vrijdag 22 juni 2018

Nieuw licht op de zaken rond de megamestvergister in Groenlo: de contracten doorgenomen

Wordt het mestprobleem met de komst van de RMS Megamestvergister nu opgelost of krijgen de veehouders nog meer stront aan de knikker?
Wij hebben de contracten die RSM Groenlo aan de veehouders heeft aangeboden eens nader onder de loep genomen. Deze contracten zijn via het internet te downloaden. Er worden twee soorten contracten voor de levering van mest aangeboden. Type A: levering met financiële deelname. Type B: levering zonder financiële deelname.
. . . 
wij citeren: 'de inlegsom is direct opeisbaar in geval van faillisement van RMS Groenlo' en dan even verderop: 'de inlegsom is achtergesteld bij alle huidige en eventuele toekomstige vorderingen'. Daar staat in gewoon Nederlands dat u uw centen kwijt bent als het mis gaat.
lees meer