vrijdag 1 december 2023

Hoezo? Woningbouwdip!?

Minister De Jonge waarschuwt voor 'forse dip' in woningbouw

Volgend jaar dreigt een rampjaar voor de woningbouw te worden. Gebrek aan grond, hoge rente en gestegen bouwkosten zitten de kabinetsdoelstelling in de weg om in 2030 900.000 woningen erbij gebouwd te hebben. Bovendien stijgt de vraag naar woningen harder dan voorzien.

Bron: NOS


Hoezo gebrek aan grond @hugodejonge Een stuk weiland zetten we nu vol met zonnepanelen. 

Of is gewoon ‘weiland’, met koeien in stal. 

Daar kun je ook wel 100 woningen neerzetten.  

Hetzelfde geldt voor dat stuk bos dat uit winstbejag wordt gekapt. 

We hoeven echt niet allemaal in de stad te wonen.


Ik denk dat politici een eigen agenda hebben om woningprijzen op te jagen. 

En zelf veel en/of erg dure huizen kopen.

En daarmee een soort van eigen Ponzi maken.


De kosten van zo’n  Ponzi verdwijnen in de zakken van de grote ‘spelers’ ten koste van de kleinere spelers, of de niet deelnemers.


Bij de gemeenten, zoals Berkelland, gaat dat precies zo, met lokale politici. Daar heten ze ‘raadsleden’. 

Die voor het nastreven van hun eigenbelang ook -soms hun hele leven- beloond worden. 


Met als gevolg een compleet ontwrichte woningmarkt, en verder uit de hand lopende inkomensongelijkheid. 


Er zou meer onderzoek naar dit soort dingen moeten komen. 

Dan moeten raadsleden en politici in een soort van ‘functioneringsgesprek’ uitleggen waarom ze bepaalde keuzes in ‘algemeen belang’ maakten, overwegende hun persoonlijk voordeel. 


En als dat negatief uit zou pakken dat ze dan hun salaris  moesten terugbetalen omdat ze met privé dingen bezig waren in werktijd.