maandag 1 oktober 2018

Facebook datalek

Wel, dat is niet niks. 158 miljoen.
Of bedoel je gewoon 158 ?