dinsdag 9 oktober 2018

Onderschrijft het College niet liever de intentie om te sturen naar kwantiteit dan op kwaliteit? #VVDBerkelland

Wim en Hans vragen zich onderstaande af.
In volzinnen waar we onze nek over breken, dat wel.

Ze zijn bang dat Berkelland achterblijft als boerengemeente.
Het moet groter, grootst.


Breekt er weer ergens brand uit op zo'n locatie dan zijn er weer duizenden doden te betreuren. Varkens, runderen, dat wel.
Bij kwantiteit denken we dan aan dezelfde voorzieningen tegen brand, als in een bejaardentehuis? Dat is dan kwaliteit.

Je kunt een dier niet zomaar ondergeschikt maken aan je winstbejag, Wim en Hans.

En als die stankcirkel niet interessant is, en ook het brandgevaar niet. 
Dan kun je misschien verplicht worden gesteld, er op max. 40 meter vanaf te wonen?