zaterdag 16 maart 2019

Leo Schotman en de as verkiezingen 2019
                                                                                               Copyright jan 2017 Leo Schotman

Veel mensen die ik spreek blijken dit NIET te weten:

Wat  gebeurt er met jouw stem op de verkiezingsdag van 20 maart 2019:                    
A Ga je NIET stemmen en blijf je bv thuis dan gebeurt er NIETS met jouw stem. Jouw stem wordt dan opgenomen bij het NIET opgekomen percentage van de stemgerechtigde kiezers. 
B Ga je WEL stemmen dan moet je jouw stempasje inleveren bij de voorzitter van jouw stembureau Vanaf dat moment wordt jouw stem opgenomen bij het WEL opgekomen percentage van de stemgerechtigde kiezers. Een dan foutief of niet uitgebrachte stem wordt gemiddeld en gaat dan naar andere partijen waar jij dus niet op gestemd hebtVVD, CDA, PvdA en D66:   De baantjesjagers van Nederland
De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar, met praktijken als die van de Maffia in Italie.
Deze politieke partijen hebben vanaf de midden- jaren 60 afwisselend en in wisselende samenstelling, de dienst uitgemaakt in Nederland en hebben ons land langzaam maar zeker richting afgrond geduwd. Zij vormen met elkaar een corrupt en misdadig afspraken kartel. Faalt er een functionaris, dan krijgt deze beëdigde man of vrouw WACHTGELD! Of krijgen zij  binnen niet al te lange tijd een nieuwe functie bv als burgemeester of als Rechter. Zo schuiven zij de baantjes binnen het openbaar bestuur en semi- overheidsinstellingen, in carrousel naar elkaar toe! ( recent voorbeelden zijn oa mr Teeven, ex-burgemeester Maastricht Onno Hoes)
Het grote gevaar komt niet van een slechte economie, want deze is afhankelijk van de wereld economie om ons heen. Daar kan Rutte en cs niets aan doen ook al wil hij doen geloven dat het een prestatie van zijn kabinet is. Nederland behoort nog steeds tot een van de rijkste landen in de wereld. Maar voor hoe lang nog en waar gaat dan al dat geld naar toe als je bedenkt dat er op bijna alle disciplines geld te kort is.(Behalve dan voor asiel zoekers! Deze gaan voor, ten koste van de Nederlandse –Nederlanders. Deze mensen ontvangen € 40,- pp/pd incl vrije en kosteloze zorg en geneeskundige behandeling. Ook krijgen deze “gelukzoekers” oa voorrang bij het verkrijgen van een woning. Dit alles op kosten van de NL belastingbetaler.) 

Maar het GROTE GEVAAR  komt van onze eigen politici en regeringsleiders!
De hele mentaliteit in Europa en van Nederland lijkt verdacht veel op die van het HOUTEN GEWEERTJE, uit de periode eind jaren 30, kort voor aanvang van de 2e wereld oorlog, met de opkomst van Hitler en het NAZI-regime en de mislukte “vredes”-conferentie met de naïeve Chamberlaine (GB) en Daladier (Fr) op 29 sep 1938 in München.
Ook nu weer een slappe hap!
Leugens, erom heen draaien en een beleid van pappen en nat houden, om zichzelf  aan de macht te houden. Als het zo doorgaat in Nederland dan voorspel ik dat West –Europa binnen 1 generatie, hetzelfde lot ondergaat als in de Libanon en Syrië, in het Midden-Oosten. (Alwaar de Islam bovendien met zichzelf in oorlog is). De voortekenen met de voorhoede van het JIHAD- terrorisme van de Islam wijzen hierop.

                                                                   +++

DEZE KARTELPARTIJEN van VVD, CDA, D66 en PvdA hebben NL inmiddels verkocht aan Brussel. (Engeland heeft met de Brexit net op tijd het zinkend schip Europa verlaten)

Verkocht aan het Paard van Troye en de Islam. De vluchtelingen stroom onbeheersbaar. Het asiel-  en integratie beleid sedert jaren en dag, een grote en fatale misrekening.
Verkocht aan het terrorisme en de criminaliteit.

Defensie tot op het bot uitgekleed. Onze soldaten worden misbruikt en lopen risico voor eigen leven, tgv vredes missies in het buitenland, om daar de democratie en de rechten van de mens te promoten, terwijl onze piloten “vijandelijke steden” in het buitenland bombarderen!

De Nationale Politie een grote miskleun.
De veiligheid in buurten en op straat en dan mn in de grote- en middelgrote steden is niet gewaarborgd en niet vanzelf sprekend. Er blijken vele buurten te bestaan waar de politie nog nauwelijks iets te vertellen heeft en dus dan maar wegblijft.
Het ambulance-, brandweer-, en het openbaar vervoerpersoneel wordt nog steeds gemolesteerd en is z’n leven niet zeker bij de uitoefening van haar taak. In Den Haag is men steeds weer ernstig geschokt als er iets goed mis is. 

De Zorg een gedrocht wat voor onze ouderen en de gewone man in de straat niet meer is te betalen. De jeugdzorg en ouderen zorg faalt aan alle kanten. Het onderwijs loopt op z’n achterste benen en staat op ontploffen.
Het openbaar vervoer en het file beleid nog steeds een doffe ellende.

De kloof en tweespalt tussen arm en rijk in ons zo “rijke” Nederland wordt alsmaar groter en groter. Nog steeds geen afdoende stop aan het gegraai van de witte boorden elite.
De opkomst van voedselbanken en de gang naar kringloopwinkels groeit gestaag.

En dan de schrijvende pers en de Media (mn in Hilversum),  een subjectieve vooral linkse  KLIEK, de hond die zijn rol als waakhond van de Trias Politica al lang niet meer waar maakt  Etc, Etc,

Nederland zit weer in de carrousel van een verkiezingcampagne. Eens in de 4 jaar worden we geactiveerd om met vele loze beloftes te gaan stemmen. Hierna wordt ons volk aan de kant geschoven en REGEERT DE LEUGEN  weer.

                                                   +++

Dhr Terlouw /D66, sprak op de TV over het gebrek aan vertrouwen in onze samenleving.
Een kwestie van oorzaak en gevolg! Machtsmisbruik en leugens ondermijnen het vertrouwen van de gewone man in de straat.   
Er moet een wet komen, waarbij beëdigde functionarissen zoals politici, ambtenaren en dienaars van het openbaar bestuur via het strafrecht aangepakt kunnen worden bij het
hanteren van leugens bij hun ambtsuitoefening.
Bovendien moet hierbij de wachtgeld regeling komen te vervallen.
Zo wie zo moet de hele wachtgeld regeling voor politici worden afgeschaft.
Zelfs door de Raad van State worden leugens getolereerd en gesanctioneerd
Op gemeentelijk en provinciaal niveau, hetzelfde laken en pak.          
Ik woon in de plattelandsgemeente Berkelland binnen de provincie Gelderland.
Een politieke en bestuurscultuur welke NIETS, maar dan ook niets met Democratie te maken heeft. Exact dezelfde symptomen en ziekte als die bij  de landelijke politiek.
Maatwerk verwordt tot het meten met 2 maten. Leugens, list en bedrog is de maat waarmee wordt bestuurd.
De gemeenteRaad laat na op te komen tgv samenleving en het algemeen belang en heeft niets in te brengen. In feite bestuurt de Rechter omdat bijna alle “hoofdpijn” -dossiers naar de Rechter gaan.

Een beëdigd wethouder /D66, die illegaal asbest van zijn woning heeft geruimd verdwijnt op voorspraak van de burgemeester en met medewerking van het OM in de bekende doofpot.
Terwijl in dezelfde periode een gewone man uit Slagharen voor exact hetzelfde vergrijp door het OM zwaar wordt gestraft en dit ook nog uitgebreid in STAATS-COURANT Tubantia wordt gemeld. Een feitelijk bewijs van klassenjustitie en corruptie, waarbij de schrijvende pers aan de kant van het”gezag”staat. 
Dezelfde wethouder die de burger in het gemeentehuis denkt te kunnen uitschelden en beledigen. Aangifte met proces-verbaal hiertoe wordt door de politie geneutraliseerd.

Een beëdigd wethouder /CDA is opgestapt, omdat na onderzoek is gebleken, dat hij illegaal, om de gemeente Raad heen, vergunning heeft afgegeven aan collegae varkensboeren in zijn “electoraat”woonomgeving en  verder met de wachtgeld regeling vrij uit gaat.
 Grofweg Corruptie!

De reconstructie N315 in samenwerking met de provincie Gelderland wordt zonder politiek mandaat, de belang hebbende aanwonende gezinnen gewoonweg door de strot geduwd, met alle negatieve gevolgen tav de veiligheid, gezondheid, leefomgeving en woongenot.
Toch een van de meest principiële rechten van de gewone man in de straat!
Overal in NL en Europa worden doorgaande wegen om de kom gelegd. In Neede wordt deze N315 aangepast en loopt deze door de  bebouwde kom, terwijl er nb een duurzame alternatieve route door het open veld aanwezig is, maar om electorale redenen, nooit door de provincie Gelderland is bestudeerd.   
Van democratische processen en het dienen van het algemeen belang is hierbij  geen enkele sprake. Een petitie met 225 van de 250 aanwonende gezinnen wordt terzijde gelegd en NOOIT beantwoord. ETC,ETC.

Al met al een bestuurscultuur welke niets met democratie heeft te maken en wat verdacht veel lijkt op praktijken van de Maffia!!    

Tenslotte. Zo maar voor de vuistweg vele belangrijke voorbeelden van het WANBESTUUR van deze politieke partijen en  hun leiders.
De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar!
Het wordt tijd dat de wacht wordt gewisseld in Nederland. 

Namens een gewone man in een gewone straat van Nederland.
We laten ons toch niet weer in de maling nemen?

LeoS
Verzending:
Dit spandoek, incl bovenstaande tekst, heb ik  begin  januari 2017 goed zichtbaar in mijn tuin aan de weg geplaatst en per email verzonden aan:
- Alle fracties 2e kamer der Staten Generaal te den Haag,
- Commissaris vd Koning, gedeputeerde Staten en Staten fracties vd provincie Gelderland,
- Burgemeester, B & W en alle fracties vd gemeente Berkelland,
- ANP, de Persgroep, NRC, Elsevier en de Telegraaf,
- Facebook, alsmede vele particuliere bekenden.

Januari 2017   Wordt vervolgd!
                                                 --------------------

DEEL 2
NABRANDERS nr 1: 

De verstandelijk gehandicapten zorg,  kinderen en volwassenen met ernstige psychische stoornis en/of lichamelijke beperking is volslagen verwaarloosd tot een bedenkelijk en onverantwoord niveau. Er bestaat een grote wachtlijst en een schrikbarend tekort aan opvang tehuizen (overvol) met een onverantwoord tekort aan deskundig zorgpersoneel.  (Nieuwsuur 26/3/2017) Waar gaat ons geld naar toe?

 Het gevangeniswezen in feite hetzelfde verhaal, waarbij het personeelstekort zodanige vormen heeft aangenomen dat de veiligheid van het bewakend personeel niet gegarandeerd kan worden, waarbij oproer niet meer uitgesloten kan worden. Waar gaat ons geld naar toe?

Rijkste landen vd Wereld?:
Volgens onze regering in den Haag, (olv opperste leugenaar Rutte /VVD), behoort NL tot een van de rijkste landen in de wereld!? Dit bereiken wij met ons allen door de economie en onze handelsgeest! Hierbij wordt niet vermeld dat NL als klein land hiertoe uitsluitend afhankelijk is van de wereld economie en het bankensysteem, om ons heen etc.
Telkens als deze 2 eenheid door erosie onderuit gaat, ontstaat er ook in NL een monetaire crisis en moeten wij met ons allen bezuinigen. In den Haag spreekt men dan over hervormen.
Dit hervormen is een misleidend woord van onze leiders om de gewone man in de straat nog meer belastinggeld te kunnen afpakken. Zelf gaan onze baantjesjagers van het politiek kartel vrijuit en worden zij rijker en rijker, zodat deze parasieten wel alles kunnen betalen wat zij willen en nodig vinden.
De VVD/D66 doctrine:  Zoals bv dat hun studenten kinderen geen studie financiering nodig hebben. STUDIE FINACIERING is afgeschaft. De studie van hun kinderen kan deze criminele elite gemakkelijk uit eigen zak betalen. En deze rijke politieke elite bv ook de geneeskundige zorg met eigen risico heel makkelijk zelf kunnen betalen.
De TWEEDELING die deze politieke leiders elite veroorzaakt, compleet! Maffia praktijken.

Dat NL sinds kort uit het  crisisdal klimt is niet de verdienste van onze regering in den Haag, maar van de wereld economie om ons heen!

Telkens als het ons land weer goed gaat, worden deze hervormingen nooit meer teruggedraaid, met alle negatieve gevolgen zoals hiervoor beschreven en blijft de gewone man in de straat achter met de gebakken peren.
Toch blijven en behoren we kennelijk jaar op jaar steeds weer tot de rijkste landen van de wereld! …Mijn vraag “hoe is het vervolgens mogelijk dat al deze  door mij hierboven genoemde disciplines structureel achter blijven en bezuinigen niet in rap tempo op aanvaardbaar peil worden gebracht!
Hierbij in aanmerking genomen dat ook de staatsschuld niet omlaag wordt gebracht!
Deze oorzakelijke gang van zaken is het gevolg van POLITIEK en BESTUURLIJK  WANBELEID en WANBESTUUR.!  
Waar gaat al dat geld van ons zo rijke land dan naar toe?

ISLAMITISCHE JIHAD?
Als Nederlandse-Nederlander zag en hoorde ik 18 maart 2017 op de TV de herrie met Erdogan en de situatie met enige oproer hierna in Rotterdam.
Ik wist niet wat ik zag. Ik dacht dat wij hier in Nederland te maken hebben met Turkse-Nederlanders of Nederlandse-Turken, onze landgenoten toch! Helemaal mis.
Het bleken Turkse-Turken met Turkse vlaggen en in NL demonstrerend tgv Erdogan in Turkije te zijn .......!? De demonstratie verliep helaas ook nog uit op oproer met geweld en arrestaties door de politie.
Ik vroeg me hierbij met enige vrees ook af, waarom deze "buitenlandse landgenoten" met mogelijk een dubbel paspoort niet in Turkije aan het demonstreren waren.
Ik weet dan bijna zeker dat ze worden opgepakt en in de cel verdwijnen.

Op de avond van de verkiezingsdag hierna, vierde de politieke partij DENK de winst met 3 zetels. Daar sprak hun leider Kuzu zijn Turkse-Turken toe Want ook daar alleen maar en erg veel Turkse vlaggen. Ik heb daarbij geen enkele Nederlands vlag kunnen bemerken....! De toespraak van Kuzu ging over discriminatie, gelijkwaardigheid, het behoud van moskeen en zo al meer, waarbij hij bij herhaling sprak over "IN ONS LAND"....!?
Ik vraag mij hierbij als Nederlandse-Nederlander ook en steeds meer af, in WELK LAND ik eigenlijk nog leef....!?
Ik wou dat ook ik de beschikking had van een dubbel paspoort opdat ik NL kan verlaten voordat het echt te laat is. Dus Turkse-Turken wat let U!?

Met DANK en de groeten aan onze politiek, de NL regering en de pers en mn de zwijgende meerderheid van de nieuwe Nederlandse Turken en Nederlandse Marokkanen

De ISLAM
Overal in de wereld waar de Islam het voor het zeggen heeft heerst chaos, onderdrukking, nepotisme,
discriminatie, geen vrijheid van de meningsuitingen, oorlog en acties van terrorisme, etc.
Van de Molukken, via Pakistan, het Midden- Oosten, Noord Afrika tot in Somalie, Nigeria en Mali worden anders denkenden en mn Christenen het leven onwerkelijk gemaakt door bomaanslagen en terrorisme. Zelfs bestrijden zij elkaar tot het bittere einde.
                                                           --------
Wat heeft een samenleving aan economie, handelsgeest, goed onderwijs en vrijheid van meningsuiting etc, etc ,als de algemene veiligheid op straat, in huis en zowel als soevereine staat niet is gewaarborgd en niet vanzelf sprekend is!  Veiligheid is prioriteit nr 1!!
Wat heeft een samenleving aan een regering die de democratie aan haar laars lapt en niet opkomt voor het algemeen belang van de gewone man op straat? Zoals deze bij al die tekort schietende disciplines door mij hierboven benoemd zijn. De ware democratie is het behoud van onze natie!

Waar gaat al dat geld dan naar toe?
Juist Ja: Voornamelijk naar de politieke kartel elite, de VVD, CDA, PvdA en D66  
Naar de nieuwe buitenlandse- Nederlanders!
Naar Griekenland, naar de Turkije deal, naar Mali, Afghanistan, etc
Naar Brussel, naar de graaicultuur van de witte boorden elite.
Naar de wachtgeld regeling van falende en leugenachtige of corrupte ex-dienaars van het openbare bestuur, etc, etc
Naar de politieke- managers en baantjesjagers.
Naar de asiel zoekers € 40.- per persoon per dag, incl kosteloze geneeskundige zorg en met voorrang een eigen woning, ten koste van onze ouderen, zwakbegaafde en armlastige Nederlandse-Nederlanders

De tweedeling compleet!
Nederland wordt niet ziek, het is al jaren ernstig ziek. Dankzij deze zichzelf verrijkende  kartelpartijen

LeoS
Wordt vervolgd
--------------------------------

DEEL 3
15 april 2017,  
Knetterziek: Christelijke scholen in Den Haag zwakken paasfeest af om ‘islamitische ouders’ te behagen www.dagelijksestandaard.nl

Leo Schotman Mijn reactie via Facebook op dit bericht:
Ons Christelijke Paasfeest en zwarte Piet moet worden afgebouwd en weggezuiverd, ivm discrimatie gevoelens......! van onze nieuwe, geïntegreerde buitenlandse -Nederlanders en hiervoor in de plaats krijgen ook de Nederlandse- Nederlanders 1 dag vrij tgv het buitenlandse Islamitische Suikerfeest

Historicus Toynbee schreef een boek "Elke beschaving is uiteindelijk gedoemd om ten onder te gaan" In navolging van de Egyptische-, Griekse- en Romeinse beschavingen is het nu de beurt aan de Europees-Atlantische beschaving. Allen zijn niet alleen kapot gegaan van buitenaf, maar vooral als gevolg van een progressief groeiend rottingsproces van binnenuit......! En dit gaat boven verwachting heel snel gebeuren. In Egypte hebben vorige week, radicale Moslims de Christelijk Coptische Kerk afgebrand en met de grond gelijk gemaakt.
Wat doet de West -Europeaan hiermee?
Wat te denken waar deze buitenlandse-buitenlanders mee doende zijn .......?
Wat te denken waar onze politici en bestuurders mee doende zijn ........? Als het goed mis is, zijn deze misbaksels met het Koningshuis voorop als eerste het land uitgevlucht....! Zoals Toynbee schreef zal de geschiedenis zich herhalen
We moeten met ons allen wakker worden en massaal gaan demonstreren op het Malieveld en/of het Koningsplein etc, etc........en als het moet zelfs met geweld.
Ik heb ernstig te doen met de toekomst van onze kinderen in het land waar ik in woon.

Coalitie besprekingen:
Op dit moment zijn in den Haag de coalitie besprekingen aan de gang olv de VVD!

De  “rechtse?” VVD, welke fors heeft verloren maar helaas nog net de grootste partij is gebleven, sluit de “rechtse” PVV uit; nb  met winst de 2e grootste partij van NL!!  Buiten spel  omdat volgens aartsleugenaar RUTTE de PVV onbetrouwbaar zou zijn…….??

D66 olv gifslang Pechtold, de partij van volksverlakkerij, welke een pendeldienst onderhoud van links via het midden naar rechts van het politieke spectrum, sluit ook de PVV uit, omdat Wilders groepen buitenlandse-buitenlanders met een dubbel veelal islamitisch paspoort niet in NL wil hebben. Pechtold verwijt de PVV dat deze groepen mensen, Islamieten met dubbel paspoort discrimineert en uitsluit.
 Waar is dan deze Judas Pechtold mee bezig Hij discrimineert nb een belangrijk groot deel van zijn eigen volk!  

De kartel partijen hergroeperen zich met de traditionele rituelen en coalitie afspraken. Nu heeft de PvdA fors verloren en lijkt het uitgeteld, doch nu heeft het CDA weer ‘ns gewonnen.  Het Christen Democratisch Appel, wat de naam van Christen beter kan schrappen, daar deze C inmiddels tgv de Christelijke waarden en normen nergens meer voor staat. Laat staan dat van de D van Democratie  inmiddels ook al geen enkele sprake meer is. Is de NL samenleving werkelijk zo dom, dat telkenmale om de 4 jaar gewoonweg door deze kartelpartijen van VVD, CDA, PvdA en D66,  die sedert eind jaren 60 met wisselende coalities de dienst hebben uitgemaakt in NL en ons land langzaam maar zeker de afgrond in sturen!?

Oorzaak en gevolg! Het angstig, misdadig,  leugenachtig beleid  en voorbeeld van de politici en onze NL-regering in den Haag schreeuwt om ongehoorzaamheid en oproer van de burger en..... (de lagere overheid, deze is overigens van hetzelfde laken en pak) Ik zie mbt de democratitsche rechten van de gewone man in de straat, in NL en Europa in de kern geen verschil met de huidige toestand van het Kremlin met haar burgers in Rusland! Alleen daar wordt er al geschoten en worden opposanten opgepakt!!
Zoals ook in Turkije, nb een NAVO-land!

Vervolg februari 2019:
BROKKENPILOOT en BEUNHAAS   ERIC WIEBES  /VVD 
Minister van Economische Zaken & Klimaat in de corrupte regering van Rutte 111,
Ex staats-secretaris van financiën in Rutte 11.
Deze Wiebes is naast aarts leugenaar Rutte en vele voorgaande corrupte VVD ambtsgenoten, een nog grotere en gluiperige bedrieger van de ministerraad, dan wie dan ook in den Haag.
- In zijn vorige functie heeft deze schurk mbt de NAM –gaswinning, de Groningers vakkundig en leugenachtig om de tuin geleid. Deze NL-gezinnen zitten nog steeds met de (huizen-)brokken.
-  De belastingdienst zou onder zijn leiding als staatssecretaris van Financiën, gerenoveerd en gemoderniseerd worden. Waar blijft zijn daadkracht?
- Voor de TV en heel het volk zegt deze kwiebes nu te balen van een rekenfout, die er in den Haag is gemaakt mbt de energienota 2019.
Dat hele ministerie zit vol met afgestudeerde en geletterde HOGE en BEEDIGDE AMBTENAREN, die stuk voor stuk duur betaald worden, omdat ze heel goed kunnen rekenen!
Opzettelijke manipulatie met grove leugens van een beëdigd minister en zijn coalitie.
Ander is het niet!
En nu wil deze minister Wiebes /VVD ons volk ook nog wijs maken dat er een rekenfout is gemaakt en dat mede hierdoor de vorig jaar 2018 beloofde verbetering van de koopkracht op losse schroeven komt te staan!?
Wij zijn dit bedriegelijke Maffia -geboefte van VVD, CDA, PvdA, D66 en de CU van Christen-Judas Seegers,  meer dan zat!!
Wiebes /VVD moet aftreden, opdonderen. En met hem dit hele criminele kabinet !

De democratie is failliet en het bestuur is crimineel onbetrouwbaar!!
Wanneer gaat de samenleving massaal naar het Malieveld en/of het Museumplein!? De geschiedenis heeft telkenmaal bewezen dat de zittende macht gewoon blijft zitten totdat ze door de gewone man in de straat wordt weggeschopt.....!
De politiek en het bestuur zijn juist de oorzaak van mogelijk oproer in Nederland
Als ONRECHT een RECHT wordt, is VERZET NOODZAKELIJK!

LeoS
Onafhankelijk politiek activist tegen de NEP-Democratie en voor de principiële rechten van de gewone mens in de straat!

Wordt vervolgd