zondag 23 juni 2019

ODA cirkelt boven de failliete Needse ijzergieterij als aasgier.

ODA blijft rondcirkelen om geld binnen te halen dat er niet is.

Sinds de brand van april is het gedeelte waar asbest is vrijgekomen, met linten gemarkeerd. Maar vanaf de Bergweg kunnen 'vreemden' daar redelijk ongehinderd bij. De ODA eist dat het hek steeds op slot is. De ODA en andere controleurs hebben tal van keren een open hek aangetroffen. Daarom eist de ODA dat in elk geval hiervoor boete wordt betaald. Dat geld is er echter niet, aldus de curator. De bezwarencommissie brengt binnen enkele weken advies uit.
lees meer