woensdag 19 september 2018

Ja hallo zeg, hoe lang hebben we de weg al op kop liggen rond Neede?

Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor N315 Haaksbergseweg-N18voor vast te stellen, willen ze hierover een hoorzitting houden op 10 oktober 2018

Inpassingsplan 
Het ontwerp inp.assingsplan maakt de 3de fase van de reconstructie van de N315 mogelijk. Het gebied waar het plan over gaat is in de gemeente Berkelland in de Achterhoek en strekt zich uit vanaf de kom van Neede richting de aansluiting van de N315 op de N18. 

Het plan voorziet in het verbreden van de weg en de aanleg van een rotonde. 
lees meer

Die weg zou al eerder klaar zijn dan de nieuwe N18.
Ga eerst nog maar eens praten of er wel een rotonde moet komen, nietwaar?

In november zou die weg open gaan, en nu gaan we eerst praten of die weg moet worden verbreed. In oktober.

Wat hebben we daar al die tijd dan gedaan?