woensdag 5 september 2018

Commissie Bestuur en Ruimte vergadert vanavond

De commissie Bestuur en Ruimte vergadert vanavond 5 september.
Bekijk deze live vanaf 19.30 uur.


In de kop van het bericht staat de datum onjuist vermeld: