Dat valt op te maken uit de prognoses van FrieslandCampina, de grootste zuivelcoöperatie van Nederland.

Campina heeft haar winst met een derde zien slinken.
Ook Corona heeft bij Campina z'n impact gehad. Zeggen ze.
Er wordt overal in het bedrijf bezuinigd zo lezen we. Mensen vliegen er uit.

Maar de Campina Turbokoe gaat het oplossen zo lezen we op het prikbord van de melkveehouders. Die gaat 50% meer produceren vermoedelijk om die winstdaling te compenseren. Want anders kan dat niet.

Je zult maar als Campinakoe worden geboren.
Compleet uitgemolken als je uiteindelijk naar het slachthuis gaat.