woensdag 7 maart 2018

Als je normaal een trampoline in de berm zet, dan is dat geen diefstal van grond van de gemeente.

Proef moet eind maken aan ‘landjepik’ door boeren Achterhoek
Er komt dit jaar een proef in de gemeente Berkelland waarbij, anders dan nu het geval is, in kaart wordt gebracht hoeveel landbouwgrond door boeren mag worden bemest. Op deze manier moet een eind komen aan oneerlijke praktijken van zowel de Rijksoverheid als boeren.
lees meer

Je meent dat je je moet verdedigen, dan kom je met zo'n verhaal.

Takken en trampolines
Die praktijk zorgt ervoor dat aan de ene kant boeren worden benadeeld voor overhangende takken van bosjes en houtwallen. Burgemeester Joost van Oostrum: „Waar takken overhangen, wordt minder oppervlak vermeld waarop mest mag worden opgebracht.  Trouwens, ook waar dingen op het land staan. Waar een trampoline stond op het moment van het maken van de foto, wordt de oppervlakte van die trampoline van het landoppervlak afgetrokken. Maar vooral voor de natuurlijke elementen zorgt dat ervoor dat bomen en struiken zullen worden teruggedrongen om meer bewerkbaar oppervlak te krijgen. Die praktijk gaat ten koste van de biodiversiteit en het typische karakter van het coulisselandschap.”