donderdag 28 december 2023

Aanpassing Alcoholverordening ?

Als de hamer valt…

27 december 2023


Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. Hieronder een samenvatting van de besluiten die de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar, op 19 december, heeft genomen.  

Op de agenda van de raadsvergadering stonden alleen hamerstukken. Over deze onderwerpen wordt geen debat meer gevoerd, omdat de raadsleden het unaniem eens zijn over het voorstel. De gemeenteraad stemde in met de onderstaande voorstellen:

  • Aanpassing Alcoholverordening
  • Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Berkelland
  • Bodembeleid onder Omgevingswet
  • Technische aanpassing Algemene plaatselijke verordening (APV)
  • Groenbeleidsplan 2024-2033

Bron: gemeenteberkelland.nl


Aanpassing Alcoholverordening ? 


Dat was toch blijvend 'vrij drinken in de gemeentekantine op kosten van de Berkellandse gemeenschap, zonder drankvergunning, en zonder politiecontroles' ?