dinsdag 9 oktober 2018

Begroting 2019: Over hap-snap beleid en prutsen in Excel

Begroting is sluitend

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2019 aan. De begroting 2019 sluit met een positief saldo van 11.000 euro. Het tekort binnen het sociaal domein wordt gedekt uit de reserve die daarvoor is opgebouwd. De portemonnee is goed gevuld. Zó goed dat de gemeente wat kan teruggeven en extra kan investeren.

Deze programmabegroting is gebaseerd op het coalitieakkoord 2018-2022 'Samen investeren in Berkelland', het collegeprogramma 2018-2022 en de Perspectiefnota 2018.
lees meer

Op een begroting van vele miljoenen, geen cent tekort.
Het is de laatste jaren allemaal te vaak gebaseerd op 'goedkoop begroten'.
Vooral afstrepen en eenmalige posten, zijn de magische maatregelen om erg veel geld over te houden.
Dat is geen kwestie van goed beleid, maar van goedkoop begroten.


Geen solide beleid, maar een soort van hap-snap beleid.
Net zo lang in je Excelletje lopen prutsen tot je bij de nul komt onder de streep.

De slachtoffers liggen niet direct in je eigen organisatie, maar die presenteer je de burger.

Gelukkig nieuwjaar!