zaterdag 2 mei 2020

Leegstand in bejaardentehuizen

Verpleeg- en verzorgingshuizen zien het aantal bewoners door de coronacrisis in rap tempo dalen. In de verpleeghuizen zijn dit jaar ongeveer 15.000 mensen overleden en er komen nog amper nieuwe bewoners bij.
lees meer

Binnenkort kunnen we voor weinig een kamertje huren.

Zorgelijk is het wel voor de financien van die instellingen.