zondag 29 juli 2018

Dit verhaal over de Hambroekplas heeft deze week een flink aantal lezers

Drie jaar geleden op Borculo.Info:

donderdag 16 juli 2015

Verontreiniging Hambroekplassen

patrick zegt op 15 juli 2015 20:45 over de Hambroekplassen als kweekvijver voor blauwalg:
Over welke plas gaat het eigenlijk, 1 2 of 3, en wie en wat is daar gestort in het verleden. Ik weet wel dat er licht vervuild materiaal in plas 2 is gestort.

Het storten van slib is niet in de zwemplas gedaan, maar in de grote plas erachter.
De plassen staan echter in verbinding met elkaar, en ook met de Berkel. Al was het alleen maar via het grondwater.
Dat 'verondiepen' is iets van de laatste jaren. 
Maar daarvoor werd er ongecontroleerd gestort.
Iedereen die wat kwijt wilde liet het maar in het de plas zakken.

Aan al deze zaken hebben we een verzuring van de plassen te wijten, waardoor blauwalg al vele jaren tevoorschijn komt.
'licht verontreinigd materiaal' dat zijn vele tonnen vervuild slib, eigenlijk bedoeld om de vele metersdiepe plas te dichten en er een vakantiehuisjespark op te vestigen.
Totdat de provincie een stokje stak voor de ongebreidelde slibstort in die plassen.