maandag 11 mei 2020

Gemeente Berkelland deelt een melding over nepaanmaningen van GB Twente. Je zou je afvalstoffenheffing niet hebben betaald. We lezen: Trap er NIET in! Open geen link!

Melding valse mail
Heeft u een mail ontvangen van Loansma & Partners - Gerechtsdeurwaarders & Advocaten waarin staat dat u onmiddellijk een nog openstaand bedrag moet betalen in verband met een verhoging afvalstoffenheffing? Trap er NIET in! Dit is een nep-mail.

lees meer