zondag 14 juni 2020

Groenlinks Berkelland: Uitbuiting van de onderkant van de Europese arbeidsmarkt moet nu stoppen

Formulering: Huisvestingssituatie arbeidsmigranten
De Corona crisis heeft Nederland weer eens, als een van de gevolgen,
zichtbaar gemaakt in welke mensonterende toestand wij in ons land
arbeidsmigranten laten werken en wonen. Onder de noemer ‘flexibilisering’
van de arbeidsmarkt en door neoliberaal economisch handelen hebben we
van koppelbazen zgn. legale uitzendbedrijven gemaakt. Helaas zijn deze hun
oude praktijken blijven uitvoeren: uitbuiten van de onderkant van de
(Europese) arbeidsmarkt. Met daarbij dan ook nog eens de huisvestingstaak
erbij. Onze exportbelangen in de land/tuinbouw en de vleesindustrie was
leidend en heilig. De manier waarop VION directie reageerde op de uitbraak
was daarvan een sprekend voorbeeld. Dan kijken we liever weg, schuiven de
verantwoordelijkheid graag door naar het volgende radertje.
GroenLinks wil dat dit stopt. Daar ligt een uitdaging voor alle overheidsslagen.
Ook de gemeente heeft hierin een rol te spelen. We hebben onze rol om voor
iedere inwoner inclusief beleid en leefbare omstandigheden te bewaken.