vrijdag 1 juni 2018

Ingekomen stukken

Ik heb er al meer commentaar op geleverd.

De vele ingekomen stukken voor de Raad moeten gewoon online worden gepubliceerd.

'Openbaarheid van bestuur' houdt volgens mij niet in, dat je naar het Gemeentehuis moet, om een kopie van zo'n document in te zien.

En als daarin dingen zijn vermeld die privacygevoelig zijn, dan moet je die gewoon onleesbaar maken.

Hieronder een bloemlezing uit de ingezonden stukken, of althans een indicatie van de inhoud ervan. Meer