woensdag 4 april 2018

ingezonden brief van Zwarver Gait

Geachte heer van Oostrum,

Gefeliciteerd met de éclatante zetelwinst en de kans dat hans van b.(ontslagen wethouder, ozb-verhoging 20%) weer terugkeert in de raad? ten faveure van boer han (de man van 20 miljoen aan de BNG, dir. 6 ton jaarwedde, terwijl hij beweert dat er géén armoe = in berkulland en dientengevolge ook de voedselbank geen geld wou geven t.w.v. 5.000€; later wel) MAARRE UH ik mail u naar aanleiding van een gesprek dat u heeft gehad met anouk van t. (niet voor mekaar team) en énen vrouw holl a. aangaande de HEER GERRIT HENDRIK TIJINK. De kwestie is dat ik na 15 jaar op straat te hebben geleefd,(ZONDER GELD ÉN ZONDER 1 OVERTREDING, prestatie van wereldformaat, draag mij maar es voor voor een lintje joost) medio 2016 het 'voor mekaar team' heb ingeschakeld om een terugkeer in de reguliere mij. te bewerkstelligen oftewel een i.d. kaart, een verzekering, een uitkering EN een huis. Eind 2016 was dit geregeld oftewel ik had weer een idkaart, verzekert, uitkering en een 'hok' op een camping in noordijk, dec 2016, edoch in januari 2017 kreeg ik een mail van de gemeente berkulland waarin ik gesommeerd werd om binnen 1 jaar mijn hok weer te verlaten op straffe van 30.000€. Dit hol in noordijk heb ik geaccepteerd om alles voor mekaar te krijgen wél wetende dat één jaar heel erg kort dag was gezien het fatale sloopbeleid van de wooncorp. anti-wonen (in Neede zijn tientallen woningen verdwenen door de beleidsnota stadsvernieuwing, WAARVOOR ze nota béne OOK nog geld kregen), aan de koeweidendijk in neede(waar ook han boer woont in z'n d'66 kluphuisje?) staat een gebouw leeg van 30 woningen dat volgend jaar gesloopt gaat worden EN waarvan mevrouw van t. mij vertelde dat ze dat zo vol kon zetten met woningzoekenden?. Mijn vraag aan jou is, waar is het toezicht op deze zbo's die opppermachtig zijn, ieder jaar weer schandalige huurverhogingen door voeren waardoor er wachtlijsten ontstaan van 10 jaar én meer. Tegenover mij wordt door de dames van t. en hol een dreigement uitgevaardigd dat ik binnen 2 maand een woning moet versieren(terwijl door landelijk partijen zoals de vvd. en d'66 fel wordt geageerd tegen een 'links' plan om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen) de P.E. over de eric staals en hubert m's. heeft opgeleverd dat de wooncorpsen weer terugmotten naar hullies kerntaak:beheren en onderhouden van sosjaale huurwoningen En er zijn prestatieafspraken gemaakt over de functie van wethouders (patricia hoyting of scharrelborg) en de nietwoningbouwers. Tot slot van dit betoog; het zou een fatsoenlijke gemeente sieren dat ze een fatsoenlijk burger es een keertje gaan compenseren voor 15 jaar lang keurig gedrag i.p.v. iemand te bedreigen met hokuitzetting(ter illustratie als een vereninging zoals de vee-vee-dee(van rey, zijlstra,v.d.steur, hermans , teeven, opstelten, houwers, verheyen, kamp, hennis, mongool jorritsma een motorclub was geweest dan was 'ie allang verboden) p.s. IK laat mij niet verbannen naar een buurgemeente of naar een regionale opvang EN ik hoop dat u het fatsoen heeft om mij te antwoorden want deze mail wordt ook verstuurd naar ALLE fractievoorzitters in berkulland en de fnv., pers en advocatuur, in afwachting van uw antwoord verblijf ik in mijn hok aan de karelsdijk,

Met vriendelijke groet,

zwarver gait

(Gerrit Tijink)