dinsdag 31 mei 2016

't Spieker bestrijdt conclusies rapport Hordijk & Hordijk

Update: artikel nu ook online

TUBANTIA:

''t Spieker bestrijdt conclusies rapport'

WEL WAT AANLOOPVERLIEZEN MAAR VERDERS NIKS AAN DE HAND
De conclusie dat er geen geld kan worden overgehouden uit de exploitatie van het Eibergse Kulturhus is onterecht, zo meent het bestuur.
Er werd wel rekening gehouden met wat aanloopverliezen.

DE GEMEENTE HEEFT HET GEDAAN
De problemen worden veroorzaakt door het vertrek van verschillende grote huurders, als muziekschool De Triangel, en zorginstelling Betula.
En dat is veroorzaakt door gemeentelijk beleid.
De Gemeente heeft de organisaties financieel kaalgeschoren, of domweg de stekker eruit getrokken.

VERRUIMING VAN DE BESTEMMING GRAAG
Het bestuur van 't Spieker concludeert dat de houding van de Gemeente om nu geen verruiming van de bestemming toe te staan, de oorzaak is van alle financiele problemen.
Dan zouden ook huurders met niet-publieke doelstelling kunnen worden binnengehaald.
Maar ja, dat was al bekend. Dat gaat de Gemeente niet toestaan.

BETULA MOET GEWOON EVEN HUURACHTERSTAND BETALEN
Ook moet Betula gewoon haar huurachterstand even voldoen. Daar is de organisatie tot veroordeeld door de rechter.
Maar: geen geld.

SPIEKER HOUDT GEEN REKENING MET AFSCHRIJVING
Volgens het rapport moet 't Spieker ook rekening houden met afschrijvingslasten.
En dan zou het, ook als het pand geheel wordt verhuurd, allemaal niet rendabel zijn.

WAT MOET ER WORDEN GEDAAN
Het enige wat men moet doen, een begroting maken, uitgaande van volledige verhuur, en vermelding van afschrijvingslasten.
En dat zou weer niet zo moeilijk moeten zijn, immers er is een situatie geweest dat men (vrijwel) volledig was verhuurd.
Maar toen waren er 'aanloopverliezen' ondanks het ontbreken van een post 'afschrijving'?

SPIEKER AL JAREN ZINKEND SCHIP
Dat een en ander verliesgevend zou moeten worden geëxploiteerd, dat heb ik niet eerder gehoord.
Toch zien we vanaf 2009 al dat het Hus financieel zo lek is als een mandje.
En de laatste jaren gaat het met tonnen tegelijk.
Als nu de geplande 7,5 ton binnenkomt als subsidie, dan is dat net genoeg om het negatieve kapitaal te compenseren.
Dan moet er dus nog worden afgeschreven. 
En staat er weinig anders te doen, dan jaarlijks twee ton verlies+afschrijving te accepteren.

WAAROM ZOU BRUSSEL EEN BEDRIJF MET KANTOOR EN WINKELUNITS SUBSIDIEREN?
Of Betula moet 'gewoon' betalen, er moeten 'gewoon' nieuwe huurders komen.
En ook moet dus Brussel nog 'gewoon' even komen met 7,5 ton om verliezen te compenseren bij een voorlopig kansloze organisatie.
Maar waarom zou Brussel geld storten voor een pand met kantoorunits?

Bekijk het rapport van Hordijk & Hordijk (PDF)

maandag 30 mei 2016

Artikel ook online

Artikel over 't Spieker ook online

Burgemeester en wethouders van Berkelland benadrukken dat de gemeente in 2006 vele malen het Arnhemse provinciehuis bezocht om het maximaal nodige bedrag van 1,2 miljoen aan subsidie binnen te halen. Het onderzoeksbureau reageert dat het college zo bevestigt dat er sprake was van ‘overleg en verwachtingen’, maar niet van enige toezegging of bevestiging. ‘Precies wat in ons rapport staat’, geeft Hordijk & Hordijk met gevoel voor understatement aan.

't Spieker houdt nooit geld over

TUBANTIA KOPT:
Tubantia kopt vandaag: 't Spieker houdt nooit geld over.

RAPPORT HORDIJK & HORDIJK:
Op basis van het dossier kan slechts worden geconcludeerd dat op geen enkel moment zicht heeft
bestaan op een structureel positief resultaat, dat ook bij onverhoopte maar redelijkerwijs te
verwachten tegenvallers positief zou blijven. 

1.2 MILJOEN IS EIGENLIJK 7.5 TON
Er wordt ook telkens uitgegaan van een Europese subsidie van 1.2 miljoen.
Echter dit was het maximaal haalbare. Het blijkt 7.5 ton te zijn.

GEEN AFSCHRIJVINGSKOSTEN
't Spieker houdt geen rekeningen met afschrijvingskosten.

ZELFS MET NIEUWE HUURDERS WINSTGEVENDE EXPLOITATIE NIET HAALBAAR?
Het wegvallen van huurders zal eigenlijk niet kunnen worden opgevangen door aantrekken van huurders met niet-publieke doelstelling.

TWEE KEUZES
Eigenlijk heb je twee keuzes:
- Verruiming van de bestemming. Wetende dat het geheel nog misschien over een aantal jaar nog steeds niet rendabel is.
- Dood laten bloeden.

Bekijk het rapport van Hordijk & Hordijk (PDF)
Eerder over 't Spieker 
Alles over 't Spieker

Het weer deze week: geen zon, wel vrij warm. Pas in het weekend wat zon.

zondag 29 mei 2016

Zeikerig weer

Beetje zeikerig weer vandaag. Ook in Eibergen.

Wat gebeurde er afgelopen week in Berkelland?

UITGEMOLKEN 
Berkelland hield 9 miljoen euro  over in 2015.
Niet gek terwijl iedereen en alles in crisis verkeert.
Volgens mij worden wij argeloze burgers en bedrijven in Berkelland zorgvuldig uitgemolken.

CENTRUM EIBERGEN
Wij Berkellanders moeten opdraaien voor revitalisering van het centrum van Eibergen, zo'n 4,4 miljoen,
zo horen we in de Raadsvergadering.
Ex BTW.
Het centrum wordt op kop gezet, en we moeten opeens 100 meter lopen van en naar de Jumbo.
Je zult zeggen 'maar daar is toch een parkeerplaats achter?'
Zeker, maar nu het aantal parkeerplaatsen voor de Jumbodeur sterk wordt verminderd, staat iedereen opeens achter de Jumbo geparkeerd. Ook niet-Jumbo klanten.
Want je wilt Gerjan Teselink (VVD) toch niet tegenkomen op de weg in of uit de ondergrondse parkeergarage?

HORDEN DUITSERS
Stefan Nijhuis (GL) is angstig voor de komst van vele Duitsers naar het centrum van Eibergen, 'horden' verwacht hij.

IETS CONCRETER
Ik denk dat Dinant Rohaan maar iets concreter moet zijn over hoe hij dat allemaal wil regelen met de toestroom van oosterburen.
Want ik geloof het niet, zelfs niet af en toe een kleine 'horde'.

GELD TERUG AAN BELASTINGBETALER? NIKS HOOR
Han Boer heeft vele miljoenen over op de gemeentelijke begroting.
De kans dat er ook maar een cent terugvloeit naar ons belastingbetalers acht hij zeer minimaal.

RWS MAAKT ER EEN POTJE VAN
Een anonieme Eibergenaar stuurt regelmatig berichten over foute verontreiniging die onder de nieuwe N18 blijft zitten.
Particulieren moeten wel rotzooi, als bijvoorbeeld asbest, uit de grond halen, maar Rijkswaterstaat maakt er maar een potje van.

CLUB VOORUIT
Club Vooruit kapt er mee. 
De stekker is er uit getrokken door gemeenten.
Clubs moeten hun eigen broek maar ophouden, zo is het uitgangspunt.

IK WIL OOK WEL EENS WAT
2 miljoen vierkante meter boerenschuur komen de komende jaren vrij in het buitengebied.
Vooral omdat boeren geen opvolger hebben.
Bij overdracht moet de fiscus een bijdrage ontvangen, en dat geld is er niet altijd.
Ook moet vaak asbest worden opgeruimd. 
Een kostbare zaak.
De gemeente wil dat boeren al tijdig gaan sparen voor de overdracht.
Mooi gezegd, wethoudster Hoytink.
Ik wil ook wel eens wat.

WINDMOLENS
Het Waterschap wil drie nieuwe windmolens plaatsen van 170m hoog.
Om het gezeur voor te zijn, willen ze niet zeggen waar ze dat willen doen.
Ja, het zal vervelend zijn, dat we de grootste zeikerds zijn, i.p.v. andersom.

CREMATORIUM GAAT DOOR
Het crematorium in Haarlo gaat door. De Raad van State heeft alle bezwaren van tafel geveegd.
Het gaat maar om zo’n twee crematies per dag.
Milieuvrienden waren er bij betrokken om de bouw tegen te gaan, maar het mocht niet baten.
Ik weet niet wat de ophef is, als je kijkt naar een mestvergister, megastallen, of melkfabriek.
Waar toch enorme uitstoot of andere milieuoverlast van komt bij een paar crematies.

HORECAVERGUNNING
Ook willen ze de horecavergunning uitbuiten bij het crematorium.
Ik zou zeggen dat die maar moet vervallen.
Maar ja, ik zou denken dat iedereen van bijvoorbeeld mijn uitvaart niet zo’n drama moet maken.
Je krijgt dan bier, wijn en vette snacks, i.p.v. koffie, thee, en broodjes ham/kaas.

RIOOLPROBLEMEN IN RUURLO
Het riool in Ruurlo zit nog steeds dicht.
Rijkswaterstaat komt er niet achter wat het probleem is.
De schuld van alle problematiek schuiven ze in de schoenen van de inwoners.
‘Je moet niet alles in het riool gooien’ zo vinden ze.
Beter zoeken, en gooi er maar wat amateurs uit, die de schuld steeds bij anderen zoeken.

INTERACTIEF
‘Interactief’ wordt het nieuwe trendwoord.
Wethouder van Haaren gaat de afvalscheiding ‘interactief’ te lijf.
Ook komt er een ‘interactieve bijeenkomst’ over de ontwikkelingen in het buitengebied.
Ik denk dat het de bedoeling is om te camoufleren, dat je helemaal klaar hebt, hoe het in elkaar moet zitten, en dat er van enige wisselwerking helemaal geen sprake is.

VERANDERENDE SAMENLEVING
Het College geeft een terugblik en een vooruitblik op de doelen voor het coalitieakkoord ‘Veranderende Samenleving, Vernieuwd Bestuur’.
Eerder werd wethoudster Hoytink knetterhard onderuit gehaald door VVD voormanTeselink.
Onnodig werd Hoytink vervelend bejegend door VVD-er Teselink.
Ik heb plaatsvervangende ergernis voor Hoytink. Of hoe noem je dat?
Plaatsvervangende irritatie, misschien.

SPIEKER
Er is een rapportage beschikbaar op de gemeentelijke website over het verloop van de gebeurtenissen rond de ontmanteling van Kulturhus ‘t Spieker in Eibergen.
Berkelland doet haar best om ‘t Spieker om te laten pleuren, door subsidies te laten vervallen, en wil ook geen enkele concessie m.b.t. de bestemming van het pand.
Wel wordt er een bureau ingehuurd om te kijken wat er mis gaat.
En gaan we er a.s. donderdag een complete vergadering aan wijden.

KRANT NIET OP TIJD
Deze week was de online krant van Tubantia twee keer niet erg op tijd online.
Da’s wel lastig als we nog tijdig een verhaaltje willen inleveren ‘s ochtends.

zaterdag 28 mei 2016

Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur

TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN
In de Tussenstand raadsperiode 2014-2018 geeft het college een terugblik en een vooruitblik op de doelen uit het coalitieakkoord Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur. Hoever zijn we en hoe gaan we de tweede helft van deze raadsperiode verder.
lees de publicatie

AL EERDER ONDERUITGESCHOPT DOOR TESELINK
Ik lees een lijvig betoog op de gemeentelijke website over het pakket van wethoudster Hoytink, 'veranderende samenleving, vernieuwd bestuur'.
Hiermee werd ze al eerder onderuitgeschopt door VVD-er Teselink.

WENSDROOMPRAAT
Ik weet ook niet of ik wat kan met al die praat.
Heb wel steeds de indruk dat het wensdroompraat is.
Wensdroompraat: Suggereren dat het is, zoals je wilt. 
Aangevuld met vage praat, kul, en algemene termen.

WAAROM WORDT DE NAAM VAN HOYTINK NIET MEER VERMELD?
Wel valt het op dat de naam Hoytink in het hele verhaal niet wordt vermeld.

MEER PRAATJES
Ook bij het onderzoek naar de gang van zaken bij de a.s. ondergang van 't Spieker, zien we een (kostbaar) onderzoek met veel praatjes.

NEGATIEF
Of ben ik te negatief, als ik deze ondergang aankondig als 'a.s'?
Berkelland probeert 't Spieker immers al een paar jaar onderuit te halen.

ZWARTMAKERIJ?
Of misschien maak ik soms weer iemand zwart?

TESELINK, LUL!
Het is wel zo dat Teselink Hoytink eerder ongelofelijk voor lul heeft gezet in de raadszaal.
Ik signaleer alleen dat het gebeurt.
Teselink was ook best een lul, zoals hij dat heeft gedaan.

NIET PROFESSIONEEL
Ga lekker in de Eibergse parkeergarage racen, lul.
Eigenlijk is Hoytink je collega. 
Dan moet je niet van die goedkope kul presenteren, maar proberen je professioneel te gedragen.

Kulturhus 't Spieker onderzoek door Hordijk & Hordijk ter download

De gemeenteraad van Berkelland heeft op 12 april opdracht gegeven aan het externe onderzoeksbureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg om een feitenonderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond kulturhus ’t Spieker in Eibergen.
download het rapport van Hordijk & Hordijk

VERGADERING OP 2 JUNI
2 juni wordt er door de raad vergaderd over het rapport.

WAT GING ER TOCH MIS?
Jarenlang wordt het Kulturhus in een sappelsituatie geplaatst.
Nu wordt er een onderzoeksbureau ingeschakeld dat onderzoekt wat er toch mis ging.

WAT KOST ONS DAT?
Is er bekendgemaakt wat dit rapport weer kost?

vrijdag 27 mei 2016

Overvaller krijgt klappen

VREDEN -  Een overvaller in het Duitse Vreden, net over de grens bij Winterswijk, is er zondag niet goed vanaf gekomen toen hij samen met een ander een 29-jarige man wilde beroven op de Burgstraat. Toen het duo om geld vroeg, kreeg één van de overvallers een vuistslag in het gezicht, meldt de politie.
lees het artikel

Eenzijdig brainstormen, kan dat ook?

BRAINSTORMAVOND
Over ontwikkelingen in het buitengebied van Berkelland wordt een interactieve brainstormavond gehouden op 16 juni 2016 om 19.00 uur. Kom ook meepraten en meedenken!
De landbouw heeft het zwaar. We willen als gemeente verpaupering voorkomen maar zien het aantal vrijgkomen gebouwen (met asbest) juist toenemen. Daarom is actie nu geboden.
lees de publicatie

WAT WAS BRAINSTORMEN VROEGER?
We zien weer het woord 'interactief'.
Je vraagt je wel af, wat 'brainstormavonden' dan vroeger waren. Eenrichtingsverkeer?

INTERACTIEVE WETHOUDER
Eerder deze week zagen we dat wethoudster van Haaren, interactief aan de slag ging met de afvalscheiding.

IETS
Iets zegt mij dat het allemaal niet zo interactief is, maar dat het woord juist dient om te camoufleren dat het gaat om 'regisseren', 'dicteren' en 'over de schutting werpen'.

Rioolproblemen in Ruurlo

INWONERS HEBBEN HET GEDAAN
Ook de Gemeente Berkelland vindt dat Ruurlonaren beter moeten oppassen wat ze in het riool dumpen.
Rijkswaterstaat weet niet wat de oorzaak van de problemen is, dus de inwoners moeten het hebben gedaan.

GEWOON IN HET TOILET?
Misschien gooien ze hun vuilnis wel in het toilet wat zij weten.
Je moet wat bedenken als je blijvende problemen hebt.

Dit is wat het Waterschap erover zegt.

Op Twitter lezen we verder:


donderdag 26 mei 2016

Gooi niet zomaar wat in het riool

Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland roepen daarom de bewoners en bedrijven van Ruurlo en omgeving op om extra op te letten wat zij door het riool spoelen. 
lees het artikel

Het riool functioneert nog niet goed.
Let op wat je door het riool spoelt, zegt het Waterschap.

Ik heb voor u Gegoogled wat je er niet in mag gooien en hier.

Maar of je dan zuiver voor ogen hebt, wat wel, en wat niet?

Crematorium annex café?

RENDABEL BIJ 300 CREMATIES
Het crematorium dat in Haarlo gebouwd gaat worden is rendabel bij 300 crematies zo wordt gesteld door de initiatiefnemers.

RVS: TOT ONGEVEER 561
De Raad van State heeft de behoefte voor de regio vastgesteld op 435 tot 561 crematies per jaar.
De initiatiefnemers stellen het maximum op 800 per jaar.
Dat zijn best uiteenlopende getallen. De Raad van State weet wel erg precies een bovengrens op 561 te stellen.

MILIEUPROBLEMATIEK BIJ EEN CREMATORIUM
Het zou om milieuproblemen gaan. En de buurt verwacht in de file te staan bij de rouwstoet. Bijvoorbeeld met de trekker.
Toch denk ik dat dat allemaal best meevalt bij dit soort aantallen.
Ik denk dat je veel meer problemen, overlast en milieuproblematiek hebt met een Campinafabriek, een mestvergister, een uitbreidende Laarberg, een nieuwe N18, N315.

PEANUTS
Dan is zo'n crematorium met twee crematies per dag maar peanuts wat ons milieu betreft.
Of zie ik dat verkeerd?

CAFE ERBIJ?
Wilden ze ook niet gebruik maken van de horecabestemming die Meilink er ooit heeft geregeld?
Wordt het dan crematorium, uitvaartcentrum en café ?

CREMATORIUM HAMBROEK
Aanvankelijk was er ook het plan om het crematorium naast de Hambroekwijk te starten, op de plaats waar nu de nieuwe Campinafabriek staat.
De Hambroekers zijn toch maar geplaagd door al die plannen om allerlei overlast in hun achtertuin te vestigen.
Wel vreemd overigens, want het perceel was volgens mij al lang eigendom van Friesland Campina.

ROTTIGE BOMEN
Nu moeten ze nu ook maar eens werken aan die rottige bomen langs de straat richting Haarlo.
Vroeger stonden er langs de Nettelhorsterweg ook allemaal bomen, die konden ook weg.
Zet maar ergens een bos neer als vervanging.

lees het artikel

Extra windmolens in de regio

DRIE EXTRA WINDMOLENS IN DE REGIO
Het Waterschap Rijn en IJssel wil nog drie grote (170m hoge) windmolens plaatsen.
Een woordvoerder wil niet zeggen waar.
Omwonenden hebben meestal last van straling en herrie.

VOOR DEKKING EIGEN ENERGIEBEHOEFTE
Ook heeft het Waterschap plannen voor meer windmolens om de eigen energiebehoefte te dekken.

DUITSLAND SCHRAPTE MOLENS AAN DE NEDERLANDSE GRENS 
Nog maar onlangs werden bij Rekken over de grens zes windmolens geschrapt.
En twee weken geleden vloog er een windmolen in Vreden in brand.

NEDERLAND: MINIMAAL 400M TOT WONING
In Nederland is de afstand tot een woning minimaal 400 meter.

WINDMOLENTJES
Eerder lazen we toch ook over kleine windmolens in woonwijken?
Het is me niet duidelijk waarom wij weer zo weinig oog hebben voor overlast.
Want, in Duitsland zie je die windmolens volgens mij altijd ver van woningen af.

n.a.v. artikel in TC Tubantia op 2 mei 2016

woensdag 25 mei 2016

Crematorium Haarlo gaat door. RvS veegt alle bezwaren van tafel.

HAARLO In Haarlo mag een nieuw crematorium en uitvaartcentrum worden gebouwd. 
De Raad van State heeft woensdag de bezwaren afgewezen.
lees het artikel

Steekpartij in Eibergen

EIBERGEN - Een man is afgelopen dinsdag aangehouden op de Ketterinkbraak in Eibergen op verdenking van het neersteken van een 20-jarige plaatsgenoot tijdens een ruzie op straat.
lees het artikel

Grolsch en Zwarte Cross kan in microkredieten om de Achterhoek mooier te maken

Heb je een idee om de Achterhoek mooier te maken?
Grolsch en de Zwarte cross willen je een krediet verstrekken om dat idee te realiseren.

Het is niet bekend of het te maken moet hebben met bier, maar het is vast een pré.

Fonds voor Achterhoek
De stichting is een initiatief van Grolsch en de Zwarte Cross. Samen hebben ze een fonds opgericht dat microkredieten gaat verlenen aan initiatieven die de Achterhoek mooier maken. Het is de bedoeling daarmee de Achterhoek te promoten en de krimp in de regio tegen te gaan. De eerste drie jaar zal er voor 50.000 euro aan kredieten worden verleend. De komende tien jaar wil de stichting meer dan een miljoen euro aan kredieten verstrekken.
lees het artikel

Eibergse centrumplannen/Poll

De stemmen liggen niet ver uit elkaar.
Stem ook mee in de Poll


Boeren moeten worden geregisseerd

GEMEENTE WIL BOEREN REGISSEREN
2 miljoen vierkante meter boerenschuur komt de komende jaren leeg te staan in de Achterhoek.
Er moeten oplossingen komen voor deze enorme leegstand zegt wethouder Patricia Hoytink.
De gemeente wil 'regisseren', zeggen wat er kan.

SLOPEN, ASBEST
Eerst moet de asbest er uit. Er moet worden gesloopt.
Er kunnen bijvoorbeeld ook zonnepanelen op schuren die blijven staan, om wat te verdienen.

VERHUUR VAN SCHUREN
Of verhuur van schuren, zodat bedrijfsactiviteiten weer een niet worden samengevoegd in het centrum, maar vertrekken naar het buitengebied.
Misschien kun je ze wel verkopen als vakantieschuur, of opslag.

FISCUS WIL GELD ZIEN
Veel agrariers willen stoppen, zodat ze kunnen worden opgevolgd.
Maar, bij overdracht moet er worden afgerekend met de fiscus.
Een woning wordt op nieuwwaarde gewaardeerd.
En dat geld is er vaak niet. Dus blijven ze in hun woning zitten.
En zoiets staat dan verder helemaal leeg.

MOOI GEZEGD, HOYTINK
Men moet tien jaar eerder maar beginnen aan het proces om te staken zo meent Hoytink.
Ja da's mooi gezegd.
Het 'regisseren' dat zijn toch praatjes die geen gaatjes vullen.

MAILING
Doe maar een mailing de deur uit aan agrariers: 
'Zeg, zouden jullie het wat zuiniger aan kunnen doen, zodat je geld hebt voor de fiscus, dan zitten wij over tien jaar niet met een verpauperende bende in ons buitengebied, groetjes van Patricia.'

lees het artikel

Club Vooruit niet meer vooruit.

VOORUIT
Club vooruit, ondersteuning van clubs met administratie en bureauwerk, opgezet door de Rabobank, en ook financieel ondersteund door de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Winterswijk en Oost Gelre wordt beeindigd.
Winterswijk wil niet meer tot 31 december ondersteunen, dus gaat de stekker er per 1 oktober uit.
De clubs moeten hun eigen broek maar ophouden.

NU IS HET KLAAR
Het is wel jammer dat bepaalde clubs miljoenen binnenhalen, en sommige helemaal niets.
Drie gemeenten staken vijf jaar geleden nog elk 40.000 euro in Club Vooruit.
Maar nu is het klaar.

IN DE PROBLEMEN
De verwachting is dat sportclubs in de problemen komen.
Dat kennen we inmiddels uit verschillende sectoren.

GEEN BELASTINGVERLAGING
Je zou weer denken dat we door het saneren van al dit soort activiteiten belasting terug zouden krijgen.
Maar dat werkt niet zo, zo hoorden we eerder al.
Belastingverlagingen of teruggave, dat is niet aan de orde.

n.a.v. artikel in Tubantia op woensdag 25 mei 2016

Bodemverontreiniging

Een bewoner van een perceel dat ruimte moet maken voor de nieuwe N18, blijft via e-mail informatie sturen aan Berkellandse raadsleden.
We krijgen regelmatig afschriften van de mails ter inzage.

Het gaat over instabiele grond onder de komende N18, waar niets aan wordt gedaan.
Als u in de toekomst bij Eibergen over de N18 rijdt, en u ziet wel licht maar geen lantaarnpalen, dan is het vermoedelijk radioactief afval van het Spittaalziekenhuis in Zutphen dat op de voormalige vuilnisbelt is gelazerd in tijden dat men nog niet wist of het kwaad kon.

Ooit zijn de Hambroekplassen ook zo volgelazerd met allerlei ongerief.
Nog maar heel kort geleden is men daarmee opgehouden, overigens.

Nu wil RWS dus gewoon een weg over de problematiek storten.
Je gaat zo'n weg niet opbreken om te kijken of er misschien geen milieuproblematiek onder is te vinden.
Da's echte 70-er jaren mentaliteit.

In de mails wordt ook steeds melding gemaakt van metaalrecyclebedrijf Heinhuis.
De familie Heinhuis zou de gemeente Eibergen/Berkelland lange tijd financieel hebben uitgemolken met bijvoorbeeld gezondheidsklachten na aankoop van een perceel van de Gemeente.
Terwijl je zou denken dat andersom juist omwonenden claims zouden indienen tegen het recyclebedrijf.
De familie Heinhuis zou allerlei riante vergoedingen hebben gekregen in de vorm van goedkope percelen, vergunningen, mooie ruildeals.
Maar gezondheidsklachten van de familie waren opeens weg als er wat voordeel viel te behalen.
Ze vestigden zich dan zo weer op een perceel, wat eerst voor 'enorme gezondheidsklachten' zorgde.

Beste gemeenteradensleden Berkelland  PvdA en VVD ,

Kun je de ambtenaren van gemeente even  op wijzen dat bij het maken van een  nieuw bestemmingsplan 2016 voor nieuwe economische  ontwikkelingen er nog steeds  instabiele grond ligt zie  Wethouder Markink 30 september 2010  bodemverontreiniging Heinhuis en N18

Anders had de nieuwe N18 wel daar gelegen en niet op hupselsedwarsweg 1,1a,1b,2 en 2b  ( aangekocht voor ongeveer 2,5 miljoen en gesloopt voor 1 juli 2016)  

Een LPG station op een lopende sanering geval lijkt me erg sterk en heinhuis 15 ton metaalrecycling afval vrachtwagens lijkt me ook te zwaar voor de instabiele gronden.

dinsdag 24 mei 2016

Gemeente Berkelland groeit geld op rug

Vanochtend in de gedrukte Tubantia was Tubantia bescheiden met de kop 'Berkelland, gemeente in bonus'.
Berkelland hield 9 miljoen over over 2015.
Ondanks de crisis heeft Berkelland ons inwoners, die zuchten onder de druk van een gemeente in krimp, toch voldoende weten te plukken om royaal over te houden.

Vanmiddag, einde van de middag, moest de kop van het artikel toch wat worden opgeleukt, en lezen we boven het inmiddels online geplaatste artikel: 'Geld groeit gemeente op rug. Berkelland houdt 9 miljoen over'.

Wethouder Boer die er altijd wel een slinger aan weet te geven:
'Het lijkt voor de hand te liggen dat de burgers van Berkelland in hun portemonnee merken dat er geld overblijft, bijvoorbeeld door een verlaging of teruggave van belasting. „Maar daarvan kan geen sprake zijn”, zegt Boer.'

afbeelding 1
Gedrukte Tubantia vanochtend

afbeelding 2

Berkellandse belastingbetaler draait op voor kosten revitalisering Eibergen C

4,4 MILJOEN ZELF OPHOESTEN VOOR EIBERGEN C
Berkelland moet van de 5,7 miljoen voor het Eibergse centrum 4,4* miljoen zelf ophoesten 
'1,3 miljoen* ervan is nog niet op de wal gesleept'. O.a. 8 ton moet van de Provincie komen.
Boer zei eerder 'dat geld komt vanzelf als ze zien dat wij ook betalen'. In Borculo zou het ook prima zijn gelukt om 20% achteraf binnen te slepen.
De VVD wilde ook meteen een opwaardering van het Ruurlose centrum.
Maar er is slechts 5% leegstand in het Ruurlose centrum.
Jolanda Kuipers (D66): Het VVD voorstel heeft een 'hoog buhnegehalte'.
Daarom werd het voorstel door de VVD ingetrokken.
Maar ik vraag me af: is de leegstand in Eibergen wel zo groot, en in Ruurlo zo klein?

100 METER SLEPEN MET JE BOODSCHAPPEN MAAKT TOCH NIET UIT?
Gemeentebelangen: Minder parkeren op de Brink, en dan 100 meter verder parkeren, dat maakt toch niet zoveel uit?
Nou, beste Arnold. Dat zal bijvoorbeeld de Jumbo je niet in dank afnemen. Zeulen met je boodschappen.
Want dat parkeerterrein zal vast bommetje vol staan, en voornamelijk niet met Jumbo klanten.

HORDEN DUITSERS IN EIBERGEN C
Stefan Nijhuis (GL) hoopt dat het centrum van Eibergen 'al die horden Duitsers kan bolwerken'.
Ja, daar maken we ons al helemaal geen zorgen over. Geld dat aan zo'n fantasie wordt uitgegeven is in ieder geval kwijt.
En het zijn onze belastingcenten die daarvoor in het water worden gegooid.

HEUL, HEUL VEUL GELD
Pelle: 'heel, heel veel geld' wat er wordt uitgegeven.
Dat beschouwt Hans alleen maar als positief, want hij wil altijd graag kwistig met geld strooien als het om Eibergen gaat.
Omdat een kwart van het totaalbedrag nog niet is ingevuld, houdt volgens hem in de de Berkellandse belastingbetaler grotendeels opdraait voor de kosten van de facelift.
Wel Hans, ook met de kwart bijdragen van o.a. Provincie moeten wij nog steeds grotendeels opdraaien voor de kosten *
4,4 ex BTW, is ook ruim 5,3 miljoen.

(n.a.v. artikel in Tubantia op 24 mei 2016)

* Allemaal ex. BTW dus

Boer: Belastinggeld teruggeven? Niks hoor!

Vandaag lezen we in Tubantia een betoog over het overschot van 7,5 miljoen op de gemeentebegroting 2015.
Wethouder Boer probeert uit te leggen waarom dit bedrag niet zo spectaculair is, en waarom we het niet terug gaan zien in belastingverlagingen.
Boer: 'daarvan kan geen sprake zijn, we gaan beslist geen belastinggeld terug geven'.
Twee miljoen ervan is ook geen echte winst zo meent hij, dat is 2 miljoen teveel ingeschat nadeel op de Sociale Werkvoorziening Hameland.
Gewoon pure winst dus. Niks vertekend beeld.
Ook werd er 3,5 miljoen overgehouden op o.a. Jeugdzorg. 
Zeker. Van ellende zijn allerlei instellingen vertrokken uit Berkelland, en/of kinderen naar huis gestuurd.
Allemaal winst...

UPDATE: lees het artikel online

Angst voor rellen

Oefenduel DEO-De Graafschap dinsdag 24/5 is afgelast.

Aanleiding voor de afgelasting zijn de rellen tijdens de play-off wedstrijd De Graafschap-Go Ahead Eagles, afgelopen zondag. 
Borculo is gesitueerd tussen Doetinchem en Deventer.
lees het artikel

Afvalscheiding in Berkelland

Het verhaal over afvalscheiding in Tubantia staat nu ook online.

Zo dramatisch als maandag wordt het de rest van de week niet meer, zo te zien

maandag 23 mei 2016

Van Haaren: interactieve dwang

KAN BETER
Wethouder van Haaren: Afvalscheiding kan veel beter.
De landelijke ambitie is max. 100 kilo restafval, maar wij zitten nog op 244 kilo.
Het apart inzamelen van plastic, kartonnen verpakkingen en metalen leverde maar een geringe winst op.
Het plan is nu opgevat om interactief met Berkellandse wijken aan de slag te kan om dit te verbeteren.
En gelijk wordt aangekondigd om de grijze afvalbak nog maar eens per maand te legen.
En ook een container voor verpakkingsmateriaal te plaatsen.

IN 2020: 75% GESCHEIDEN AFVAL
Maar in 2020 moet 75% gescheiden worden aangeleverd. 
Ter vergelijking: in 2015 zaten we op 51%.

INTERACTIEVE DWANG
En ik moet zeggen: we lopen thuis voorop. 75% zal nog niet altijd zo zijn.
Maar met enige interactieve dwang van van Haaren, zal het met één container vrijwel meteen zijn geregeld dat we op 80% komen.

OVER DE SCHUTTING
Het past helemaal in het beleid om het zo te organiseren om de burger aan het werk te zetten om doelen te behalen. 
Het zgn. 'over de schutting gooien'.

FINANCIËLE DRIJFVEER
Ik kan me voorstellen dat dit geld oplevert. 
Dus: 'what's in it for us'?
We willen niet altijd als vanzelfsprekend als onbezoldigde gemeentelijke slaaf worden neergezet.

(n.a.v. artikel in Tubantia op 23 mei 2016)

WINTERSWIJK
In Winterswijk wordt het andersom geregeld: Alleen gescheiden afval wordt opgehaald.
Het restafval mag je zelf wegbrengen naar een centrale container.

zondag 22 mei 2016

Vuilnisbakken adopteren

Bij de adoptie van vuilnisbakken zag ik iemand klagen, dat ie eindeloos met z'n poepzakjes moest rondlopen om ze in een vuilnisbak te gooien.

Meer reacties:

Tamara Steenbergen Raar verhaal dit... Een afvalbak adopteren? Volgens mij betalen we daar belasting voor met z'n allen, en behoort de gemeente dat bij te houden, of het nu veel gebruikt wordt of niet! Of gaan de belastingen dan ook omlaag? Dan hoor je me niet klagen hoor

Vind ik leuk · Beantwoorden · Gisteren om 13:55

Johan Vaanhold Stelletje graaijes dat zijn jullie klote gemeente alles op het bortje van de burgers leggen zodat jullie nog meer overhouden , geldwolven

Vind ik leuk · Beantwoorden · Gisteren om 16:49

Donnie Vaanhold Gaan de belastingen omlaag gemeente Berkelland, of krijg ik betaald voor het legen van de afvalbakken?

Vind ik leuk · Beantwoorden · 1 · Gisteren om 15:03

Marjan Jonker-ter Mors Huh?

Vind ik leuk · Beantwoorden · Gisteren om 13:51

bron


Op de gemeentelijke Facebookpagina zie ik ook ergens vermeld 'Waar blijft de Lidl?'
En dat was een buurtinitiatief om de wijk Hambroek leefbaar te houden.
Een supermarkt in de achtertuin, is altijd beter dan de drie op een kilometer afstand, was de gedachte.


Wethoudster Patricia heeft gejokt

Update: artikel nu ook online

Anoniem reageert op 21 mei 2016 11:02 over de blijverslening:
Berkelland gaat als eerste in Nederland ???????????????

LINKS
En komt vervolgens met een reeks links van Google waar de blijversleningen al langere tijd zijn.

IN DE GEDRUKTE TUBANTIA STAAT:
In Tubantia lezen we vandaag:

Wethouder Hoytink: Het gaat om een gulle uitvoering van de zogenoemde blijverslening, waarvoor burgemeester en wethouders 2 miljoen euro uittrekken. Dat doen ze als eerste in heel Nederland. "We hebben het geld beschikbaar op onze begroting. Dat is wel een voordeel. En omdat het geld weer terugkomt, kunnen we met die 2 miljoen wel even vooruit", stelt de wethouder vast.

GEJOKT
Patricia heeft dus gejokt.
We nemen wel eens het voortouw, maar dat zijn dan vooral de negatieve dingen.

TOCH WEER EEN GAATJE OP DE BEGROTING
Berkelland had altijd krapte op de begroting.
Maar sinds allerlei sectoren zijn kaalgeschoren, en subsidiepotten zijn opgedroogd, is er nu steeds vaker 'wat geld over'.
Ook moeten we als argeloze burger steeds vaker aantreden om gemeentelijke klusjes op te knappen.

Vuilnisbakken legen, perken onderhouden. Het blijft niet alleen bij geld.
In de toekomst moeten er ook ambtenaren het veld ruimen die dit werk deden, maar vooralsnog gaat dat erg langzaam.

OVERSCHOTTEN
Maar we rekenen voortaan op begrotingsoverschotten.
Misschien kunnen we wat van die draconische saneringen terugdraaien?

VERBORGEN PERSONELE OVERSCHOTTEN
Eerder kwam Jaap Jonk nog met enorme saneringen binnen het personeelsbestand. 
En klopte zichzelf ervoor op de borst.
Maar de aantallen waren steevast overtrokken.
En in Gemeenteland worden ze ook zomaar betaald naar huis gestuurd tot aan hun pensionering.

DUBBELE BODEM
We willen graag dat als er personeel betaald naar huis gaat, dat er dan een ander moet afvloeien.
We willen er graag een correctie voor zien, en niet zo'n administratie met een dubbele bodem.