dinsdag 18 mei 2021

Groenlinks Berkelland maakt zich er zorgen over dat GZV geen afvalwater op de Berkel loost.

 GZV loost nog steeds geen afvalwater op de Berkel zoals voorzien is in de watervergunning.
Kunt u aangeven waar GZV het afvalwater tot nu loost?
Kunt u aangeven wie toezicht houdt hierop?
Is het mogelijk dat GZV (een deel van het) afvalwater over akkers uitrijdt samen met zg. groene-kunstmest?
Indien ja, houdt dit geen onverantwoord risico voor het milieu in?  

bron: gemeenteberkelland.nl
lees meer

Weer zo'n groen Berkellands delict zeker, maar dan in het groot.
Maar ja, druk, druk, druk.