vrijdag 14 juni 2019

Berkelland wil u een tekort van 3,5 miljoen presenteren in 2023. Volgend jaar 1,1 miljoen.

Tekort Berkelland loopt op naar 3,5 miljoen euro
BORCULO - Berkelland komt de komende jaren steeds meer geld tekort. De tekorten lopen op van 1,1 miljoen euro in 2020 naar 3,5 miljoen euro in 2023. Daarom zijn bezuinigen nodig.

lees meer


De logica 'daarom zijn bezuinigingen nodig' valt bij mij wat verkeerd.
Als er meevallers zijn, dan 'is dat mooi meegenomen'. Wij zien er verder niets van.

Als we als gemeente enorm veel overhouden, dan storten we dat bij de intergemeentelijke bank, aflossingsvrij, tegen een crisisrente. 

Een consument zou denken 'wat zonder aflossing, en wat met zo'n belachelijk minimale rente': schulden een beetje rechttrekken en verder consumeren maar'.

Berkelland stort het weg op zo'n crisisrekening en presenteert ons consumenten, burgers, gemeente, later de rekening van eventuele tegenvallers die passeren.

Een paar jaar een niet sluitende begroting is al helemaal niet aan de orde. Waarom niet?
Het is geen wedstrijd met andere gemeenten!

Kijk een 'Excelwethouder van financiën' die hebben we niet nodig.
Die verandert net zo lang in alle vakjes tot er onderaan 0 staat.
Dan ben je geen slimme boekhouder, geen slimme wethouder van financiën. Je weet hoe je vakjes in Excel moet vullen.

Dat kennen we al van zorg, cultuur.
Slim hoor!

Als je vanuit Den Haag te weinig geld voor zorg krijgt, moet je daar zeuren, niet bij ons burgers!

Dat de zorg te duur is. Dat heeft de overheid zelf ook in de hand gewerkt.
Fraudebureautjes met patsertjes aan het roer. Dat is toch aan de orde van de dag?


De tekorten lopen op van 1,1 miljoen euro in 2020 naar 3,5 miljoen euro in 2023. Daarom zijn bezuinigen nodig.

Het gaat om 25 euro per Berkellander per jaar volgend jaar. En 75 euro in 2023.


Het is wel strak begroten, dat je dat nu al weet.
Op een begroting van 100 miljoen.
Ik weet bijvoorbeeld niet dat ik volgend jaar 1 procentje minder over zal houden komend jaar.

Hoe zit het overigens met meevallers?
Krijgen we dan ook zo'n show?
Ze kennen mijn rekeningnummer bij de Gemeente, maar stortingen bij overschotten? Ik heb dat nog nooit gezien.