vrijdag 31 oktober 2014

Bouwput

We zien het artikel over de derving van leges i.v.m. het afschieten van het BBB nu ook online op tubantia.nl

Op de fraaie foto zien we weer die afbeelding van wethouder Scharenborg, met op de achtergrond het centrum van Borculo als één grote bouwput.

fragment:


Innovatie

Op FTM lezen we over de 'innovatie' van de plofkip.
Omdat wij eigenlijk vooral kipfilet willen eten hebben we kippen gefokt met enorme borstspieren.
Zo groot en zwaar dat de kippen vaak voorover vallen door het gewicht.

Maar als je de plaatjes bekijkt van deze 'plofkip innovatie' en je kijkt morgenmiddag eens rond in het winkelcentrum, dan zie je eigenlijk dezelfde innovatie plaatshebben bij mensen.

Je ziet ze alleen nog niet zo vaak voorover vallen. Maar dat zal een kwestie van tijd zijn.

kouwe sate

Komende week gaan de jeugdspelers van FC Eibergen langs de deuren om saté te verkopen. Op vrijdagavond 7 november verkopen de voetballers de saté in de kern van Eibergen. Op zaterdagmorgen zijn het buitengebied, Rekken en Neede aan de beurt. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdafdeling en renovatie van het sportpark.
lees het artikel

Sateverkoop voor FC Eibergen. Voor 'de renovatie van het sportpark'.
De 2.8 miljoen van de Gemeente die was bedoeld voor de renovatie is helaas direct geheel gespendeerd aan kunstgrasmatten van een kleine miljoen per stuk.

Daarna werd er gebedeld om geld bij de Provincie.

En nu komen ze bij u aan de deur met koude sate.

Paar tonnetjes

B&W becijferde de kosten van het mislukken van het Bestemmingsplan Buitengebied aanvankelijk op 'een tonnetje'. Iedereen kon op zijn Berkellandse klompen aanvoelen dat dat natuurlijk erg weinig is, overwegende dat meerdere ambtenaren daar ten minste twee jaar mee bezig zijn, en er allerlei externe krachten worden ingehuurd. 
Ook zouden we er ditmaal eens een externe jurist bij moeten halen. Een tweeden maal aan den zelfden steen, dat doen wij hier toch ook niet? Zo innovatief zijn we toch ook niet?

Eerder schatte Ondernemend Berkelland (OBL) de kosten van het mislukken op minstens een miljoen euro, omdat er geen leges mogen worden berekend bij plannen ouder dan tien jaar. De oude plannen zijn overal weer van toepassing sinds het vernietigen van het plan 2012.

We hadden niet anders verwacht dat er nu weer lagere getallen worden gepresenteerd door B of W. Getallen die ook slecht controleerbaar zijn.
Wethouder Boer komt nu met een schatting van 250.000 euro leges die niet kunnen worden geind. Dit is gebaseerd op de aantallen aanvragen in de afgelopen jaren.

Je zou denken dat er een toename komt van probeersels, 'omdat het toch niks kost'. 
Maar er wordt nu gewerkt aan een nieuwe legesverordening, zodat er toch nog wat getoetst kan worden, wat wel geld kost. 
De zgn. 'Werkverschaffing'.
Misschien wordt er naar taalfouten gezocht in bouwplannen, of andere belangrijke zaken.

Maar omdat we altijd zo bescheiden en voorzichtig zijn bij het inschatten van kosten van problemen en tegenvallers, lijkt me wel dat we eind 2016 wel de balans op gaan maken, om te kijken wat dit ons nu werkelijk heeft gekost. We zetten het in de agenda.

Het is ook niet zo dat die 'extra toetsingen' echt geld opleveren. Er moet namelijk nog meer werk verricht worden. De omzet van dit 'handeltje on the side' kunnen we niet aftrekken van 'gemiste leges', het is een vergoeding voor 'meerwerk'.
Naast juridische ondersteuning mogen we blijkbaar ook wel wat ondersteuning van een accountant zoeken.

(n.a.v. artikel in Tubantia op 31 oktober 2014)

Vanochtend plofkraak in Hengelo OV

HENGELO - Aan de Enschedesestraat in Hengelo is vrijdagochtend een plofkraak gepleegd op een pinautomaat. De gasfles, die waarschijnlijk is gebruikt om de geldautomaat te kraken, stond nog bij de pinautomaat. 
lees het artikel

Steeds minder pinautomaten houdt ook in dat er meer geld in de weinige automaten is te vinden?

Maatschappelijke beursvloer

A.s. 6 november is een beursfeest georganiseerd, waar maatschappelijke vraag en aanbod samenkomen.
Het lijkt op een creatief bedenksel om mensen bij elkaar te brengen.
Eerder was er al kritiek op het Voormekaarsysteem, dat 'nooit iemand vraagt'.
Wel, er zal nu alleen maar worden gevraagd op deze 'beursvloer'.

Het geheel heet 'Berkellandse Uitdaging'. 'Uitdaging' is in deze ook de methode om een 'Probleem' te benoemen.
En het 'probleem' is dat we nog honderdduizenden uren hebben te 'vullen', en dan gaat het niet om wat 'klussen' op de zaterdagmiddag, maar een Berkellandse samenleving waar iedereen minstens een week in de maand belangeloos aan de slag moet, omdat de locale overheid de gelden die er voor waren bedoeld, voor 'leuke dingen' moeten worden gebruikt.

We staan als altijd meteen wat sceptisch tegenover dit soort 'speelse dagen, en verwachten dat de vraag- en aanbodkant verregaan niet in balans zijn.
Mijn verwachting is dat je op termijn gewoon wordt ingedeeld voor 'vrijwillige' activiteiten, als onbezoldigde semi-ambtenaar.

BORCULO - De wethouders Han Boer en Leo Scharenborg openen donderdag 6 november om 16.45 uur de eerste maatschappelijke Beursvloer in Berkelland. De beurs is een initiatief van de Stichting Berkellandse Uitdaging tezamen met Clubvooruit en Voor Mekaar in samenwerking met de gemeente Berkelland. Het doel is zoveel mogelijk vragen uit de lokale samenleving te verhandelen die door de indieners zelf niet opgelost kunnen worden. Het betreft hier stichtingen, verenigingen, scholen, buurtgroepen en burgerinitiatieven. Tegenover de vragen staat natuurlijk het aanbod, vertegenwoordigd door onder meer het Berkellandse bedrijfsleven, dat zich inspant om met gesloten beurs de hulpvragen met en onder elkaar op te lossen. Daarnaast delen diverse maatschappelijke organisaties hun materialen, kennis en mankracht.
lees het artikel

Pech gehad

Het is zo dat er wel allerlei investeringen worden gedaan om zo'n Natura2000 gebied te creeren,
maar als betrokkenen in zo'n gebied daar financiele schade van ondervinden, dan 'hebben ze pech', zo wordt geoordeeld, en worden hun kosten geen onderdeel van de investeringen.
Dat is wel op zijn minst een eigenaardige gang van zaken.

'Onze Annie' springt nu op de bres voor deze boeren rond Vasse.

De boeren rond Vasse maken al jarenlang bezwaar tegen de aanwijzing. Hun bedrijven worden daardoor veel minder waard. Ze vinden dat ze nu de dupe worden terwijl zij eraan hebben bijgedragen dat de natuur in het gebied zo bijzonder is.
lees het artikel

De methode 'slikken en stikken' kennen wij hier ook, van bijvoorbeeld Campina. Die zich in allerlei bochten wringt om onder kosten veroorzaakt bij anderen uit te komen. De hele trucendoos werd elders in het land ook toegepast bij soortgelijke projecten.
In Borculo werden partijen ook onder druk gezet, of werd hun bezit gewoon opgekocht om lastige bezwaarschriften ongedaan te maken.

We kennen verder de problematiek rond Teesink in Eibergen, die moet tekenen voor eventuele kosten van opruimen van restverontreiniging bij aanleg van de nieuwe N18 over zijn grondstuk. Hij wordt nu ook gekort op zijn overnamebedrag, naar verluidt, omdat ie te lastig is, en niet tekent.
RWS wil een voorbeeld stellen voor lastig volk.

Honderden miljoenen, en in het laatste geval, miljarden worden er gespendeerd aan de projecten. Maar als omwonenden problemen hebben, dan kunnen ze bij voorkeur opzouten.

Netjes werken is niet meer aan de orde, voor de methoden worden oude mafiafilms bekeken en gekopieerd.

Boetes horen niet onder het kopje 'Investeringen'

Banken willen blijven investeren. Twee banken maken hun betaalpakket weer duurder om die reden.
ABN Amro en Rabobank.
Overal worden kantoren gesloten. En verkocht. Pinautomaten worden verwijderd. Personeel wordt de laan uit gestuurd, en wordt bezuinigd. Pinnen is efficient en vermindert het aantal bankhandelingen enorm. Evenals internetbankieren; er komt geen mens meer aan te pas.
De rekeninghouder krijgt desondanks te maken met steeds meer kosten.

Maar met alle gesjoemel heeft Rabo bijvoorbeeld wel miljardenboetes om de oren gekregen. 
Het lijkt mij dat die boetes regelrecht ten koste komen van eerder de rekeninghouder dan de aandeelhouder.

Follow the money kondigt nu alweer een enorm bankschandaal aan, valutafraude.

Toch dacht ik niet dat boetes onder 'investeringen' vallen.

Banken maken bankieren duurder
Voor klanten van ABN Amro en Rabobank wordt bankieren volgend jaar duurder. De kosten gaan bij deze twee banken gemiddeld met 5 procent omhoog.
. . . 
ABN Amro zegt dat de verhoging nodig is om te kunnen blijven investeren in nieuwe diensten en producten, zoals het mobiel betalen. Ook de Rabobank geeft investeringen op als reden voor de tariefsverhoging.
lees het artikel

OP NAAR HET VOLGENDE BANKSCHANDAAL: VALUTAFRAUDE
Schikkingen met betrekking tot mondiale valutamanipulatie kunnen oplopen tot 41 miljard dollar, zo berekenden analisten van de Amerikaanse Citigroup vorige week. Het wereldwijde onderzoek van toezichthouders – en een dreigende stortvloed aan procedures – heeft ertoe geleid dat vrijwel iedere grootbank met een valuta-afdeling geanticipeerd heeft op het naderende onheil. De lijst van geschorste valutahandelaren bevat inmiddels meer dan dertig namen, verspreid over meer dan tien grootbanken, waaronder Rabobank die eerder deze maand twee handelaren schorste. Eerder werd bekend dat Rabobank handelsdata heeft afgegeven aan Amerikaanse aanklagers. Wat is er aan de hand?
lees het artikel

donderdag 30 oktober 2014

Maut alleen op de Autobahn

De Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt presenteerde vandaag de tolplannen, zoals die vanaf 1 januari 2016 moeten gaan gelden. Er wordt alleen tol geheven op snelwegen. Maar tot teleurstelling van de Losserse burgemeester Sijbom komt er geen tolvrije zone langs de grens.
lees het artikel

Duitsland gaat tol heffen op de Autobahnen. Afhankelijk van de auto is dat maximaal 130 euro per jaar.
Duitsers zelf krijgen de kosten gecompenseerd in hun andere autobelastingen. 
Dus is de belasting helemaal gericht op buitenlanders.

Wij moeten dus ook maar een autobaanvignet invoeren. Een soort 'tijdelijke motorrijtuigenbelasting'. 
Mensen die de Nederlandse motorrijtuigenbelasting niet betalen, kunnen gewoon een vignet kopen met een prijs afhankelijk van het gewicht van hun auto.

Ook de vele buitenlandse werkenden in Nederland die in een auto uit eigen land rijden, kunnen op deze manier motorrijtuigenbelasting per maand betalen. Maar ook BVB per maand.

Maar: wie dus per ongeluk bij Arnhem doorrijdt op de autobaan, moet maar omdraaien vermoedelijk.
De navigatiesystemen moeten ook maar een instelling krijgen 'Mautloos rijden', omdat de systemen nogal eens de voorkeur hebben over Duitsland te rijden.

Gemeente Rijssen-Holten verliest zaak bij RvS

Bennie Veltkamp wint zaak bij Raad van State over onteigening, en meldt nuchter:
"De gemeente stelt toch elk jaar vast hoeveel je woning waard is voor de WOZ-belasting? Mij boden zij een bedrag ongeveer 100.000 euro onder die WOZ-waarde, dus ver onder de marktwaarde. Dat is toch raar? Daar kan ik toch niet mee akkoord gaan?"
lees het artikel

AZC in De Kruisberg

PI De Kruisberg in Doetinchem wordt ook AZC.
De luikjes zijn dichtgetimmerd, en de deuren kunnen niet meer van buiten op slot.

De hoge muur diende tegen vluchtgedrag, maar nu houdt het mooi de herrie tegen, melden buurtbewoners blij.
Op de sloot die diende tegen vluchtgedrag, liggen nu roosters om te voorkomen dat kinderen in het water vallen.

Er is geen detectiepoortje of prikkeldraad meer te bekennen bij 'procesopvanglocatie' in Doetinchem.
lees het artikel

Zorgboeren willen kort geding aanspannen

Zorgboerderijen worden per 1 januari a.s. niet als volwaardige zorginstelling gezien, terwijl dat wel zo zou zijn in andere regio's.

Een aantal zorgboeren wil nu een kort geding aanspannen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat zorgboerderijen als zgn. onderaannemer zijn uitgesloten van aanbesteding. Hierover hebben wij een aantal aanvullende vragen.
Vraag: Klopt het dat in andere regio’s zorgboeren wel mogen aanbesteden?
Vraag: Een aantal zorgboeren heeft aangegeven een kort geding aan te spannen. Dit kan ernstige consequenties hebben voor de transitie Jeugdzorg. Hoe schat u dit risico in?
lees de ingezonden vraag van J. Bussink (D66)

Allerlei zorginstellingen, w.o. voor Jeugdzorg sluiten de deuren nu al, voor 1 januari, of vertrekken al uit de regio, zal men hebben gedacht. 
'Wat is het probleem?'.

Conflict op zorglocatie

Een wijkagent meldt via Twitter dat het conflict leidde tot mishandeling en bedreiging.
lees het artikel

Een angel uit de discussie kwijt

'Scharenborg haalt angel uit discussie met brief' kopt Tubantia vandaag.
De gemeenteraad is accoord gegaan met een voorstel voor toekomstige uitvoering van de jeugdzorg, participatiewet en WMO.

Het is zo dat de HH1 wordt geschrapt, en alleen wordt tegemoetgekomen aan degenen die financieel in de knel komen en geen hulp kunnen regelen.
Een nieuw soort huishoudelijke hulp 'Ondersteuning Thuis'.

Er komt een 'zachte landing' van de thuishulp, maar dan wel met de 226.000 euro die voor 2015 en 2016 samen beschikbaar is vanuit Den Haag.
Zeker het zou mooi zijn dat dit niet in de Reserve wordt gekieperd. Te meer omdat het hiervoor speciaal is bedoeld. Toch is 226.000 voor honderden afvloeiende medewerkers maar een mininaal bedragje, ruim een ton per jaar. En daarna is het klaar.


Maar dat de regeling 'iedereen die de helft van de HH1 uurlonen wil betalen door de Gemeente wordt gesubsidieerd' weg is uit de verhalen, dat is dan wel zo mooi.

1100 mensen ontvangen op het moment HH1, dat is dan in principe over. Slechts enkele financiele noodgevallen worden gecompenseerd.
Over de mensen die voor die tijd nog even stiekem zijn 'overgeheveld' van de zwaardere HH2 naar HH1, wordt niets gemeld. 'Foute trucjes' noemden we het al.
We zijn 'een angel' kwijt, maar dit is er ook één.

Clienten die het niet eens zijn met hun zorgaanbieder of Voormekaarteam, kunnen gebruik maken van een onafhankelijke, laagdrempelige mediator. Iemand die onderhandelt in het conflict, n.a.v. voorstel van D66/Jacqueline Bussink. Dit voorstel is unaniem aangenomen. Dat is dan wel een angel minder.

Naar de hoofdpagina Borculo.Info

Buurman Oldenkotte eist sloop van woningen

Huizen op het Oldenkotte complex die geen bestemming meer hebben worden niet gesloopt, omdat 'het niet wordt betaald' om ze te slopen.
Het nieuws over sluiting van de kliniek kwam, en toen zag men maar af van sloop.
De Gemeente bekijkt of er moet worden gehandhaafd.
De woningen hadden al jaren geleden moeten worden gesloopt, waarom dat zo lang heeft moeten duren is niet bekend gemaakt.
Op de foto in Tubantia vandaag zien we een huizenblok met een groot hek erom heen.
Wellicht is het plan om de boel maar te laten overwoekeren en in te storten, zoals dat in Duitsland wel gebeurt?

100 euro

CDA voorstel: Elke mantelzorgondersteuner krijgt 100 euro per jaar als blijk van waardering.
GL/Stefan Nijhuis merkt fijntjes op dat de mantelzorgondersteuning met steun van CDA is wegbezuinigd.
Voorstel: aangenomen.

Geen 50% brandweer maar 100% hulp hulp geschrapt

Anoniem reageert bijtijds op 30 oktober 2014 05:36
dus niet de helft van een brandweerwagen maar 100% huishoudelijke hulp is geschrapt.

Dit soort saneringen in de zorg bespaart miljoenen, elk jaar opnieuw, terwijl het plan voor de brandweer maar een fractie van dat bedrag, enkele procenten.

Later komen er verhalen over 'een chronisch gebrek aan oppervlaktewater'.

Ik heb het idee dat het een flauwekulbespaarvoostel is, met de brandweer. 
Je doet zomaar wat voorstellen om te bezuinigen. En als er dan op de plannen is geschoten, streep je die niemendalletjes af, en laat je alleen de 'grote dingen' staan.
En ook bij de 'grote dingen': Eerst de soep heet opdienen, even laten afkoelen en eten maar.

Toch is er bij de brandweervoorstellen sprake van 'opschorten' van de plannen, niet 'terugdraaien'.

Tekort aan bluswater?

EIBERGEN / BORCULO - Er is in het gebied van het brandweercluster Achterhoek-Oost een chronisch tekort aan bluswater. Met die insteek wil burgemeester Joost van Oostrum proberen te voorkomen dat blusvoertuigen verdwijnen.
lees het artikel

Er is geen tekort aan bluswater, maar het gaat om voertuigen om het wat rond te spuiten.
Het zou gaan om een tekort aan oppervlaktewater, maar dat los je niet op door minder wagens te gebruiken.

Een anonieme reactie op deze site was dat uitrukken vooral waren naar Rentray in Rekken.
Misschien verplaatst zich zoiets zomaar naar een AZC. Want naast pyromanen heeft brand ook wel te maken met aandachttrekkerij.

Misschien moeten we 'uit voorzorg' maar brandwerende wooncontainers plaatsen met sprinklerinstallaties.

Misschien was het wel een idee om de Rekkense containergemeenschap naast een brandweerkazerne te vestigen. Dan hoef je helemaal niet uit te rukken.

Misschien moet er eerst een keer iets compleet platbranden voor de juiste keuzes worden gemaakt.

Misschien.

Begrotingsraad op 30 oktober

Zover uw agenda niet is bijgewerkt:
Deze vergadering vervalt.

De volgende vergadering is op 4 november.

Wel een beetje een puinhoop met die planning.

Je zou eigenlijk eens moeten kijken wie zo'n datum niet uit zijn agenda heeft verwijderd en met zijn zondagse klompen bij de deur van de raadszaal staat om een vergadering bij te wonen.

Begrotingsraad 30 oktober 2014 - donderdag 30 oktober 2014
Orgaan: Gemeenteraad
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Datum: donderdag 30 oktober 2014
Aanvang: 19:30 uur

woensdag 29 oktober 2014

Evenveel brandweerwagens

Niet de helft van de brandweerwagens verkopen, maar helemaal geen, zo meent de Raad.

BORCULO - Berkelland moet alles doen om het aantal blus- en hulpverleningsvoertuigen van de brandweer in de gemeente op peil te houden. Een motie van die strekking werd dinsdagavond unaniem aangenomen door de Berkellandse gemeenteraad.

We zagen onszelf al als vrijwilligers met emmertjes water naar de brand gooien. Maar dat gaat dus niet door.

We houden u in de gaten

Berkelland schrapt lichte huishoudelijke hulp
Alleen mensen die hierdoor in problemen komen, kunnen (financiële) ondersteuning van de gemeente krijgen.
. . . 
De politiek bezuinigt de lichte huishoudelijke hulp weg, om de meer complexere vormen van zorg in Berkelland betaalbaar te houden. Wel trekt de gemeenteraad een half miljoen euro uit om 'schrijnende gevallen' te kunnen helpen. Mensen die echt niet in staat zijn om huishoudelijke hulp zelf te regelen of te betalen en hierdoor in problemen komen, kunnen aankloppen voor steun bij de gemeente. Een motie met die strekking werd unaniem aangenomen.
lees het artikel

Wat er in gaat, gaat er ook uit. We houden u in de gaten, wethouders.

Waar het plan is gebleven 'de gemeente subsidieert 50% aan iedereen die de eerste helft maar zelf betaalt', dat is onduidelijk.
Dat was ook wel de meest belachelijke variant.

Intermetzo schrapt tientallen banen uit voorzorg

De Lichtenvoorde was veel te voorbarig met naar huis sturen van tientallen gehandicapte jongeren, zo meldde wethouder Zorg Scharenborg.

Bij jeugdzorg Instelling Intermetzo worden 39 banen geschrapt in Almelo en Rekken.
Uit onzekerheid zo wordt gemeld:

Desondanks moet Intermetzo nu handelen. „Als we dat niet doen, hebben we straks een probleem.”
lees het artikel

Scharenborg zal nu vermoedelijk zeggen 'maar er wordt naast personeel niemand naar huis gestuurd'.
Of is het allemaal weer zo'n voorbarige actie soms, wethouder Leo?

We zagen Instelling Emaus ook vertrekken van de Leo Stichting. 
Ook voorbarig allemaal? Wel vele arbeidsplaatsen. 'Uit voorzorg'.


Stoplichten

We hoorden Stefan er al over:

stefan nijhuis @stefannijhuis  · 19 uur geleden
En dan sta je om 1 uur 's nachts gewoon voor een rood verkeerslicht te wachten.  In Haarlo!! #maakmegek 

En inderdaad Haarlo heeft nu verkeerslichten in het centrum, zo lezen we op tubantia.nl

Of om het dorp op zijn Finkers’ te beschouwen: het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen: in Haarlo is altijd wat te doen. 
De verkeerslichten zijn in elk geval het gesprek van de dag.
lees het artikel

Wanneer Haarlo riolering krijgt is niet bekend gemaakt. Om maar op z'n Finkers te blijven.

Negatieve inflatie

Het nieuws is al een dag oud, maar mocht u het gemist hebben:  
In Zweden heeft de Centrale bank de rente gesteld op 0%. 
Het moge duidelijk zijn, dat ze nu toch de mogelijkheden op hebben, om de economie aan te zwengelen.
Voor het stallen van geld moeten banken aan de Centrale Bank de laatste tijd al geld meebrengen, en ontvangen dus geen rente.

Maar misschien krijgen we op termijn bij het lenen van geld ook geld toe. Je leent dan bijvoorbeeld 1000 euro, en je lost in 50 maandelijkse termijnen totaal 975 euro of.
Alles om de consumptie aan te zwengelen.

In Zweden was er in september een inflatie van maar liefst -0,4% (bijna 5% op jaarbasis) En is er de laatste twee jaar al bijna elke maand sprake van deflatie.

De Zweedse rente is voor het eerst in de Zweedse monetaire geschiedenis op 0 procent gezet. De centrale bank in Stockholm wil op die manier het risico van deflatie afwenden. De rente is in een jaar tijd al drie keer verlaagd.
In 16 van de afgelopen 24 maanden daalde het algemene prijspeil in Zweden. In september bedroeg de inflatie -0,4 procent.
lees het artikel

Volgens Mark -koopauto's- Rutte moeten we consumeren.
De crisis is voorbij; lenen graag.
In FTM lezen we dat de economische stagnatie van de afgelopen jaren wel eens een langdurige kan zijn, hoewel we onszelf, of althans tenminste Mark, willen laten geloven dat het weer koek en ei is met de economie.

En hoewel het mooi zal lijken dat prijzen maar blijven dalen. Deflatie dat wil je niet!

Op zoek naar 'draagvlak'

'Het COA dient pas een aanvraag voor een AZC in Rekken in, als er zicht is op draagvlak' kopt Tubantia vandaag.
In Rekken, met 1500 inwoners, heeft men plannen om tot 750 asielzoekers te plaatsen in de voormalige TBS kliniek Oldenkotte, waar eerder slechts 100 'bewoners' zaten. De rest komt in containers er omheen te wonen.

Burgemeester Joost: 'We gaan kijken hoe het COA zich een AZC op het Oldenkotte complex voorstelt.

Hoe de omwonenden, en inwoners van Rekken een AZC voor zich zien, zagen we begin van deze maand al; Op een bijeenkomst in Kerkemeijer over de komst van het centrum bleek centrum niet bespreekbaar. Voor een groots protest zat 1/3 van de Rekkense bevolking in het zalencentrum. De geplande standaardvoorlichting van het COA bleek niet mogelijk.
Rekken wil onder voorwaarden accoord gaan met 120-150 asielzoekers. Het COA gaat er op termijn ongetwijfeld 750 wegpakken.
200 is al geen efficient aantal werd eerder gezegd. Te kleinschalig. Dus 120 zeker ook.

Op 10 november mag een delegatie uit Rekken aantreden bij een overleg met het COA, en wordt het 'draagvlak' opnieuw bekeken.

Aan de ene kant wordt gekeken naar het economisch belang voor Berkelland. 

Verder wordt het dorpje compleet gevuld met mensen die niet zijn opgesloten, maar zelfstandig een huishouding gaan voeren. En een flink aantal zal psychisch in de knup zitten. Rond de helft is alleenstaande man.

Maar de partijen Rekken en COA liggen mijlenver uit elkaar.

Needse rotonde

We zien in de Staatscourant een publicatie over de rotonde bij Neede.
Een woning zou te veel herrie ervaren van een nieuwe rotonde. De grenswaarden moeten even worden verlegd, en alles is weer in orde. Dezelfde 'truc' die ze toepasten bij de bouw van het Campina complex.
Je krijgt niet minder herrie, je mag meer herrie maken.

Het gaat niet om de woning van Leo Schotman volgens mij. Die woont een eind verder dan het adres Rondweg 20.

Het verschil van de Rondweg 20 met een huis van Schotman is de rotonde die wordt gepland bij de afslag Borculoseweg/Rutgersweg.

Echter een eind verder hebben we ook een rotonde. Die is er nu al. Moeten daar geen grenswaarden worden verlegd? Nu de hoeveelheid verkeer compleet uit de hand gaat lopen?
Of moeten die wegens 'jarenlange ervaring met herrie' maar even doorbijten?

Ook blijkt de overheid met haar plannen niet te wachten op de protesten van Leo Schotman, en gaat gewoon verder met plannen. Verbijsterde Leo of geen verbijsterde Leo.


Bestemmingsplan ‘Buitengebied, rotonde Borculoseweg Neede 2014’, Berkelland
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
De provincie Gelderland heeft een verkenningsonderzoek uitgevoerd op de N315. Dit is de provinciale weg tussen Ruurlo-Borculo-Neede-N18. Uit dat onderzoek zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen, waaronder het kruispunt Borculoseweg – G.L. Rutgersweg – Rondweg in Neede. Om ter plaatse de verkeerssituatie te verbeteren is besloten daar een rotonde aan te leggen.
lees de aankondiging

Afgehamerd

Eerder hadden we het al over het respectloos afhameren van ingezonden brieven.
Wel, gisteren is de complete collectie ingezonden stukken weer behandeld met een 'Iemand?', wel dan gaan we door naar het volgende punt van de agenda.

Meermaals staat ook vermeld 'voor kennisgeving aannemen'. En hoppatee in het archief, bedankt voor je inzending.

Sportwijzerperceel

Gisteren in de raadsvergadering horen we een inspreker, een bewoner van de Bleek in Eibergen zeggen dat op het veldje van Sportwijzer wel eens een springkussen staat, maar dat er verder toch echt nooit iets gebeurt.
Het is een perceel ter grootte van dat waar zijn eigen huis op is gebouwd, een patiobungalow. Mogelijk wel iets anders dan de patioworstwoningen, waarbij aspirantkopers werden getracteerd op Boendersgrillworst.

We horen nog wel zeggen 'het is slecht onderhandelen als de bulldozer voor het hek staan'.
Sportwijzer weet toch al tien jaar het hele graafgebeuren voor de Berkel tegen te houden, door een exorbitante prijs aan het stuk te hangen. Ter Steege moest maar een dubbel zo groot perceel in ruil aanbieden met een bouwvergunning voor twee woningen.
Hij dacht natuurlijk 'Ter Steege heeft toch honderden van die percelen, waar nooit wat gebouwd gaat worden. Hopsakee.
Wij gaan eens fijn binnenlopen met dit stukje grasveld.

Dus het wordt tijd dat de onteigening in gang wordt gezet.
Dit heeft niets met eigendom te maken, wat deze firma doet is uitbuiten van de situatie.

Bekijk de beelden van de vergadering

Sloop bijgebouwen Smits

De sloop van de bijgebouwen van Villa Smits is gestart.
Dit zal naar verwachting twee maanden in beslag nemen.
Een kwestie van tijd dan komen slopers met het verhaal dat het slopen langer duurt dan het bouwen?

VGS gaat een weekendje stappen op kosten van de zaak

DOETINCHEM - Het jaarlijkse congres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) wordt 10 en 11 september 2015 in de Achterhoek gehouden. Plaats van handeling is de DRU Cultuurfabriek, eerder toneel van het VNG-congres in 2011. 
lees het artikel

We houden een Congres van Gemeentesecretarissen in de Achterhoek.
In het artikel lezen we dat dit economisch interessant is dat er 400 mensen 2 dagen lang in de Achterhoek verblijven.
Ervan afgezien dat je je afvraagt waar je dan twee dagen over gaan praten, vraag je je af of ze dat uit eigen zak betalen, en of dat een weekeindje samen biertjes drinken is, en uitjes maken op kosten van de gemeentekas.

Misschien zijn de geplande excursies ook bedoeld om te laten zien 'hoe moet het niet'.

dinsdag 28 oktober 2014

Toch nog laat

We dachten dat de vergadering snel even werd afgewikkeld, maar het wordt laat met de Sportwijzer discussies.
Hans stottert voortdurend, en wordt gered door Erik Roosenboom.

bron: raadsvideo


Raadsvergadering om 19.30 uur

Raadsvergadering
Automatisch vernieuwd via I-frame. 
bron: www.gemeenteberkelland.nl/bis

Extra raadsvergadering op 28 oktober

Extra raadsvergadering 28 oktober 2014 
Orgaan: Gemeenteraad
Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Datum: dinsdag 28 oktober 2014
Aanvang: 19:30 uur
Live en via Uitzending Gemist

Amputatie, kiek'n wat wordt

Het 'resetten' van posten op de begroting van wethouder Boer, het compleet schrappen van subsidies, en dan 'kijken wat er gebeurt' heeft een nieuwe naam: 'amputatiebeleid'.
Groenlinks geeft in haar Algemene Beschouwingen aan: 'Stoppen met het amputatiebeleid'.

AZC

Geen gedoogconstructie voor een AZC het Rekken. Maar B&W willen wel meewerken aan een tijdelijke afwijking van het bestemmingplan. 
'Belangenvereniging Rekken is verbijsterd' lezen we in Tubantia.
Toch moeten we er van uitgaan dat B&W weinig te vertellen heeft over het 'Ja of Nee AZC'.

Verder lezen we dat een buurman van het AZC eist dat een aantal dienstwoningen worden gesloopt. De gemeente moet handhaven. De woningen zouden al in 2013 moeten zijn gesloopt. De gebouwen zijn al sinds 2011 illegaal door een wijziging in het bestemmingsplan.

Afbeelding: Poll Tubantia
De overweldigende Berkellandse meerderheid stemt steeds anders dan wat er in werkelijkheid gebeurt.


Oppositie Berkelland voelt niets voor motie

BORCULO - De meeste oppositiepartijen in de gemeenteraad van Berkelland voelen niets voor een motie van wantrouwen vanwege de gang van zaken rondom het vernietigde bestemmingsplan buitengebied.
. . . 
Dat gaat de overige oppositiepartijen te ver. „We kunnen niet zomaar de schuld naar één persoon schuiven", zegt Paul Knuvers van GroenLinks. "We moeten eerst een beeld hebben van de missers die gemaakt zijn. Mis­schien heeft de raad ook wel zit­ten slapen."
lees het artikel

Paul Knuvers (GL) wil een diepgravend onderzoek. Maar een 'motie van afkeuring' gaat hem nu al te ver.
Bij de BBB personferentie kwam hij met een vooraf bepaalde reactie, en die sloot absoluut niet aan bij het ontvangen verhaal.
Mogelijk had hij bij de raadsvergaderingen niet zitten slapen, maar bij de persconferentie mogelijk toch wel.

De VVD nam tijdens de raadsvergadering in de persoon van Josien Wannink verontwaardigd het voortouw tot de langdurigste schorsing aller tijden. Ook zij ziet nu een motie niet zitten?

De enige conclusie die je uit de reactie kunt trekken is dat men bang is dat de uitkomst is dat de Raad heeft zitten slapen.

We moeten met Paul en consorten nog wel meer dan drie jaar verder. Dat zijn dan onze vertegenwoordigers.

Bezuinigingen bij de brandweer

In de Tubantia Poll heeft Berkelland haar mening gegeven over 50% bezuinigingen op de kosten van de brandweer.
Bron: Poll op www.tubantia.nl/regio/achterhoek

Gisteren: Brandweerwagen te koop t.e.a.b.

vrije mededinging

ALMELO - Vanaf het tweede kwartaal van 2015 hebben klanten meer keuze op het Cogas/Caiway glasvezelnetwerk. Caiway zorgt dat er volgend voorjaar meerdere aanbieders op de Cogas-glasvezelkabel beschikbaar zijn.
lees het artikel

Wel, wij willen te Borculo ook graag concurrentie op de glasvezel.

Dit soort lokale monopolies als we hier in Borculo meemaken is vast ergens in strijd met regels voor vrije mededinging.
Het netwerk moet vrij worden gegeven voor concurrerende aanbieders.

Vragen oppositie

Vragen van de oppositie, m.b.t. BBB:
bron: gemeenteberkelland.nl/bis

fragment:

Niks nieuws

Gelselaarse bouwer bouwt duurzame, ecologisch verantwoorde huizen van stro.
Niks nieuws zou je zeggen, we bouwden hier tweeduizend jaar geleden ook onze huizen op deze manier.

RIJSSEN/ GELSELAAR - Stro is de nieuwe baksteen. De traditionele bouwbranche ziet in toenemende mate de voordelen van stro als bouwmateriaal. Dat bleek zaterdag, tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute, die onder andere langs het drukbezochte prototype van het strohuis van Pim Hondeveld in Gelselaar voerde. 
. . . 
Het strohuis is volledig opgetrokken uit geperste stroblokken en leem: superduurzaam en superisolerend.
lees het artikel

maandag 27 oktober 2014

Brandweerwagen te koop t.e.a.b.

'De brandweer voelt zich uitgekleed', zo meldt vandaag Tubantia. 
De brandweer moet i.v.m. bezuinigingen de helft inleveren. 
We zagen afgelopen weekeinde bij Eibergen uit protest al: brandweerwagens te koop, met een bord 
'Voertuig moet weg!!! T.e.a.b.'.
'Uw veiligheid, politiek gelooft het wel’ en ‘Regio bedankt, 4 van de 8 voertuigen weg’. 

Burgemeester Joost via Twitter:
Mijn zorgen worden steeds groter...” Die van mij zijn al groot

50% inleveren lijkt mij ook te gortig. 
Je vraagt je ook af hoe dat in elkaar zit.
Hebben we zoveel minder belastinginkomsten? Krijgen we zoveel minder van het Rijk? Op zijn we bezig geld bijeen te sprokkelen om het 'Zorggat' te vullen?

Of is het dat we toch vanzelf wel weer ophouden met protesteren. En wordt er gebruik gemaakt van het idee dat we op het moment het allemaal toch 'vrij makkelijk zullen slikken, de bezuinigingen?'.

Maar: een verzoekje aan Berkellandse pyromanen: a.u.b. voortaan de helft minder in brand steken'. Ook u moet namelijk inleveren. 
Anders komen we op een moment niet meer opdagen om het te blussen. Als het budget op is, dan is het op.

En u voelt hem al komen: Ook de brandweer gaat werken met een 'Voormekaar systeem'.
U kunt zich dan elke maand 1 dag 's ochtends melden met twee, al of niet lege emmers. Brand of geen brand.
Er is dan wel begeleiding door professionals: da's een gepensioneerde vrijwillige brandweerman, met een microfoon in een bluswagen die bijvoorbeeld zegt 'vrijwilliger 006 bij de beek, geef die emmer eens wat sneller door'.

BBB

Tubantia kopt: 'Oppositie bundelt krachten'.

Vier oppositiepartijen stellen vragen n.a.v. het onderzoek BBB van Sieben&Lont.
Ze willen weten waarom het college voor behandeling bij de Raad van State niet heeft overwogen om de Raad te informeren over de risico's van het plan.
Maar ja, toen was het al te laat, toch?

Het antwoord zal zijn, dat ze het een onschuldige zitting vonden. Immers, ze gingen uberhaupt zonder juridische ondersteuning naar de zitting, en vonden dat de Berkellandse ambtenaren de zaak zelf goed genoeg konden inschatten. 

Sieben&Lont dachten zichzelf goed aan te prijzen met dit onderzoek voor een vriendenprijs.
Volgende keer nemen ze de zaken wat vaker door met juridische adviseurs vermoedelijk. De Raad en ook B&W.

Of zoals Sieben al al suggestie meegaf: meer cursussen voor Raadsleden.
Onze Raad wordt er maar druk mee.

Burgemeester Hein was altijd van 'juridisch voor' en 'juridisch na'. Dit heeft ie dan mooi laten verslonzen. Dit is nog uit zijn periode.

Als je het woord 'eigenwijs' voor 'innovatief' vervangt, dan is dat op zich al innovatie.

Het hoeft niet zo ingewikkeld

Op 4 en 6 november vindt de begrotingsraad plaats.
Op de agenda staan weer de 'Algemene Beschouwingen van de partijen'
Lees hier de Algemene Beschouwingen per partij.

In Berkelbericht lezen we ook waar de stukken voor de begrotingsvergadering te vinden zijn.
We klikken rond op de site, maar vinden niet echt wat we vinden.

Ons voorstel is om de beschrijving te vervangen door de tekst 
'vindt u op onze website www.gemeenteberkelland.nl/bis'

Het hoeft niet zo ingewikkeld.

Eerder waren er al klachten over dode links op de nieuwe gemeentelijke site. 
Dat vind ik dan nog meevallen. Je vraagt je meer af, waar je nu weer eens op moet klikken.
Want ik neem aan dat de site nog in aanbouw is?uitzending die precies laat zien waar de 'hervormingen' in de zorg toe leiden

Lilian Marijnissen:
Heftige Zembla uitzending die precies laat zien waar de 'hervormingen' in de zorg toe leiden... 
link

In rap tempo sluiten verzorgingshuizen in Nederland de deuren. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen en familie en vrienden mogen een handje helpen. De vraag is alleen wat dit alles betekent voor de kwetsbare ouderen in de samenleving.  ZEMBLA laat zien hoe mensen die zelf al op leeftijd zijn, veelal ten koste van zichzelf, voor anderen zorgen.

zondag 26 oktober 2014

Campina

De nieuwe fabriek van Campina in Borculo verrijst snel zo lezen we op melkvee.nl
We zien een serie foto's van het bouwterrein.
lees het artikel

De toren zie we overal in de regio van verre overal boven uit.
Het geruchtencircuit meldt ons dat er nog zo'n enorme toren bij komt.

Onze verwachting dat het hele terrein op termijn wordt volgebouwd komt dus uit. Nu al.

Foto: www.borculo.info
Vrij overnemen, zonder bronvermelding


Mobiel terrorisme @kpn

Heb ik een nieuwe telefoonkaart in mijn toestel gestopt. Blijkt dit nummer te hebben toebehoord aan een scholier. En ook erg actief op Whatsapp, dus.
Komen er in een week 996 berichten binnen.

Reactie van KPN:

Het lijkt erop dat de vorige eigenaar het nummer nog voor zijn What's App gebruikte. Hier hebben wij als provider helaas geen toezicht op. What's App is namelijk een app die je één keer koppelt aan je telefoonnummer. Als u gebruik maakt van een ander telefoonnummer en het telefoonnummer van uw What's App niet wijzigt, blijft dit nummer onveranderd.

Bedankt voor alle info. Het is niet zo dat je een complete digibeet voor je hebt.
Ben alleen wel benieuwd wat KPN er aan gaat doen.

Waarom ze nummers zo nodig moeten recyclen dat snap ik niet.
Whatsapp bestaat nog niet eens vijf jaar volgens mij.
Ik stel voor dat 'recyclen' van nummers ten vroegste na tien jaar gebeurt. Zo verlegen om nummers zitten we toch niet?

Ik zit meer in de problemen met KPN:
Eerder klaagde ik al dat alle internetfuncties weigeren als ik in de buurt van een hotspot kom.
Je bent onbereikbaar via Whatsapp, email en wat er verder op internet werkt.
Want je moet verplicht inloggen. En of je dat in de gaten hebt, is maar de vraag.

KPN-Fon landelijk Wifi netwerk Nu heeft KPN bedacht: KPN-Fon.
Hetzelfde als met Ziggo: maar bij KPN; gebruikers dienen als Wifi spot over de gehele wereld. Via het Fon-netwerk.
Het principe is simpel. Als klant deel je een heel klein beetje van jouw WiFi met andere klanten. In ruil daarvoor krijg je gratis toegang tot een wereldwijd netwerk van 13 miljoen HotSpots. In de buurt van zo’n HotSpot kun je internetten op je laptop, tablet of smartphone. 

lees de aankondiging

Probleem is dat iedereen die niet via KPN kan inloggen, nabij elke spot. Prive of bedrijf, binnen bereik van de spot, lam ligt.
Het wordt dus nog veel erger. Vroeger bij supermarkten en boekwinkels. Nu overal.

Wifi terreur Ik vind het Wifi-terreur @kpnmobile 
Je moet de optie aanbieden om die elke Hotspot gezamenlijk ineens definitief te bannen.

Aanmelden: Maar KPN leden kunnen zich hier aanmelden, en zich vrijwaren van de Wifi-terreur. 
En: jammer voor klanten van andere providers.
Maar ze vermelden meteen: Let op: een account aanmaken kan pas als je bericht hebt ontvangen van KPN.

Update bij wisseling telefoonnummer en automatische aansluiten bij contacten van de vorige eigenaar van het nummer
Blijkbaar heeft Whatsapp actie ondernomen tegen de problemen rond de wisseling van eigenaar van het telefoonnummer:

Bij nieuw gemaakt groepen sta ik nu als eigenaar van de groep vermeld
met de tekst: 'I am not who you think I am'. Om deelnemers aan mijn groepen te waarschuwen. Het gaat dan oude groepen waarin het telefoonnummer deelnam. 
Maar mooie ervan is: dat staat ook bij groepen die ik nieuw aanmaak. 
Weliswaar is de tekst alleen voor mezelf zichtbaar, maar toch.

Knap werk!

Van het parkeerterrein, over de heg, over de stoep, in de gevel.
Knap werk!

HENGELO - In Hengelo, gemeente Bronckhorst, is zondagmorgen een vrouw tegen de gevel van de plaatselijke Albert Heijn aan gereden. Er is aanzienlijke schade aan de gevel.

Foto's: Omroep Gelderland
Bekijk de videoVluchtelingen? Hoe meer hoe beter!

Vluchtelingen? Hoe meer hoe beter! Vindt Hennie van der Most.
Zijn wegkwijnende vakantiepark vol, en een grote maandelijkse zak geld van het Rijk. 'Super!' zo zegt hij.

Hennie van der Most loopt weer binnen, dankzij de vluchtelingen
Het vakantiepark van Hennie van der Most kwijnde weg door de crisis. Dankzij 1.400 vluchtelingen is de ondernemer in amusement en staal er in een klap bovenop. 'Super.'
lees het artikel

Het gaat ook hier weer om een klein dorpje in het noorden van Nederland, dat compleet wordt overspoeld met asielzoekers.
Maar ik kan me de blijdschap van van der Most wel voorstellen.

De komst van de vluchtelingen naar kanaaldorp Oranje ziet Van der Most als een 'lot uit de loterij'

Knoeierij met voedingswaren

Begin dit jaar was er ophef dat Unilever stiekem suiker in de Lipton theezakjes stopte, zonder het te vermelden op de verpakking.
Dat hebben ze inmiddels rechtgetrokken. Inmiddels staat er 'minder dan 0,5 gram suiker toegevoegd'.
10 zakjes wegen 20g totaal. 
In de onderzoeken bleek dat de thee voor 5% bestond uit suiker.
5% is 1 gram. En niet minder dan 0,5 gram.

Het doel van het toevoegen van de suiker is 'het compenseren van de matige kwaliteit van de thee.


Maar dat thee geen calorieen bevat, dat is dus geen juist gegeven (meer).

Opvallend is dat suiker niet vermeld staat op de ingrediëntendeclaratie: hoewel een zakje ‘Green Tea’ voor ongeveer 5% uit suiker bestaat, wordt er alleen gesproken van ‘aroma’.  Volgens thee- en flavourexperts worden de korrels toegevoegd om de matige kwaliteit van de thee te compenseren.

lees het artikel (januari 2014)

Er wordt een fraai verhaal begonnen over persen van theebladeren om de bladeren hun 'thee-essence' vrij te laten geven.
Waarna je verzandt in Italiaans, Spaans en Grieks. 
Op regel 1 van onderen ben je weer beland in het Nederlands, waar de suiker is vermeld.

Maar: 5% van (10x2g) = 1 gram suiker. Niet: 'minder dan 0,5'

We kennen suiker met thee al van de ice-tea.
Veel suiker, als was het een gewone frisdrank. Ik bekijk een verpakking met 8% suiker, overigens niet van het merk Lipton.
Ook is het wel een vergelijking die mank gaat, 8% in een pak van 1,5 liter; is zo'n 120 gram suiker.
Maar de relatie thee:onschuldig wordt gelegd.

Maar 1 gram suiker in een liter thee altijd beter.
Voor wie dacht dat ie goed bezig was door ice-tea uit een pak te drinken: 'helaas'. Neem waar 'gewoon' cola. Neem jezelf niet in de maling.
Net als in bijvoorbeeld Radler wordt je getracteerd op een massa suiker.

foto: www.borculo.info 2014, vrij overnemen zonder bronvermelding