vrijdag 7 september 2018

Teselink: Respectloos, schokkend, aanmatigend, tendentieus, kwalijk en volslagen ongepast.

Respectloos, schokkend, aanmatigend, tendentieus, kwalijk en volslagen ongepast. De nieuwbakken VVD-wethouder Gerjan Teselink kreeg in de raadscommissie Sociaal forse kritiek over de brief die hij aan de gemeenteraad stuurde. Zelfs de eigen VVD steunt de wethouder niet.

Wat is er aan de hand? De gemeenteraad van Berkelland nam in juni 2017 al een motie aan waarin het college werd opgeroepen om de rente voor sociale leningen bij de Stadsbank Oost Nederland voor Berkellandse minima te verlagen.  Nu rekent de Stadsbank in sommige gevallen 10,9 procent rente. Dat is niet erg sociaal, vindt de gemeenteraad, die pleit voor een meer socialere rente van bijvoorbeeld 5 procent.

lees meer

De rente van de Stadsbank zou geen 10,9 maar slechts 8,8% bedragen.

In een tijd van overliquiditeit waarin Berkelland aflossingsvrij tegen enkele procenten aan de gemeentelijke bank moet lenen.
Waar hypotheken tegen enkele procenten worden afgesloten, moet een sociale bank 'sociale leningen' aan minima en probleemgevallen nog steeds tegen een kleine 10% uitlenen?

Wat berekenden die Stadsbanken toen de rentestand 3x zo hoog was ? 30% ?