vrijdag 22 februari 2019

Het doel van de RMS mestcowboys in Groenlo: De maximumsubsie voor de mestervergister in Groenlo bedraagt 175.000.000 euro. Verdeeld over 12 jaar.

Ons kwam ter ore dat RMS voor het mestvergister project in Groenlo opnieuw een subsidieaanvraag heeft ingediend voor de zogenaamde ‘groengas’ productie. Wij vroegen ons af welke criteria de overheid hanteert bij het toekennen van zo’n subsidie. Daarom hebben wij via de wet Openbaarheid van Bestuur de beschikbare informatie opgevraagd m.b.t. de reeds toegekende groengas-subsidie voor het RMS project in Venlo, een mestvergister van vergelijkbare opzet en schaalgrootte. Een deel van deze correspondentie hebben we op onze website geplaatst voor geïnteresseerden onder u 
lees meer

'Mestcowboys': Het klinkt slechter dan 'zorgcowboys'.

Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde: 
Parasiteren op jouw belastingeuro's.