donderdag 4 juli 2024

#Boersoap compleet

De ontslagen wethouders van Berkelland willen alle drie terugkeren en gehoor geven aan de verrassende oproep een comeback te maken. Dat zeggen zij in een gezamenlijke verklaring. Daarin benadrukken zij ‘niemand uit te sluiten en met alle raadsleden te willen samenwerken’.  Dus ook met de in opspraak geraakte D66-fractieleider Han Boer.
Bron: Tubantia

Tjongejonge. 

Meer in Tubantia op 4 juli:

Drie wethouders zeggen in een verklaring dat zij nog steeds achter hun statement van toen staan, dat zij grensoverschrijdend gedrag ‘onacceptabel’ vinden. Maar ook dat zij D66’er Han Boer niet zullen negeren.

. . .

Deze week bagatelliseerde Bennie Morsink (OBL) de klachten. „Het zijn klachten van maar 26 mensen”.  Er ging een golf van verontwaardiging over de publieke tribune, waar veel ambtenaren zaten.

. . .

Boer dreigde ook andere mensen - inclusief de burgemeester - met een proces als hij schade lijdt door het rapport over het grensoverschrijdend gedrag.

. . .

In het rapport wordt Boer niet met naam genoemd. In de debatten die daarna ontstonden in de raad heeft Boer erkend dat hij vanwege het rapport met processen heeft gedreigd, daarmee zelf erkennend dat het rapport over hem gaat.