dinsdag 4 juni 2019

Verbreding A1 gaat niet door?

Verbreding van de snelwegen A1 en de N35 en de aanleg van andere wegen rond beschermde Natura 2000-gebieden zijn in gevaar door de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid PAS. Deze dinsdag is er spoedoverleg tussen het Rijk en provincies over de gevolgen van die uitspraak. De Overijssels gedeputeerde Hester Maij is daarbij.
Meer