vrijdag 28 februari 2014

Avondje uit #inflatie

Een avondje wordt inderdaad steeds duurder . . . 

DEURNINGEN - Vier Duitse mannen zijn vrijdagmorgen op de A1 gepakt met ruim 48.000 euro aan contant geld in hun zakken. Omdat ze daarvoor geen goede verklaring hadden zijn ze opgesloten.
. . .  De mannen uit Duitsland, in de leeftijd van 21 tot en met 28 jaar, gaven bij de controle aan dat ze naar Nederland kwamen om een avondje uit te gaan.
lees het artikel

Anoniem gaat voor OBL streekpakket #anoniemdurft

Anoniem meldt ons op 27 februari 2014 13:31
Goh, toen 'k vanmorgen wakker werd op m'n slaapplekkie aan de dijkendriehoek en daarna richting neede fietste over de koeweidendijk zag ik in de megatuin van(han, doe es normaal man)d'66ér boer een gigaspandoek staan (haaks op z'n stulpie zodat ie 't zelf niet HOEFT te zien)met de slogan 'd'66 'durft'; waarschijnlijk ga ik vanavond de tekst enigszins reèel aanpassen want zelf ziet ie 't toch niet, als u nog suggesties heeft gaarne op dit forum.

Inderdaad staat het zo dat onze wethouder het zelf niet ziet vanuit huis hoeft te zien. 
Ik stel voor dat je er een mini-OBL poster opplakt. 
Kom je in aanmerking voor 1 van de 7 manden met streekproducten.
Zet wel even je adres op de poster voor de bezorging van het streekpakket !

op de Twittersite van OBL:Huurcontract Bijnanieuw toch opzegbaar

Het huurcontract van Bijnanieuw zou nu toch binnen 1 maand kunnen worden opgezegd.
De makelaar regelde een en ander vandaag in een half uur. Dat is dan toch weer mooi.

Het is een positief teken in het centrumbeleid in de Needse gemeenschap. Want als we kijken naar bijvoorbeeld een Sensire die in 't Spieker in Eibergen tegen een huurschuld van 130.000 euro aankijkt terwijl ze helemaal niet meer in het pand zijn gevestigd, dat is toch een somber beeld van contractuele dwang.

Wel is het zo dat Bijnanieuw vooralsnog niet verder gaat.
Eigenaresse Linde wilde verder gaan in een groter pand, met realistische huur. Daarvoor is op het moment dan nog geen oplossing.
Ze zal de komende maand uitverkopen zoals het er voor staat.
Misschien dat zich hiervoor nu toch oplossingen aandienen.

We zagen bijvoorbeeld in de Berkellandse Facebookomgeving, dat er best mogelijkheden zijn, het met sloop bedreigde Betulagebouw 'Het Bastion' overeind te houden, mits er goede burgerinitiatieven worden getoond.
Er zouden zouden zich bijvoorbeeld startende ondernemers in kunnen vestigen. Waar een vestiging van Bijnanieuw een doorstart zou kunnen maken.

Ook is het gemis van een jongerensocieteit ermee op te lossen.
Veel mensen willen er vast hun tijd in stoppen, om een en ander van de grond te tillen.

Want met sloop van het pand daar komen we niet verder mee.
Het is een mooi pand, dit Bastion maar bleek toch enige tijd geleden al behoorlijk te zijn afgezakt. Als er iets gebeurt met het pand, dan moet het toch echt dit jaar nog zijn.


donderdag 27 februari 2014


Huurcontract kan niet worden opgezegd

Onderneemster Linde van Bijnanieuw/Neede kondigt in onderstaand artikel aan dat ze na 7 maanden wil stoppen met haar winkel. 
Echter nu komt de verhuurder met een verplichting een tweejarig huurcontract na te komen.
De makelaar komt op zijn beurt met een plan 'om zelf maar een vervangende huurder' te zoeken voor het contract als alternatief voor het 'volmaken' van de huurperiode.


goed nieuws; net gelezen... de huur wordt beeindigd met een maand. Maar aan allemaal, we hebben het allemaal bewust of onbewust zover laten komen door onze eigen vasthoudendheid.

donderdag 27 februari 2014


Startende ondernemers redden het niet op deze manier.

Onderneemster Linde Rensmaag, van Centrum en webwinkel Bijnanieuw die op op de Needse krimpdag nog aan het woord was als (zeer) jonge onderneemster in Neede, en werd geprezen om haar moed als startend ondernemer, heeft na de bijeenkomst een maand geleden nog contacten gehad met makelaar, verhuurders en de Berkellandse politiek.
Ook is er intussen een Jongerenraad opgericht in het dorp.
Toch heeft de onderneemster inmiddels het besluit genomen om de winkel te sluiten, 7 maanden na opening.
Er is helaas niets van de grond gekomen uit de enthousiaste response.
Ze wilde graag een groter pand, en een betaalbaar, realistisch huurtarief.


Anoniem reageert op 27 februari 2014 19:33
Je kunt ook een pandje met drie jonge ondernemers huren , iets minder ruimte maar wel lage huur!!!

Of eric roosenboom moet zorgen dat er geen ondernemers meer vestigen in goedkope panden in buiten gebied , zodat ze wel in de stadskernen gaan vestigen , en als de huur te duur is dan koop je het toch !!!


http://www.scheersenroes.nl/bedrijfsaanbod

Stoppen met veehouderij

Landbouwers die willen stoppen met intensieve veehouderij moet zich voor 1 april melden in Berkelland, zo meldt Tubantia vanochtend.
Ze moeten investeren om minder ammoniakuitstoot te produceren.
De ODA gaat nu ook echt controleren of ze dat niet meer doen, teveel uitstoot maken, omdat het anders niet eerlijk is tegenover veehouders die wel investeren.
Eerder al lazen we dat gier werd uitgereden in Duitsland. Dat is dan een soort 'export van problemen'.
Maar men moet nu dan ophouden met uitstoten, of ophouden met het veehouderijbedrijf.
Automatisch krijgen we alleen nog grote bedrijven en megastallen.

Begeleidings App

In Groenlo vond gisteren een bijeenkomst van de vakbond voor Hamelanders plaats.

Er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij. Er is minder geld voor de bestaande WSW-ers.
Er komen wel nieuwe mensen met arbeidshandicap bij, maar ook alweer minder geld zo meldt Tubantia.

Ursula Drexhage/GB wil 'omdenken'. Niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden.
Het zgn. 'toveren', 'negeren van problemen' en 'ijzer met handen breken', en de betrokkenen met de zooi laten zitten.

Erik Roosenboom/OBL wil alle Hamelanders bij 'gewone' bedrijven aan het werk zien.
Maar ja, de banen liggen niet voor het oprapen. Niet echt een links standpunt van Erik dit keer.

Lijst8 wil ook bezuinigen op de begeleiding. Wellicht willen ze hier nog een App voor uitbrengen.

Geen goederenspoor a.u.b.

Een meerderheid van de raad is tegen de komst van goederenspoor dwars door Berkelland. We hebben er niets aan, zo lezen we vandaag in Tubantia.

Dus het bestaande spoor maar gebruiken. Elst-Zutphen-Oldenzaal.
Vanaf de 'alternatieve route' wensen we u er succes mee.

maandag 24 februari 2014 op www.borculo.info


Spoor dwars door onze regio enige alternatief

"Zeker nu het vermoeden bestaat dat de route door de Achterhoek het enige alternatief is"
link naar artikel op gelderlander.nl

Onder de link
DOETINCHEM - De Achterhoek wil aan tafel bij gesprekken over de aanleg van de Noordtak van de Betuweroute.
Kamer vraagt onderzoek naar noordtak Betuweroute
"Zeker nu het vermoeden bestaat dat de route door de Achterhoek het enige alternatief is"

Bij de aanleg van wegen werd ons voorgehouden dat er economisch belang voor de regio is. Dat moet je je natuurlijk maar afvragen.

Maar bij een goederenlijn dwars door Berkelland zie ik dat in elk geval niet gebeuren dat het publiek hier uitstapt om economische voorspoed te genereren.
Dus die spoorlijn leg je maar mooi ergens anders!
Dus: geen Achterhoekalternatief, gebruik het eerste plan maar. Elders.

Dan willen we compensatie. In de vorm van dubbelspoor voor personenvervoer of een opgewaardeerde A18 en N18.

Selfies in het stemhok

SELFIECONTEST MOET STEMMEN HIPPER MAKEN
De JOVD Amsterdam roept jongeren op een selfie te maken in het stemhok. De partij wil stemmen hiermee "hipper" maken en meer jongeren naar de stembus krijgen. Mag dat? Ja, dat mag.
Selfie in het stemhokje
De JOVD Amsterdam roept jongeren op een selfie te maken in het stemhok en deze te uploaden op de Facebook-pagina Selfie in het stemhokje. Degene die in drie dagen tijd de meeste likes verzamelt, krijgt twee kaarten voor het festival Mystic Garden. De JOVD wil met deze actie zoveel mogelijk mensen naar het stemlokaal krijgen. De opkomst is namelijk al jaren laag.
lees het artikel

Eerder al hadden we bedacht dat het idee om te stemmen via internet of App een goed idee was om de teruglopende belangstelling voor stemmen terug te dringen (er wordt namelijk een opkomst onder 50% verwacht bij de GR verkiezingen).

Nu lezen we dat een 'Selfiecontest' stemmen 'hipper' moet maken.
Maar nou vind ik 'hip' weer een woord dat me doet denken aan 'hippies'. Wat dat niet een halve eeuw geleden?
Dan liever: 'vet cool' of 'stoer'. 
Of is 'hip' een nieuw JOVD woord? JOVD, de organisatie van jongeren met een Bolknak. 

Maar hoe het ook is jongeren gaan nu met een stempotlood achter hun oor een hippe foto van zichzelf maken om kaarten voor Mystic Garden te winnen.

donderdag 27 februari 2014

Startende ondernemers redden het niet op deze manier.

Onderneemster Linde Rensmaag, van Centrum en webwinkel Bijnanieuw die op op de Needse krimpdag nog aan het woord was als (zeer) jonge onderneemster in Neede, en werd geprezen om haar moed als startend ondernemer, heeft na de bijeenkomst een maand geleden nog contacten gehad met makelaar, verhuurders en de Berkellandse politiek.
Ook is er intussen een Jongerenraad opgericht in het dorp.
Toch heeft de onderneemster inmiddels het besluit genomen om de winkel te sluiten, 7 maanden na opening.
Er is helaas niets van de grond gekomen uit de enthousiaste response.
Ze wilde graag een groter pand, en een betaalbaar, realistisch huurtarief.

Huren blijken veel te hoog.

Er zijn wel aanbiedingen om enkele jaren korting te ontvangen op de huur, met daarna jaarlijks oplopende huur. Echter de startbedragen zijn al hoog, de eindbedragen enorm, en niet meer van deze tijd.
De eigenaren van de panden zouden een keus kunnen maken, de huren markconform te stellen, of gewoon ernstige leegstand te accepteren. Waarbij het laatste wordt gekozen.

Centrumuitrookbeleid

In Neede is rond de helft van de winkels in de Oudestraat/centrum leeg.
Er is concreet aangegeven aan een nieuwe startende winkelier dat een 'vergunning te Neede niet mogelijk was', dat men zich maar in Borculo moest vestigen. 
Waarmee het 'centrumuitrookbeleid' in een groter verband gaat plaatshebben.
Winkels werden eerst van buiten de centrumring naar het centrum uitgerookt in de Berkellandse kernen, en daarna weer naar twee of drie kernen. 
De volgende stap zal zijn dat deze kernen weer worden uitgerookt naar Borculo. Zoals dat ook al ging met bijvoorbeeld Gemeentehuis, Gemeentewinkel, politietaken vanuit andere Berkellandse kernen.
Waarbij telkens de ondernemer het kind van de rekening wordt. En de starters eigenlijk gewoon letterlijk om zeep worden geholpen. 

Naast de winkel van Linde Rensmaag, sluit er komende week nog een winkel.


< Update > Tweejarig huurcontract kan niet worden ontbonden.

Over de krimpdag:

dinsdag 28 januari 2014

Krimpen?

Gisteravond op een bijeenkomst over de ´KRIMP´ in Neede horen we wethouder Boer over het centrum-uitrookbeleid. Ondanks de maatregelen blijft er leegstand in de Berkellandse centra, zo geeft hij toe.
Hij overweegt zelfs ´te vloeken in de kerk´, en te overwegen wonen in leegstaande winkelpanden toe te staan.
Daar kun je denken aan de Needse Oudestraat, maar ook de Borculose Voorstad, Steenstraat, of in de afgeplakte winkels in de Eibergse Kluiversgang.
Maar je vraagt je dan af, wie er in een winkelpand wil wonen.

Ook werd gezegd dat de hoge huren van winkelpanden een probleem waren, wat leegstand veroorzaakte. Dat los je met wonen weer niet op. Want wie wil 3000 euro per maand ex btw voor een grote lege ruimte van 200m2 betalen?
Wel waren er ideeën om er bedrijfsmatige huurders in te accepteren met een oplopende huur. Loopt je bedrijf niet, dan vertrek je op termijn. Het is altijd beter dan langdurige leegstand. Een goed plan lijkt me.
Afwachten of pandeigenaren dat ook vinden.

Ook waren er plannen van een soort protectionisme, waarbij een soort Berkelland Dollar zou worden geintroduceerd, zodat het geld binnen de Gemeente blijft (we kennen dit wegstromen van gelden van de Nuon). Wel bleef de vraag hoe je buiten de regio moet afrekenen.
Er werd geklaagd over 'busjes uit het westen' als er een bedrijf in het dorp werd opgekalefaterd. Dat moeten lokale bedrijven worden. 'Met Polen' hoor ik iemand zeggen. Haha.
Een paar jaar geleden bij aanbouw van het nieuwe winkelcentrum Gall&Gall/Etos zag ik een Duits constructiebedrijf aan het werk.

Er werd gesproken over dorpskannibalisme, waarbij er tussen dorpen wordt geconcurreerd (zoiets kennen we bijvoorbeeld van Campina en de Laarberg), om het dorpshoofd boven water te houden.
Er werd ook gesproken van de euro's die de supermarkt zouden binnenstromen van bezoekers van de Vlindertuin (we horen echter weinig van de plannen op dit moment), hoewel dat weer een vlucht van geld zal zijn, want niet zozeer omgezet in Borculo dollars.
De zorg werd verder uitgesproken over jongeren die vooral plannen hadden de regio te verlaten (want geen werk, geen passende woonruimte, niets te doen), ondanks alle pogingen t.b.v. de werkgelegenheid (18 van 922 Hamelanders, Een hi-tech FCD fabriek met 6 nieuwe werknemers)

De uitgenodigde professor Economische Geografie gaf aan dat het toch vooral ook aan jezelf ligt of je wat verandert aan de problemen als gevolg van de krimp. En in die uitspraak vermoedden we SamenAnders invloeden. Veel dingen kun je niet meer aan de overheid overlaten, zo meldt hij. 'Een losliggende tegel wel', en dat snap ik dan weer niet als voorbeeld.
Wel stelt hij ons gerust dat heel Duitsland over 100 jaar 30% minder mensen telt dan nu. Bij ons is het 'lang niet zo erg'. Maar volgens mij is het bij ons niet anders in de krimpregio. Niet door het lage geboortecijfer (NL: 1.7, DE: 1.3), maar door de leegloop.
Ook moeten we niet eindeloos een bordje te koop in de tuin zetten, om niet de indruk te wekken dat 'heel Berkelland te koop is' zo zegt hij.  Zo lang we onszelf van alles, verkeerds wijsmaken zullen we niet veel verder komen. Het draait om 'imago'.

We hoorden verder nog over 'nieuw noaberschap' en 'oud noaberschap'. Ik dacht aan het 'oude noaberschap', waarbij de noaber zelf over de schutting klom, en het 'nieuwe noaberschap' waarbij alles bij je over de schutting wordt geworpen. Maar hij bedoelde met 'nieuw noaberschap' 'internettechnologie'.
Waarbij de zorgbehoevende eigenlijk linkjes van Youtubevideos krijgt toegezonden. En Skypende zorgmedewerkers, die ons met behoud van uitkering verder helpen in het leven, of baliemedewerkers met een beeldtelefoon.

Maar het is wel de bedoeling geweest de toehoorders te laten weten dat afwachten tot de overheid wat gaat doen, niet gaat werken. En we zagen vanavond allerlei Berkellandse politici om dat kracht bij te zetten. o.a. Mulkens, Boer, Wormgoor, Roekevisch, Weenk en Morssink.
Zonder een omschakeling van de gedachtengang, zullen we hier over 25 jaar alleen nog met een clubje bejaarden zitten.
Het 'eigen volk eerst', het principe 'koop bij je locale bedrijven', is ook een manier om je regio er bovenop te helpen.

Enkele wijsheden die we mee naar huis kregen:
'Angst verwijdt de pupil, maar vernauwt de blik'
'De wet van de Aardbeienjam' schrijft voor niet te vaak en niet te dun te smeren.

Huurcontract kan niet worden opgezegd

Onderneemster Linde van Bijnanieuw/Neede kondigt in onderstaand artikel aan dat ze na 7 maanden wil stoppen met haar winkel. 
Echter nu komt de verhuurder met een verplichting een tweejarig huurcontract na te komen.
De makelaar komt op zijn beurt met een plan 'om zelf maar een vervangende huurder' te zoeken voor het contract als alternatief voor het 'volmaken' van de huurperiode.

Een pandeigenaar smoort initiatieven om de winkelstraat levend te houden wel in de kiem.
Op het een gegeven moment zitten er te weinig winkels in te dure panden, en de leegstand blijft toenemen.
Je vraagt wel enorme huurbedragen. Maar ja, als niemand van plan is te huren.

Woest

OBL is 'woest' over het antwoord van B&W over het antwoord op de 'energievraag', wat het verbruik in andere gemeentehuizen is.
'een flutantwoord' kwam er na 3 weken, zo vindt OBL.
Verdere stappen worden bekeken.
(Tubantia)

OBL laat van zich horen

Timpke wil nu geld van Berkelland

't Timpke is niet betrokken geweest bij toewijzing van de eurokallerzwembaden in Neede en Eibergen.
Schriftelijk hebben ze nu gevraagd om ondersteuning en financiering.
Er worden door het Borculose zwembad financieel moeilijke tijden verwacht, en dat zou te wijten zijn aan hun buitensluiting in het euroknallerfestijn.

De overname van de zwembaden door Conegroep is omhuld geweest met zo'n 'communicatieprobleem' in wellesnietessfeer, met als eindresultaat dat Conegroep het geheel niet voor 1 euro koopprijs ontving, maar met 4 ton extra mee naar huis, voor wat los onderhoudswerk, dat achterstallig zou zijn.

lees het volledige document op gemeenteberkelland.nl


Kijk, en dat is weer erg jammer, al dat commentaar er onder.

Kijk, en dat is weer erg jammer, al dat trieste commentaar er onder.
Het is een gewone actie, van locale politicus gaat naar de kiezer. En hier erg origineel gedaan.
En vooral: de man lijkt een zeer goed woordje Turks te spreken, waarbij het modale Duits van ons Achterhoekers vermoedelijk zal verbleken.
En om dat laatste staat de bezoekersteller nu op 6.000

bron: www.facebook.com/GRBerkelland2014
Gehandicaptenzorg voortaan met de app

Licht verstandelijk gehandicapten krijgen geen zorg meer, maar gewoon een App.
Kasboek, agenda en dagelijkse activiteiten: de app.
Dus geen regisseur of ervaren hulpverlener, maar een programmeur.
lees het artikel

Paasexploitatie 2014 #Eibergen

Hans Pelle heeft "1 euro knaller"
entree bij paasvuur Eibergen
De politie, brandweer en gemeente staan zeer positief tegenover het plan, en juichen de nieuwe locatie toe.”
nieuwe locatie

2.50 euro per m3 voor te brengen hout afrekenen. En 1 euro entree om te kijken.
Daar zat Hans vorig jaar al op te broeden, zo'n plan voor bedrijfsmatige exploitatie van een paasvuurtje.
Maar het wordt nu vast niet zo'n grote hoop als vorig jaar.

Paasvuur Eibergen 2013
Foto: www.borculo.info (vrij dupliceren zonder bronvermelding)


woensdag 26 februari 2014

Jij dacht dat het allemaal kwam aanwaaien?

Anoniem deelt op 26 februari 2014 07:03 met ons:
Nu deze week heeft iedereen woning 1 luxe A5 formaat poster ontvangen van OBL.
maar voor toekomstige raadsleden mogen de zieltjes wat kosten, als hun vergunningen maar rondkomen is het einddoel.

OBL is een partij die is opgericht om eigen onvrede met het Gemeentelijk beleid, 'zodat men er zelf wat aan kan doen'. 

Erik om zijn kapschuur, Bennie om zijn ruzie met Gemeente en Provincie over zijn bedrijfsvoering.
Als je kritiek hebt op het gemeentelijk beleid mag je het 'zelf beter doen'.

We betalen de raadsleden als Gemeente jaarlijks verscheidene tienduizenden euro's voor het raadslidmaatschap.

Geld, wat ze weer kunnen investeren in hun partij. Affiches verspreiden en andere promotionele acties.
En als ze hun doel bereiken, dan hebben wij dat in grote lijnen betaald.
Democratie . . . 

Maar verder hebben ze er gewoon voor gewerkt.

Erik en Bennie hebben geen vrije zondag meer over. Posters plakken, repareren. 
Op andere dagen: Lange dagen in de raadszaal. Pennen uitdelen. Turks leren.
Jij dacht dat het allemaal kwam aanwaaien?

Bircan en Van der Ploeg zijn zonder slag of stoot opgepakt

Anoniem zegt:
Ja,  roy nijman kan weer achter de politiebus vandaan komen.

Onder de link:

RIJSWIJK (ANP) - De uitlevering van het opgepakte criminele duo Antonio van der Ploeg en Enise Merve Bircan duurt zeker nog een paar dagen, als ze instemmen met hun overdracht aan Nederland.

Maar in Berkelland werd toch de verkeerde auto achterna gezeten. 'Onze verslaggever' had helemaal niet achter de bus hoeven te staan.

Dat klopt ook wel, de verdachten hingen namelijk in Duitsland rond.


bron: www.twitter.com

De Provincie neemt geen verantwoordelijkheid

Komt ons dit niet bekend voor in Heinhuis  N18 project.
Ook de provincie neemt geen verantwoordelijkheid
lees het artikel op telegraaf.nl

Onder de link:

Bij de verkoopacte kreeg het koppel een onderzoeksrapport 'B': een verontreinigde grond, die geen sanering behoefte. Achteraf bleek de grond zwaar vervuild. De voormalige eigenaar heeft dit jarenlang verzwegen. Ook de provincie neemt geen verantwoordelijkheid.

De Telegraaf is het er ook niet mee eens en vraagt lezers:

Wat vinden jullie van dit verhaal? Moet dit zomaar kunnen in Nederland? Moeten er aangepaste regels komen? En wat zouden jullie doen in deze situatie?

Was dat geen Turkse ondernemer?


Maar dat is toch ook een ondernemer?


Maandag op www.borculo.info:
Erik Roosenboom op geenstijl.nl
Kijk, PvdA. Zo doe je dat; campagne voeren in het Turks. We nemen u mee naar Bürkülünd, Achterhoekië (voorheen de Nederlandse gemeente Berkelland in Gelderland) waar raadslid Erik Roosenboom (OBL) vrolijk toont hoe cliëntelisme werkt in de negorij.
lees het artikel op geenstijl.nl

Menzis

Tubantia kopt vandaag ‘Menzis benadeelt bij fysiotherapie’.
benadeelt met een 't'.

Menzis kent een trucje om verzekerden van de 9 behandelingen er 1 zelf te laten betalen, elk jaar.
Bij Menzis is dit soort kleine grutterij onder verzekerden een favoriete activiteit, die vermoedelijk veel geld opbrengt, en verder een drempel opwerpt. Ook bij tandartsbezoek is er bijvoorbeeld een eigen risico.
Misschien loont het bij verzekerden eens te shoppen bij andere verzekeraars, waar dit soort akkefietjes niet voorkomen. Misschien? Denk het wel zeker.

Prowonen start met slopen

Prowonen start deze week met sloop van dertig woningen in Eibergen, zo lezen we vandaag in Tubantia.
Eerder zeiden we al dat Prowonen vermoedelijk gaat voor de 15.000 slooppremie. Met een half miljoen rijkssubsidie kun kun je prima een rij nieuwe huizen neerzetten, die vervolgens een maximum aan huurtoeslag uit de schatkist wegslepen.

Prowonen reageerde eerder op deze site dat de woningen eigenlijk onbewoonbaar waren.
Dat is dan als bewoner mooi om te weten.

Maar: Als er een infuus is dan moet je het maar aansluiten, nietwaar?

Een brede partij: links en rechts tegellijk

Anoniem merkt op:
wist niet dat OBL links was !!!
''door mensen in de rechtse- tot extreem-rechtsehoek''
lees het artikel op berkellandfm.nl

OBL profileert zich niet als linkse of rechtse partij. Maar als 'brede partij'.

Onder de link:
geenstijl.nl 
zo'n site, die wordt voornamelijk bekeken door mensen in de rechtse- tot extreem-rechtsehoek, 
. . . 
Erik Roosenboom bracht afgelopen week een bezoekje aan een turkse ondernemer in Borculo. Hij wilde daarmee laten zien dat Ondernemend Berkelland een brede partij is die zich hard maakt voor elke laag van de Berkellandse bevolking, 

Da's links en rechts tegelijk!

Tot eind juni zegt u?

Anoniem zegt op 25-2-2014 12:13:14
Ik wil ook Turk spreken OBL 
lees het artikel op telegraaf.nl

onder de link:

AMSTERDAM - 
Onder Turken en Surinamers  is een ware run ontstaan op de volledig betaalde en verzorgde terugkeerregeling die Nederland immigranten aanbiedt. Vanaf eind juni wordt de Remigratiewet namelijk versoberd en moeten allochtonen zelf opdraaien voor de kosten van een terugkeer naar hun vaderland. . . 
De Nederlandse staat betaalt dan de tickets en de verhuiskosten voor hun hele gezin. Ook krijgt de migrant tot aan zijn dood een maandelijkse uitkering van zo'n 600 euro- of hij nou een baan heeft of niet.

Als je kijkt naar een verhouding van de welvaart in de landen waar het over gaat, door het BNP naast elkaar te zetten: dollars per hoofd van de bevolking:
Nederland 43.198
Marokko 5192
Turkije 14812
Suriname 8858

Dan is 600 euro per maand, wel of geen werk, inderdaad riant.

Misschien mogen autochtonen ook wel verhuizen naar één de genoemde landen, met alvast een mooi basisinkomen.
Tot eind juni zegt u?

Erik de populist

Erik Roosenboom (Ondernemend Berkelland/OBL) heeft nog geen antwoord van B&W op de torenhoge kosten voor het van duurzame energie voorziene gemeentepand.
Eerder ontdekte hij dat de apparatuur die het afvalwater van Campina moeten binnenhalen een stroomrekening van 70.000 euro per jaar opleverden.

Omdat hij geen antwoord krijgt op zijn vragen, zal hij stappen overwegen. De termijn van 14 dagen voor antwoord is ruimschoots overschreden.

OBL wordt vaker beticht van populisme door zijn vragen, vanuit andere partijen.
Maar de kosten van het pand zouden extreem laag moeten zijn. Maar de praktijk heeft geleerd dat het 30 miljoen kostende pand, jaarlijks verder een miljoen aan meerkosten oplevert t.o.v. de oude situatie. De energierekening zou bijna nul moeten zijn, maar is enorm.
Verder staan de oude gemeentehuizen leeg, of worden voor een appel of een ei weggegeven, nadat ze niet zelden vele jaren leegstonden met de bijbehorende onderhouds- en energiekosten.
(nav artikel in Tubantia 26/2)

Van der Ploeg/Bircan

Tubantia meldt vandaag:
De politie sluit niet uit dat de twee ergens om onderdak voor de nacht gaan vragen. De zegsman waarschuwt voorzichtig te zijn met het openen van de deur en geen onbekenden binnen te laten. Het tweetal is uiterst gewelddadig en vooral Van der Ploeg schiet snel. . . . 
ENSCHEDE - Enise Merve Bircan (19), samen met Antonio Marcos van der Ploeg voortvluchtig na gewelddadige incidenten, is opgegroeid in Enschede en is van Turkse komaf. Zij heeft lang in de zuidwijk Wesselerbrink gewoond
lees het artikel

Nederland was gisteren erg snel te zeggen, dat er een Nederlands taskforce op de zaak werd gezet. Ze dachten vast 'straks komen ze vanuit Duitsland weer deze kant op'. 
En daar worden wel gelijk de commando's ingezet. Zeker niet prettig voor een modale schietgrage crimineel.

Maar Bircan komt uit Enschede en trok al eerder in die richting. Ze kent er de weg. Kans dat ze weer deze kant op komen, is dus groot.

Ze zullen wel niet zeggen 'zand erover'

DENEKAMP - Arwin van Garderen heeft grote spijt dat hij de Denekampse begrafenisvereniging Helpt Elkander heeft benadeeld doordat hij in de afgelopen drie jaar ruim een half miljoen euro heeft verduisterd.
. . . 
"Ik weet niet hoe de mensen reageren, misschien word ik wel gekielhaald."
lees het artikel op tubantia.nl

Van Garderen hoopt dat ie wegkomt met verduistering van een half miljoen voor afbetaling van schulden. Hij ziet weer 'een nieuwe toekomst'. 
'Zand erover'.

Van 140 miljoen naar zelf boodschappen doen

Negen bankiers in korte tijd om het leven gekomen [Lijst]
In minder dan twee maanden tijd zijn er negen succesvole (oud-) bankiers op mysterieuze wijze om het leven gekomen.
lees het artikel op 925.nl

Klad in het bankwezen zit er behoorlijk in.

dinsdag 25 februari 2014

Zoektocht naar Bircan en van der Ploeg gestaakt

Overal gangsters

Anoniem meldt: 
roy stond achter de bus !!
lees het artikel op NUB

bron: Twitter
https://twitter.com/NieuwsuitBerkel/status/437994683818442752Maar we zitten blijkbaar achter verschillende gangsters aan?
Familienvater als Geisel genommen
Stunden später nahm das Duo auf dem Arendsweg in Enschede eine Familie als Geisel. Den Familienvater zwangen sie in seinem blauen Honda CRV - Kennzeichen 71-DP-LK - zur Fahrt über die Grenze nach Ahaus. Gegen 20.20 Uhr warfen sie die Geisel im Ahauser Norden in der Nähe der Kläranlage aus dem Wagen und setzten die Flucht alleine fort.
lees het artikel op ruhrnachrichten.de

Criminelen op de vlucht - 25/2/2014 20.06 uur

. . . Laatste bericht bovenaan vermeld . . .

20:01uur
Bild meldt dat Een Spezial Einsatz Kommando (SEK) is ingezet vermomd als tuinierende burgers in een volkstuincomplex. Maar zonder resultaat.
Als gärtnernde Zivilisten getarnt durchkämmte das SEK eine Kleingartenkolonie – ohne Erfolg! Die Polizei befürchtet weitere schwere Straftaten.
. . . Das Gangster-Paar zieht seit geraumer Zeit durch die Niederlande, finanziert seinen Lebensunterhalt mit Diebstählen und Überfällen. Fast so, wie das legendäre US-Gangster-Duo Bonnie und Clyde.
lees het artikel op bild.de

lees de mededeling van Kreispoliziebehörde Borken.

Vanavond op TV:19.30uur
De Telegraaf meldde een half uur geleden dat er 'geen sprake lijkt van een grote politieactie in Gronau'.
Het artikel is echter nu verdwenen van de website.


19:05uur
Bekijk hier een video op RTLnieuws, en een vergelijking met een Nederlands misdaad duo uit de jaren 70. 

De Nederlandse en Duitse politie hebben een volkstuinencomplex in Gronau omsingeld. Speciale eenheden maken zich gereed voor een inval. Het gangsterduo Van der Ploeg/Bircan zou zich op het volkstuinencomplex bevinden. N.a.v. een tip bij 112.
Gronau (Duitsland) - De Nederlandse politie is samen met de Duitse collega’s aanwezig in het Duitse plaatsje Gronau. Hier maken diverse speciale eenheden zich gereed voor een inval in een volkstuinencomplex. Hier zouden de gezochte Antonio Marcos van der Ploeg en Enise Merve Bircan zitten die zeer gevaarlijk zijn.
lees het artikel op nieuwsopbeeld.nl

Het Laatste Nieuws (hln.be) komt met meer informatie over de jonge gangsters zelf.
De ouders van de uit Brazilië geadopteerde Antonio Marcos van der Ploeg zitten op advies van de politie ondergedoken op een geheim adres. "Het is een drama", zegt vader Joeke. 
lees het artikel op hln.be

18.04uur Ook de NOS heeft informatie over de achtergronden van de gangsters.
lees het artikel op nos.nl

De 19jarige vrouw is volgens WN uit Enschede en kent er waarschijnlijk goed de weg.
Van der Ploeg is al in 2005 veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Ook ontsnapte hij in 2005 al uit een Jeugdinrichting.
Daarna was hij betrokken bij een overval op een bedrijf, waarna hij helemaal de weg kwijt zou zijn geraakt, aldus WN (Westfälische Nachrichten).
. . . In het stadspark in Gronau is een helikopter geland, en later weer vertrokken met meerdere mensen aan boord.
Of de verdachten in dat park aanwezig waren is niet bekend gemaakt.
Auch ein Polizeihubschrauber landete am Stadtpark. Ob die Gesuchten sich dort jedoch aufhielten, ist derzeit nicht bekannt. Am Mittag hatte ein Polizeisprecher Gerüchte nicht bestätigen können, denenzufolge die beiden in Gronau gesehen worden seien.
lees het artikel op westfalischenachtrichten.de

Op Ruhrnachrichten.de lezen we dat de vlucht verder gaat in een blauwe Honda CRV, gestolen in Nederland, met kenteken 71-DP-LK. De gegijzelde eigenaar van de auto is gisteravond rond 20.20 uur uit de auto 'gegooid'. Zijn vrouw en twee kinderen werden vastgebonden.

Familienvater als Geisel genommen
Stunden später nahm das Duo auf dem Arendsweg in Enschede eine Familie als Geisel. Den Familienvater zwangen sie in seinem blauen Honda CRV - Kennzeichen 71-DP-LK - zur Fahrt über die Grenze nach Ahaus. Gegen 20.20 Uhr warfen sie die Geisel im Ahauser Norden in der Nähe der Kläranlage aus dem Wagen und setzten die Flucht alleine fort.
lees het artikel op ruhrnachrichten.de

18.01uur
Het kenteken is mogelijk al wel gewisseld zo meldt de Duitse website.

. . . Iemand die het duo betrapte bij inbraak in een caravan werd neergeschoten. TV station NDR meldt dat het slachtoffer zich op Intensive Care bevindt. 
Het vermoeden bestaat dat de gangsters zich op een kampeerterrein ophouden.
. . . Noch tappen die Ermittler im Dunklen, wo sich das hoch gefährliche Paar aufhält. Es wird aber vermutet, dass die Gangster sich auf einem Campingplatz versteckt halten könnten.
lees het artikel op ndr.de

Nogmaals de foto's van van der Ploeg en Bircan

De meeste bladen hebben de foto wel geplaatst, maar mochten ze nog eens terug komen naar Nederland, dan hieronder de foto's nogmaals.
Want inmiddels bevinden ze zich hier in de regio.

deel dit bericht met de foto's op Facebook

Vang de boef


Het is niet echt hier uit de buurt, maar de foto's worden wel steeds duidelijker.

Politie geeft namen vrij van vuurwapengevaarlijke verdachten overval
De politie heeft de identiteit van twee overvallers bekend gemaakt die worden verdacht van een overval vorige week op een huis in Lage Mierde. De bewoner van het huis werd daarbij zwaar mishandeld. De verdachten, Antonio Marcos van der Ploeg (25) en Enise Merve Bircan (19), worden gezocht voor die overval.Politie geeft namen vrij van vuurwapengevaarlijke verdachten overval.

Daar kan ik niet mee verder met zo'n verhaal

Vandaag lezen we in Tubantia een interview met Anjo Bosman van Gemeentebelangen Berkelland in de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart.

'Hoe gaat GB structureel 5 miljoen besparen?' wordt gevraagd.

GB wil wel evenveel ambtenaren houden, alleen ze moeten minder werken door minder regels en procedures. Mensen wegsaneren dat kan hierbij niet, zo wordt meteen gesteld.
Het is de bedoeling het alleen wat rustiger aan te doen vermoedelijk.

De lasten voor de burger worden niet verhoogd. Tenminste 'dat is het streven' wordt er snel bij gemeld.

De toeristenbelasting die kan wel omhoog zo lezen we, 'dat is toch geen eigen volk', en dat is wat telt bij 'Gemeentebelangen'.

Ik heb het al gezien, dat wordt geen GB stemmen voor mij. Daar kan ik toch echt niet mee verder met zo'n verhaal, beste Anjo.

Kieswijzer populair

De kieswijzer voor deze regio is 9000 keer geraadpleegd zo meldt Tubantia vanochtend.
Met de wijzer worden de stellingen van de partijen aan uw antwoorden gekoppeld, om zo tot een advies te komen. Ook wordt er door uzelf een weging aan elk antwoord gegeven.


Campinafabriek gaat de lucht in

De nieuwe Campinafabriek gaat 'de lucht in' kopt Tubantia vandaag.
Het hoogste punt is de 50m hoge droogtoren, die volgens mij boven op het gebouw komt, dat ook zo'n 50m hoog is.
De fabriek bereidt zich met een productie van meer dan 1 miljoen ton (!) per jaar voor op het vervallen van de melkquota volgend jaar.
Wie had dat ook gedacht dat zo'n megaproductielocatie gewoon in ons knusse centrumpje zou kunnen plaatshebben?
De Hambroekers kunnen vast beginnen met het bestellen van extra oordopjes, voor zo'n prijsje van nog geen 5 euro all-in, bestel je gelijk voor een paar jaar. Misschien kunnen ze gewoon verstrekt worden door de fabriek, als alternatief voor geluidswal en isolatie. Want daarvan komt er niets zover bekend.

maandag 24 februari 2014

Erik uit Bürkülünd

Erik Roosenboom op geenstijl.nl

Kijk, PvdA. Zo doe je dat; campagne voeren in het Turks. We nemen u mee naar Bürkülünd, Achterhoekië (voorheen de Nederlandse gemeente Berkelland in Gelderland) waar raadslid Erik Roosenboom (OBL) vrolijk toont hoe cliëntelisme werkt in de negorij.
lees het artikel op geenstijl.nlVVD doet in Groningen niet mee aan de volgende verkiezingen

Of lees ik dat soms verkeerd?

GRONINGSE VVD WIL MINDER PARTIJEN IN COLLEGE
In de stad Groningen ‘regeert’ nu een regenboogcollege waarin een brede schare van vijf partijen vertegenwoordigd is. Als het aan VVD lijsttrekker Joost van Keulen ligt, worden dit er minder na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.
lees het artikel op bb.nl