woensdag 4 juli 2018

No-go-area

In Tubantia lazen we deze week:

Spektakel bij Hambroekplas
Bij de Hambroekplas wordt zondag een zomerspektakel gehouden. Het doel is om zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor mensen die lijden aan pulmonale hypertensie (PH, abnormale hoge bloeddruk in de longen).

Nu is het zwemmen in de Hambroekplas een gezondheidsrisico op zich.
Ik hoop dan maar dat deze zieke mensen zich niet vertonen bij of in de plas.

We maakten er al eerder melding van, dat het gebied rond de plassen, en natuurlijk de plassen eigenlijk een 'milieu no-go-area' zijn.
Er is zeer lange tijd enorm veel rotzooi gestort in de plassen, waardoor ze voor enige recreatie ongeschikt zijn geworden voor de komende paar eeuwen. Minstens.