dinsdag 3 juli 2018

Geurbeleid: niet aanpassen.

De gemeenteraad van Berkelland wordt voorgesteld om het huidige Geurbeleid niet aan te passen. Dit voorstel komt naar aanleiding van het onderzoek dat de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in opdracht van het college heeft uitgevoerd.
lees meer

Na de grote vakantie gaat de Raad zich er over buigen. Dat is in september.
Maar Berkelland mag toch weer leges heffen. lees meer

Eind 2017 lazen we:
De gemeente Berkelland wil in het nieuwe jaar een begin maken met de herijking van het Geurbeleid en een nieuw, lokaal Plussenbeleid. Als deze uitgangspunten helder zijn, wil zij verder met het traject om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland. Op die manier denkt zij het meeste recht te doen aan een proces met de minste juridische risico’s. De commissie Bestuur en Ruimte bespreekt op 10 januari het voorgestelde tijdpad.

Het wil toch allemaal niet vlotten. 
Leo Scharenborg is toch alweer jaren weg.
Ook een CDA-er die heel wat rommel op zijn weg heeft achter gelaten.