zaterdag 11 april 2020

Gekonkel

In het buitengebied zie je hier steeds dat gekonkel met 'woningsplitsing'.
Uit winstbejag een extra wooneenheid creëren.

Eventueel eerst de woning vergroten om aan het minimum aantal kubieke meters te geraken.

De gemeente, raad wil graag meewerken, want dat is vaak ook uit eigen belang van deze stemmers.

Ik stel voor dat je stallen en schuren ook maar een eigen huisnummer toekent, Berkelland.
Dan  is het gauw opgelost. Dat komen er gewoon huizen te staan.

Maar u had misschien al geraden dat ik dat gekonkel maar niks vind.
Zelfverrijking en ondermijning van de woningmarkt.


En dat 'eerst vergroten' naar de minimummaat, daar moet ook wat worden gedaan.
En dus niet zoals D66 voorstelt, om de splitsing altijd maar toe te 
staan, omdat je toch eerst kunt vergroten'.
Dichttimmeren, en niet verergeren!
En eigenlijk geheel afschaffen is het idee.