maandag 8 oktober 2018

Inflatie

Erdohan was lekker bezig. Maar in Venezuela slaat het inflatiemonster helemaal toe.