woensdag 4 november 2020

Waterkartel

BERKELLAND – Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting in 2021 beperkt omhoog.
lees meer

Elke keer hetzelfde argument.
Maar we krijgen wel een verantwoording waar dat extra geld wordt uitgegeven?
We zijn geen melkkoe!

De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Zeker we geven Berkelland de schuld niet.
Het is een landelijk verschijnsel om zo te werken.
Bij bedrijven noemen we dit 'verboden kartelgedrag'.
Er worden geen afspraken gemaakt, maar de tarieven gaan overal langzaam zonder noodzaak omhoog.