vrijdag 18 februari 2022

Curator van failliet Welkom Energie verkeerd bezig #WelkomEnergie

Klanten van het failliete Welkom Energie dachten dat hun welkomstpremie van hun was. Immers het was een beloning als welkom. 
Maar de maatschappij keert de premie pas uit na een jaar. Ze gijzelt je premie. Dat is een normale gang van zaken in deze branch. 

En gijzelen van geld dat doen de klanten nu ook. 
Ze hebben gewoon de maandpremie via de bank teruggeboekt en zo zelf hun premie geïnd. 

Zij hebben er niet voor gekozen dat het bedrijf stopt. 

Maar nu wordt het bedrag terug geëist door de curator. 
Ik vind het niet kloppen. 

De premie is door de klant verdiend op de eerste dag van het contract. 

Maar het gaat om miljoenen. 

Getild door een curator . . .