woensdag 12 juni 2019

Vergisters: duurzame energie of afvallozing?


Paul Knuvers:
Onlangs kreeg de GroenLinks fractie het rapport ‘Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing’ (nov. 2016) van de stuurgroep RIEC Noord en de strategische Milieukamer, onder ogen (zie ook bijlage). De inhoud van dit rapport verontrust ons zeer.
lees meer