woensdag 25 april 2018

N wegen moeten veiliger

Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Hiermee moet het aantal dodelijke verkeersongelukken op deze wegen worden teruggebracht.
Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken op de N-wegen komt voort uit een botsing met een obstakel, zoals een boom. Door bomen te verwijderen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte.
lees meer

Miljoenen om bomen weg te halen langs N-wegen!