zaterdag 9 maart 2019

VVD: ondernemen mag best een beetje stinken!

Als het maar functionele stank is.
Een meurende mega varkensschuur voor economisch belang.
Een mekkerend veld met 5.000 geiten.

Kleine bedrijven redden het niet in deze tijd.

En er wordt ook 20 euro per m2 gestoken in het gerief van de omgeving.
En er wordt gepraat met de buurtbewoners.

VVD vreest voor afgang nieuw beleid veehouderij

Door Peter Zandee © (TC Tubantia) op 08 maart 2019
In aansluiting op de provincie komt Berkelland met een gemeentelijk 'plussenbeleid' voor intensieve veehouderijbedrijven. De VVD-fractie is beducht voor een juridische afgang als zaken voor de rechter komen.
'Plussenbeleid' draait om ontwikkelkansen voor intensieve veehouderijbedrijven, met veel dieren in een stal dus. Soms gaat het om uitbreiding, soms om modernisering van de bedrijfsvoering. Het principe van het nieuwe beleid draait om de optelsom van rendement en verbeteringen op het gebied van dierwelzijn of volksgezondheid. Per vierkante meter stal moet 15 tot 20 euro in die verbeteringen worden gestoken. Bijvoorbeeld door geur- of geluidshinder voor omwonenden te verminderen. Berkelland heeft aan de opzet voor het gemeentelijke plussenbeleid de 'omgevingsdialoog' gekoppeld.
lees meer