zaterdag 6 oktober 2018

Woningsplitsing mag weer onder voorwaarden. Maar weer met maximum.

Eerst een complete bouwstop. En dan dit.
Maar deze woningsplitsing is weer een financieel dingetje.
Bij elkaar inwonen kan altijd. Maar waarom moeten deze, maximaal 40 huishoudens daar weer een slaatje uit slaan?
Een modale Berkellander mag geen caravan  in z'n tuin zetten, en dit kan weer wel.
Nergens voor nodig! Definitief afschaffen!

Raadsleden en leden van het College die zelf voordeel zouden kunnen hebben uit maatregelen als woningsplitsing en bijvoorbeeld de maximum schuurmaat in het buitengebied, zouden zich van stemming en vergaderingen moeten onthouden.

Berkelland is toch geen bananenrepubliek?