vrijdag 20 april 2018

Groenlose megavergister

Groenlose biovergister:
Zaterdag geeft RMS, de bouwer van de centrale uitleg over de biovergister op een bijeenkomst.
Woensdag is er een infoavond van/voor tegenstanders.

In Tubantia lees ik:


. . . Maar de komst van de vergister zorgt voor veel onrust. Er wordt gevreesd voor stankoverlast (ammoniak), verkeershinder door af- en aanrijdende vrachtauto's en voor milieu- en gezondheidsrisico's. De opgerichte Stichting Megamestvergister Groenlo NEE en de Gelderse Natuur en Milieufederatie begonnen een petitie die inmiddels 1.500 keer is getekend. In de petitie worden de gemeente Oost Gelre en de provincie opgeroepen om de procedure voor een vergunning meteen stil te zetten . . .