dinsdag 6 maart 2018

Het moet toch ook echt niet veel gekker worden

Duitse topambtenaar wil genderneutraal volkslied: 'Vaterland' moet 'Heimatland' worden
Een topambtenaar van het Duitse ministerie voor familiezaken heeft voorgesteld het Duitse volkslied genderneutraal te maken. In een schrijven aan het personeel van het ministerie pleit Kristin Rose-Möhring ervoor het woord 'Vaterland' uit het 'Deutschlandlied' te schrappen en te vervangen door 'Heimatland' 
lees meer

Het moet toch ook echt niet veel gekker worden, straks gaan we het Wilhelmus nog herschrijven:

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland (m/v) ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert.