maandag 30 september 2013

Weetjes over uw afvalberg

Twente Milieu heeft uw afval weer omgekeerd en zorgvuldig uitgespit en er 14 hoopjes van gemaakt. Op de laatste pagina onder de link kunt u uw persoonlijke cijfers vinden, tot 2 cijfers achter de komma van uw volledige afvalberg.
Verder nog vele weetjes voor degenen die meer willen weten over hun vuilnis.
Lees hier de rapportage

De Gemeente neemt het verhaal aan voor kennisgeving. Komend jaar zal er toch weer worden gepraat over het uitdelen van gratis groene containers om het aandeel groenafval in grijze containers terug te brengen.
Toch blijft steeds het gerucht circuleren dat de scheiding van het afval ongedaan wordt gemaakt door uiteindelijk de hele handel op een grote hoop te storten op de vuilstortplaats.

Daar gaat je boekwaarde

Anoniem zegt op 29 september 2013 19:31
Let vooral op Kiefte IV ( 14 Ha nieuw)

http://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=484139

Najaarsnota 2007 

Risico’s grondexploitatie
Op basis van de huidige inzichten worden de volgende complexen als extra risicovol aangemerkt:
complex specifieke redenen

RBT “De Laarberg 1 en 2” Hoge boekwaarde en marktsituatie

Kiefte IV Hoge boekwaarde

Everskamp Hoge boekwaarde, marktsituatie, latente
verplichtingen

Lichtenhorst Complexiteit, milieuproblematiek,
subsidieverantwoording

Voortschrijdend inzicht leidt uiteraard tot wijzigingen van het risico-profiel. Deze
wijzigingen worden in de reguliere informatiecyclus opgenomen.

En Rijkswaterstaat gaat dwarsdoor Kiefte IV een weg aan leggen??????

http://hupsel2013.files.wordpress.com/2013/09/virtueel-wegontwerp-heinhuis.jpg

Na 2007:
Laten we maar zeggen dat het na 2007 niet echt verbeterd is m.b.t. boekwaarde en marktsituatie.
Op het hoogtepunt van de markt maakte men zich zorgen over de hoge boekwaarde. Zeg maar dat zich nu een ramp heeft voltrokken.

Daar gaat je boekwaarde:
Inmiddels zijn we gestart met verkoop van industriepercelen voor 5 euro/m2, als akkerland.
Er zijn ook uit de regio gevallen bekend van gebruik van onverkochte bouwkavels als akkerland.

Shame on You!

Rob Verheggen zegt op 29 september 2013 20:05
Ik vraag me af hoe lang wethouder Scharenborg het vol kan houden om zich schaamteloos achter regeltjes te verschuilen om op die manier vooral geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Als een 21e eeuwse Pontius Pilatus wast hij zijn handen in onschuld, ik zou me maar héél diep gaan schamen. Gelukkig komt de keizer in maart ook weer aan het woord en het zal me een genoegen zijn te zien dat het CDA gereduceerd wordt tot een splinterpartijtje! Shame on You!

Zo gauw de gehele verschuiving van zorg van landelijke naar lokale overheid klaar is, en de gevolgen voor 1100 mensen, hun organisatie, en de zorgbehoevenden in kaart gebracht kunnen worden, dan zullen we horen 'Ja zeg, dat waren onze voorgangers, daar hebben wij geen deel in gehad'.

Memo 'we zijn 2 miljoen kwijt', 'Oh, nee het valt mee we zijn maar 3 ton kwijt'

Een memo 'we zijn 2 miljoen kwijt', 'Oh, nee het valt mee we zijn maar 3 ton kwijt'.

Het valt allemaal best mee vlg. registeraccountant Verhoef, er is zelfs 67 miljoen over in 2012.

We hebben geen idee

Banken die aangeven dat ze geen idee hebben waar de economie (in de Eurozone) gaat stranden.

Anoniem komt met 'mooi' artikel op 29 september 2013 19:39
Want als de huizenprijzen nog veertig procent dalen en daarmee terugkomen op historische niveaus, dan zijn alle banken failliet. Want als zo veel huizen minder waard zijn dan het geld dat mensen geleend hebben, gaan mensen niet meer terugbetalen en moeten de banken afboeken.

http://www.volzin.nu/index.php/redactie/44-redactie/387-dit-gaat-helemaal-fout#.Uj7GxlLN6A5.facebook

Maar banken hebben heel weinig buffer. Als hun bezittingen, hun hypothekenportefeuilles, vijf procent minder waard worden, zijn ze failliet. Het meest verontrustende vind ik dat ook centrale banken zeggen: we vliegen eigenlijk blind, we hebben geen idee.”

De geringe buffers hebben ze wel zelf gemaakt. In de VS waar ze alles in de regel nog een stuk verder uitbuiten, liep het systeem al een paar jaar vroeger tegen de lamp.

Je zou zeggen: kun je de verhoging niet wegstrepen tegen de jaren dat de stijging ver boven de inflatie lag?

Woonlasten licht omhoog in Oude IJsselstreek
GENDRINGEN - De woonlasten per huishouden stijgen volgend jaar in de gemeente Oude IJsselstreek beperkt, tot 1,4 procent.
lees het hele artikel

Zal ons spannen of wij weer zo'n mooi verhaal krijgen.
Want getuige de mail van MKB Nederland hebben we nog niks laten horen.
De waardedaling van onroerend goed is niet meer zo drastisch als afgelopen jaar, dus dat moet meevallen. Zelfs verhoging met inflatie zou mogelijk kunnen zijn, zonder creatief sleutelen aan getallen.
Je zou zeggen: kun je de verhoging niet wegstrepen tegen de jaren dat de stijging ver boven de inflatie lag?

zondag 29 september 2013

Accountant levert commentaar op jaarrekening Berkelland 2012

Registeraccountant Verhoef heeft opnieuw commentaar geleverd op de jaarrekening van de Gemeente Berkelland.
Volgens hem wordt er 67,5 miljoen aan 'winst' verzwegen. Naar zijn idee was het heffen van OZB wederom onnodig. Ook worden vaste activa de laag gewaardeerd. Worden er verder verplichtingen vermeld die geen verplichtingen zijn.
Ook wordt er volgens hem veel onzin gemeld in de jaarrekening.
Verder zegt hij: 'boekhoudfraude bij gemeenten is schering en inslag'.
Lees hier de brief
Deze brief komt op de raadsvergadering van 15 oktober ter tafel.

Rob Verheggen zegt erover op 29 september 2013 19:59
Ik dacht dat we alles al gehad hadden, maar nu ik dit rapport lees begin ik me toch opnieuw af te vragen waar Berkelland mee bezig is. Wanneer het een "gewoon" bedrijf was geweest zouden we dit toch FRAUDE noemen? Ik zal de website van dhr. Verhoef zeker raadplegen om me eens te verdiepen in boekhoudfraude bij Gemeenten en Provincies. Ik reken er op dat deze muis nog een flinke staart zal hebben!

Aanmaning van MKB Nederland

Afgelopen week is er een 'aanmaning' ontvangen van MKB Nederland. Of er toegezegd kan worden dat de OZB met maximaal het inflatiepercentage kan stijgen.
Bedrijven hebben het lastig, en zijn de motor van de economie.
Veel gemeenten hebben dat toegezegd, maar Berkelland heeft nog niet gereageerd, zo meldt de schrijfster. Of men dat graag wel z.s.m. wil regelen.
Lees hier de brief

Vorig jaar werd er blij gemeld dat het gelukt was de tarieven niet te verhogen, het promillage dus.
Maar zo te lezen wordt de waardering van het object gewoon standaard verhoogd, net zo lang tot de beoogde totaalopbrengst voor Berkelland wordt behaald.
Wat de tekst 'Wel is rekening gehouden met de waardedaling van de diverse panden'.

Belastingen niet omhoog
Voor 2013 is het gelukt om de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen niet te verhogen met de inflatiecorrectie. Wel is rekening gehouden met de waardedaling van de diverse panden. Om in 2013 dezelfde opbrengst te krijgen als in 2012, moeten de tarieven met de gemiddelde waardedaling worden verhoogd.     bron:www.gemeenteberkelland.nl
lees hier de complete tekst

Ik heb echt liever dat het beestje bij de naam wordt genoemd. 
Want dit soort gekonkel dat lijkt toch nergens naar.

Mijn tekst zou er dan ongeveer zo uitzien.

Belastingen niet omhoog
Zeker, u leest het goed, de belastingen gaan niet omhoog, maar we gaan de waarde van uw pand gewoon aanpassen, want hoe het ook gaat, jullie gaan tenminste hetzelfde betalen.

Tot zover het nieuws uit de meest ondernemersvriendelijke gemeente in de regio (vlg. KvK).

Zo'n zin gaat best wel als je hem twee keer leest #Sensire

Conform artikel 10 lid 3 van de Wmo hebben de gemeenten er voor gekozen geen openbare aanbesteding uit te schrijven maar te onderhandelen met de huidige contractanten welke naar tevredenheid de Hulp bij Huishouden uitvoeren en voldoen aan de eisen en uitvoeringsvoorwaarden van de gemeenten.
lees het artikel over Aanbesteding huishoudelijke hulp (HH)

Zo'n zin gaat best wel als je hem twee keer leest.

In handzamer Nederlands vertaald:
Naar alle tevredenheid worden in de Achterhoek de zorgwerkers in beloning teruggezet naar salarisgroep huishoudelijke hulp.

Het is de bedoeling de 40% besparingen in de sector per 1-1-2015 grotendeels af te wentelen op de uitvoerende medewerkers.
Het is stiekem ook de bedoeling in 2014, en eigenlijk al in 2013 (want velen zijn vertrokken: dus werkzaamheden naar achterblijvenden), alvast wat winst te nemen, want in 2013/14 zijn er nog helemaal geen bezuinigingen.

Werknemers met nuluren- en tijdelijke contracten hebben vaak al geen werk meer, lezen we in deze brief op de Gemeentelijke site.
Lilian Marijnissen van AbvaKabo meldt in deze brief aan Leo Scharenborg dat 'het niet kan kloppen' dat er geen werk meer is per 1/1/2014. Bureau voor alfahulp Alfasense is een instelling van Sensire die haar eigen ex werknemers dus al 1 tot 2 jaar van te voren wil 'overnemen' en dan 'voor weinig'.

Waarom alle nulurencontracten en tijdelijke contracten anderhalf jaar voorafgaande aan mogelijke bezuinigingen al zijn afgestreept is niet bekend.
Volgens Scharenborg is het een zaak van de werkgever, en dat is Sensire. 

Maar je hebt 190 vrienden op Facebook. Participeer maar met je laptop.

Anoniem zegt op 29 september 2013 08:50
Hier was ik al bang voor , gemeente ambtenaar mag zelf conform de Wmo beslissingen nemen !!!
tijd 21:30 
http://gemi.st/16083994

Het filmpje gaat over de Gemeente Heerenveen die aanvragen via het PGB (nu via WMO/Gemeente) beoordeelt aan de hand van 'oplossen van de belemmering in participatie in de maatschappij'.
Helpt de aanvraag de aanvrager om beter te participeren in de maatschappij.
In het voorbeeld wordt een aanvraag voor een rolstoel afgewezen omdat de aanvraagster 'voldoende vrienden heeft'.
Te weten exact 190 vrienden op Facebook, is de motivatie van afwijzing van de aanvraag.

Door de mediaaandacht is de aanvraag van de rolstoel inmiddels wel toegewezen.

De moraal van dit verhaal: kies je vrienden op Facebook zorgvuldig.


www.borculo.info op facebook: www.facebook.com/borculoinfo.nl

Dieven moeten immers toch ergens inbreken?

Bennie Menkhorst (preventiemedewerker):
“Het gaat er om dat de inbreker er te lang over moet doen om binnen te komen”

Vrijwilliger Bennie Menkhorst heeft hiertoe op kosten van de gemeente de bijbehorende opleiding gevolgd. In een kort gesprek licht hij toe wat hij voor u kan betekenen.
lees de aankondiging

Gemeentelijk Preventiemedewerker biedt aan huis en schuur te controleren op goede diefstalpreventie.
U betaalt alleen benzinekosten.
Naast het voordeel dat u een inbraak kunt voorkomen, is er ook een mogelijkheid korting op verzekering aan te vragen. Dit gaat via aanvraag van een 'Politiekeurmerk Veilig Wonen'.

De kans dat er bij u wordt ingebroken, wanneer u dit niet doet, wordt hierdoor alweer groter.
Dieven moeten immers toch ergens inbreken?

Vordense politieman gaat niet meer naar de discotheek in Markelo

Cor Kleijkamp ‏@polvorden
Na ruim 30 jaar nu laatste nachtdienst gehad.
55 plus = nachtdienstontheffing

Tsjakkaa?

Emile Ratelband ‏@EmileRatelband                                                                       1u
#tsjakkaa roepen helpt als je inzicht hebt in je eigen acties! Dus ook waarom roep ik #tsjakkaa?
bron: www.twitter.com/EmileRatelband

Zelfs Emile trekt zijn 'Tsjakkaa' in twijfel. Of zijn inzicht?

zaterdag 28 september 2013

Toezicht op voedselveiligheid kapot bezuinigd

Toezicht op voedselveiligheid kapot bezuinigd
In tien jaar tijd is zo veel bezuinigd op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat het instituut nauwelijks ergens de tanden in kan zetten. 
lees verder

Daardoor kregen we dit jaar al twee schandalen met vlees. En het ging er om miljoenen kilo's per jaar, waar tot en met mee werd geknoeid. Het toezicht is wegbezuinigd.
Niet alleen wordt de leverancier de rekening voor de supermarktoorlog gepresenteerd. Hier zien we de gevolgen van het presenteren van die rekening aan de leveranciers.
Eerder al klaagde de leverancier van AH en C1000 dat 'er niets werd verdiend, als er niet werd gerommeld'. Dus: rommelen. 

Vriendelijk strafje

In plaats van 90 uur werkstraf, zoals de officier van justitie wilde, achtte de rechter een werkstraf van 80 uur op zijn plaats. Voor het houden en kweken van hennepplanten.Prisse vond niet bewezen dat B. inderdaad geoogst had.
lees het artikel

De Eibergse hennepkweker krijgt een werkstraf van 80 uur. 90 was teveel.
Dus als je denkt: ik moet nog wat bijverdienen; dan begin je een wietkwekerij. Dat zijn best vriendelijke strafjes.
Deze week werd er nog een kwekerij opgerold met een voorraad van 1.5 miljoen euro. Het is dus ook zo dat je er een best kwekerijtje mee op kunt zetten.

Er zijn belangrijkere dingen te melden, is vermoedelijk de gedachte.

De Provincie heeft alle Campina meldingen uit de database verwijderd.
Het is angstig stil.

Er zijn belangrijkere dingen te melden, is vermoedelijk de gedachte.
Vandaag ontvangen we de aankondiging:

Koekactie door Schuurman BZC op 27 en 28 september 2013
Bekendmaking via eigen website

Bekendmakingen overheid.nl
Locatie: Eibergen,Beltrum,Rekken,Neede,Rietmolen,Ruurlo,Borculo,Haarlo,Geesteren,Gelselaar
Publicatiedatum: 2013-09-27
  • Bron: Deelgemeente, Gemeente, Provincie, RegionaalSamenwerkingsorgaan, Rijksoverheid, Waterschap

Abvakabo kondigt staking #Sensire aan

Bomvol Abvakabo actie vergadering vanavond met thuiszorgers; acties gaan door, staking gepland!

Zolang er Wifi is

Vandaag lezen we in Tubantia:
De poster 'Uw bankzaken regelen waar en wanneer u wilt, dat is het idee' is een achterhaald idee.
Maar: het is actueler dan ooit.
Ook zou er nu kunnen staan:
Waar en wanneer u wilt. Zolang de Wifi maar aanstaat.

De bank meldt dat mobiel bankieren per app 'een enorme vlucht neemt'.
Dat waag ik weer ernstig te betwijfelen dat dit zo algemeen gebruikt wordt onder 40 plussers.

Ook geldautomaten die te weinig worden gebruikt, worden verwijderd.
Je loopt dan vaker tegen het probleem aan, dat je maximaal 1x per dag gastgebruik hebt. Als je geluk hebt heeft je eigen bank een pinautomaat in je woonplaats.
En als je pecht hebt is er helemaal geen pinautomaat meer in je dorpskern. In Rietmolen wordt een pinautomaat verwijderd. Mogelijk is dat de laatste?

Hier is een overzicht van een aantal gratis Wifi punten in Berkelland te vinden.
Want niet iedereen heeft toch altijd een werkende internetverbinding.

Anoniem vraagt op 27 september 2013 20:05
Mag ik u vragen hoe vaak u werkelijk op de bank komt? Ik schat in dat dit minder als 1 keer per jaar zal zijn. Moet een bedrijf / bank daar dan een kantoor voor openhouden waar vanuit de wet verplicht minimaal 2 medewerkers aanwezig moeten zijn? Bent u zich bewust wat de kosten daarvoor zijn? Hebt u zich verdiept in de alternatieven die worden geboden waar u waarschijnlijk onbewust al gebruik van maakt?

Het zou dan bijvoorbeeld zo zijn dat je als in Rietmolen woont, en je internet ligt er uit, je in de auto kunt stappen om in Borculo bij het tankstation geld over te maken?

Maar Anoniem heeft gelijk: zoveel zijn er ook weer niet nodig. Maar om dan te zeggen 'alles weg' ?
Hoe het ook is: de bank houdt nu veel geld over. Dus dat kan ergens worden besteed.

vrijdag 27 september 2013

Geen Rabobank meer over in Berkelland

ZUTPHEN - Rabobank Graafschap-Noord sluit maar liefst zeven vestigingen. Per 1 januari 2014 gaan de kantoren in Borculo, Brummen, Gorssel, Hengelo, Laren, Ruurlo en Steenderen dicht.
lees het artikel

Misten we Eibergen in Neede in het rijtje; deze gaan ook sluiten.

If it's on the internet, it must be true

Kulturhus 't Spieker zakt verder in het financiële moeras lezen we vandaag in Tubantia.
Ondanks verandering van de bestemming, 'mag er niets' zo meldt 't Spieker.
Huurders die er wel in mogen, kunnen het zich niet veroorloven wegens het kaalscheren of vervallen van subsidies.
Binnenkort verdwijnt er opnieuw een huurder, een gehandicaptenorganisatie. 't Spieker heeft ze gewoon de huur laten opzeggen ondanks een langer durend contract.
Welzijnsorganisatie Betula die vertrok na het vervallen van hun subsidie vertrok vorig jaar ondanks hun langlopende huurcontract. Maar huisbankier ING is eigenaar van de vordering, en gaat ze gewoon laten betalen, hoewel ze al lange tijd weg zijn. Betula trok in 't Hof in Borculo.
Ook Betula panden in Eibergen en Neede staan leeg.
Volgens een woordvoerder van 't Spieker is de Gemeente er gewoon op uit, om 't Spieker te sluiten. Zonder echte verruiming van de bestemming zal dit ook vast gebeuren.

Het theater in het Hus gaat op het moment gewoon door.

Cultuur is iets wat je maar moet Googelen, evenals zorg. En wat je maar moet vragen aan je noaber, is het uitgangspunt.
Ook bibliotheek en muziekschool zijn slachtoffer geworden van deze denkwijze: 'Google kan alles, weet alles'. Youtube kent instructiefilmpjes voor alles.
Leren musiceren: naar je buurman!
En: 'If it's on the internet, it must be true'.
En als je persoonlijk begeleid wilt worden: 'dat ga je dat voortaan gewoon betalen'.

En natuurlijk zou het raar zijn als 't Spieker een ruimere bestemming kreeg, als bijvoorbeeld bakker Oude Hilbert wel een uitrookbestemming krijgt aangemeten. De bakker zit dichter bij het centrum.
Maar ja dat had ook niet gehoeven, bij die paar bedrijven en winkels de bestemming kortwieken (nooit meer een andere bestemming dan de bestaande bestemming).
We hebben gezien dat er met al deze ingrepen nieuwe uitsterfstraten zijn gecreeerd in Borculo en Neede. De Steenstraat en de Oudestraat zijn begonnen aan een leegloop, die vergaand is gevorderd in korte tijd.
Ik ben benieuwd hoe het er allemaal uitziet over 10 jaar.

Tot zover deze bijdrage 'SamenAnders'.

donderdag 26 september 2013

Waxinelichtwerper Erwin L. wil weten waarom hij verplicht DNA moet afstaan, en Joris Demmink niet.

Erwin L. heeft nog steeds veel te melden aan Nederlanders.
Op Prinsjesdag stond hij op de Dam in zijn eentje te demonstreren. Waarschijnlijk omdat hij in Den Haag direct zou zijn opgepakt.

Erwin L. ‏@ErwinLensink
@RenskeLeijten Waarom moet ik mijn DNA afstaan en ben ik 2 x vals internationaal vervolgd en Willem-Alexander, Zorreguieta en Demmink niet??

Erwin L. ‏@ErwinLensink
@RenskeLeijten Hoe kan het, dat ik tot op de dag van vandaag wordt belazerd door criminele politie en justitie apparaat? erwinlensinkvrij.nl

Afbraak in zorg

EIBERGEN – ProWonen gaat binnenkort het Betula-pand aan de Nieuwstraat slopen. Dat is deze week bekend gemaakt richting de buurtbewoners. 
www.nieuwsuitberkelland.nl/2013/09/betula-pand-wordt-binnenkort-gesloopt

Gelijk met de afbraak van de zorg worden ook de gebouwen van deze instellingen afgebroken.
Ook het Betula pand in Neede gaat hard achteruit, en zal vermoedelijk ook binnen een paar jaar worden gesloopt.

Berkellandse ondernemer van het jaar

Vanavond op de ondernemersdag in de Oranjerie in Ruurlo is Stephan Toxopeus van Nawi (Borculo) gekozen tot ondernemer van het jaar.
Verder waren genomineerd Bakker Marcel Stroet (Neede) en Maarten Reimes en Carine Grijsen van Hof van Eckberge (Eibergen).
Toxopeus was zelf in het buitenland, maar sprak vanavond via Skype.

Nawi heet sinds kort overigens SKF Leblanc.

BORCULO - Slachtlijnproducent NAWI uit Borculo gaat samen met het Deense SFK Leblanc en gaat verder onder die laatste naam.
lees het artikel van enkele weken geleden.

nieuwsuitberkelland.nl meldt op Twitter:
NieuwsuitBerkelland ‏@NieuwsuitBerkel
NAWI-directeur Stephan Toxopeüs is de allereerste Berkellandse Ondernemer van het jaar 2013!

Maar ik neem wel aan dat er maar 1 verkiezing per jaar is.

Misdaad loont?

Vandaag lezen we in Tubantia over de eigenaar van een keukeninstallatiebedrijf.
Het ging allemaal wat minder in zijn bedrijf, dus besloot hij een wietkwekerij te beginnen aan de Olden Eibergsedijk in Eibergen. Gegoogled hoe hij het moest doen, en stekjes gemaakt.
Maar het ging niet goed. En toen kwam er een politie-inval want het was wel raar dat er op zijn dak geen sneeuw lag. De klassieke instinker.
Hij ontkent dat hij heeft geoogst, maar de rechter denkt dat hij 29.000 euro heeft geoogst, en wil het als boete opleggen. Ook heeft hij een betalingsregeling met de energieleverancier getroffen voor de gestolen energie. Verder krijgt hij een taakstraf van 80 uur.
Dus echte risico's zijn er niet als je een plantage begint.
De advocaat van verdachte vindt dat hij eigenlijk een voorwaardelijke taakstraf moet krijgen, omdat hij het te druk heeft met installeren van keukens. Dus dat gaat blijkbaar beter.
Nu betaalt hij zijn schulden even, en hoeft alleen twee weekjes te schoffelen, daar gaat niet echt een signaal van uit als je het mij vraagt.
De rechter zegt tegen de 53-jarige B. dat misdaad niet loont. Maar toch wel; een paar uurtjes in de rechtszaal en Politierechter Prisse heeft 29 mille verdiend.

Anoniem zegt op 26 september 2013 10:39
zelfde pandje Oude Eibergsedijk 1a.
www.nieuwsuitberkelland.nl/2013/09/eibergen-krijgt-weer-een-kringloopwinkel/#more-54509

Hier is een metaaldraaierij gevestigd.
Zou B. gejokt hebben?

Schudden?

Dat heeft hij het bestuur en de leden van de club deze week meegedeeld. Pelle was acht seizoenen voorzitter van de Eibergse volleybalclub, maar stopt vanwege wijzigende omstandigheden. 
lees het artikel

Hans Pelle stopt als voorzitter van de volleybalvereniging.
Hij zegt dat hij meer tijd heeft door het vertrek van de TBSkliniek in Rekken, dat snap ik dan weer niet.
Hij wil zich helemaal op zijn taak als raadslid gooien, en zich voorbereiden op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk wel mooi.
Eerder al gingen er geruchten dat hij pizzabakker wilde worden.

Hij maakt zich populair door te schudden met de geldbuidel als het gaat om Eibergs belang. En dat doet ie dan ook. Schudden.
Eerder deze maand zagen we hem schudden voor Sportwijzer.
Als verluidt doet Han Boer hetzelfde voor Neede. Toezeggingen doen. Maar Needse bronnen beschuldigen hem ervan dat ie dat weer niet doet. Schudden.

Wel komt er te Neede een nieuw marktplein op de plaats van een verpauperde supermarkt.
Daar is wel de Gemeentelijke zak voor getrokken. Of wethouder Boer dat heeft ´geregeld´ is niet bekend.

Hier is de webcam van de aanleg van het plein te bekijken, dat al goed vordert.
Wel zijn er klachten dat veel kenmerkende dingen voor een marktplein vervallen. 'Omdat jongeren dat slopen', zo wordt gezegd.

Eindelijk landen er dan goede ideeen?

BORCULO – Inwoners van Borculo zijn sinds donderdag 26 september in de ban van vreemde vliegtuigjes. De prachtig gevouwen exemplaren werden gespot rondom de nieuwbouw van FrieslandCampina. ”Ze zitten in de haag vanaf de Lichtenhorst tot aan het hekwerk aan de Harperinkskamp”. . . 
lees het artikel

Da's wel jammer voor ons leefmilieu.

Anoniem zegt op 25 september 2013 13:56
Dusseldorp was toch ook aan gifmengen op Campina nieuwe terrein vorige week !!!
Justitieel onderzoek bij Dusseldorp en aannemersbedrijf Dusseldorp 
link naar artikel

Het is niet dat er gif wordt gemengd op het Campinaperceel Oude Needseweg.
Verontreinigde bagger is er gemengd met schone grond. Na een jaar bleek de gemeten verontreiniging binnen de perken te zijn. Compleet 'schone grond' verklaard.

Er wordt nu onderzoek gedaan in de (financiële) administratie van Dusseldorp door Justitie.
Ik geloof zeker dat Dusseldorp alleen werkt voor opdrachtgevers, en er op toeziet dat deze legaal werken.

Achteraf kun je dan met de vinger naar elkaar wijzen. Vaak is het wel zo dat het verhaal zo vaag is, dat niemand meer weet wie nu opdrachtgever is, en wie verantwoordelijk.
Da's wel jammer voor ons leefmilieu.

Dit hadden we ook bij de stort van slib en prut in de Hambroekplassen.
Gemeente, Waterschap en Hambroek verwijzen naar elkaar. Dusseldorp stortte alleen maar.
Da's wel jammer voor ons leefmilieu.

Maar de bouw gaat verder. Zand er over.
De verontreinigde bagger zit er onder, is verdampt, gemengd met zand, verdwenen in een grondbank of via natuurlijke afbraak verdwenen. Wat je maar wilt (laten) geloven.
Da's wel jammer voor ons leefmilieu.

woensdag 25 september 2013

Aanrijdingen

De aanrijdingen volgen elkaar in tempo op.

bron: www.twitter.com/NS_online

Anoniem houdt vol

Anoniem blijft volhouden op 24 september 2013 21:44
Onherroepelijk bestemmingsplan maar nergens is vastgelegd dat de weg en rotonde wordt verlegd , anders was de kaart wel aangepast !!!
link naar de kaart op ruimtelijkeplannen.nl

Anoniem houdt vol dat er nergens een verlegde weg of rotonde te zien is rond Needseweg 23 op tekeningen die er in omloop zijn op het moment.
Natuurlijk kan dat wel zo zijn, omdat ze pas deze week een deal hebben gesloten met Pensioenfonds Metaal, dat de (pro-forma) beroepschriften zouden worden ingetrokken, als de rotonde en de Needseweg ook daadwerkelijk zouden worden verlegd.
Blijkbaar wist het Pensioenfonds al een tijdje dat het plan stiekem onder het tapijt was geveegd.
De verlegging was dus ook eventjes uit de tekeningen gehaald. En die heb je dan niet 1, 2, 3 terug op de tekening.
Want die 'rotondedeal' is pas kortgeleden gesloten.
Laten we er maar niet op voorhand van uitgaan dat we alweer worden belazerd.

Hoe zou het overigens zijn met de onderzoekingen van de Raad van State naar de plotselinge intrekking van bijna 150 (want Pensioenfonds telt voor 150=meerderheid van 280 herriezone woningen) beroepsschriften, intrekkingen die op een enkele na pas na het verlopen van de bezwaartermijn bekend werden gemaakt?
Zou de Raad van State dit soort geknutsel goedkeuren in de beroepsprocedures?
Ik keur het niet goed. Ik vind het belachelijk. Dit soort misleiding is een belediging van de rechten van inwoners.

De database van de Provincie lijkt ook stuk. Campina wordt in het geheel niet meer vermeld?

Evaluatie Laarberg

Anoniem zegt op 24 september 2013 20:00:

In het voorjaar van 1998 besluiten de gemeenten om te kiezen voor 'de Combinatie' als partner in de ontwikkeling.

Deze keuze wordt met een aantal redenen gemotiveerd. 

Allereerst is samenwerking met 'de Combinatie' een investering in de werkgelegenheid in de regio. 

Vier van de vijf betrokken bedrijven- Rabobank, Reukers Bouwgroep, Verhoeve Groep en Klaassen Bouwbedrijf- zijn immers regionale bedrijven, die met Arcadis als vijfde partij ook beschikken over veel deskundigheid.

Blz. 15 link naar document (Evaluatie De Laarberg, augustus 2010)

Onder conclusies konden we drie jaar geleden al zien, dat men op de Laarberg tevreden de miljoenen aan premies voor ontwikkeling en opleuking van het gebied incasseerde van de Provincie voor aanleg van een duurzaam, vooruitstrevend project.

Anno 2013 zijn we helemaal van ons Laarberg geloof gevallen, want van industriële plannen in Groenlo, Neede en Borculo, daar was in 2010 nog geen sprake van.
Grotere projecten gaan niet meer naar de Laarberg. We doen tegenwoordig ons uiterste best om die allemaal op de plek Berkelland te houden.

Op pagina 15 lezen we dat er voor dingen een goedkeuring gevraagd moet worden aan 'de combinatie', Arcadis, Rabo en een aantal bouwers, een installateur. Partners in het project Laarberg.

Humanitas graaier is wel afgetreden, maar Twitter account blijft

Nicodem Consulting
Er is een twitter account wederrechtelijk op onze naam geopend.  Wij nemen sterk afstand van de inhoud. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de Politie
bron: nicodem.nl

De Twitter account van Raimond Nicodem is nog steeds actief.

'Goedemiddag agent, ik heb een liefdadigheidsinstelling beroofd, maar het is wel legaal.
Kunt u een Twitter account voor me laten verwijderen?'

meer over gretige Raimond

Melkmineralen

FrieslandCampina stopt met speciale Campina-melk
ASSORTIMENT VERS | 24-09-2013 16:32 | Joost Agterhoek
AMERSFOORT – FrieslandCampina stopt met speciale Campina-melk. Deze melk komt van koeien die speciaal voer krijgen en heeft een hoger gehalte jodium en biotine. De consument hecht daar echter minder belang aan.
lees het artikel

Jarenlang werden er mineralen toegevoegd aan het voer, om de analyse van de melk te beinvloeden. Boeren moesten de mineralen inkopen, en kregen dan een hogere prijs voor de melk. De melkmineralen werden ingekocht via Campina.
Ik heb geprobeerd uit te vinden wat voor mineralen dat zijn, maar een exacte opgave krijg ik zo niet boven tafel. Eerder lazen we ook al dat er melk, waar op allerlei manieren de rijke bestanddelen waren ontnomen, worden verrijkt met Italiaanse calcium. Eigenlijk 'calciumwater'.

We lazen al dat de supermarktoorlog liefst moet worden betaald door de leverancier.
Misschien is dit een manier op die dan weer aan ons door te berekenen.
We zouden zo dan onze eigen kortingen voldoen. We krijgen immers (tijdelijk) korting op de producten. Als de prijs nadien gelijk wordt is de supermarktoorlog op ons afgewenteld, of gebruikt als aanloop naar een prijsverhoging.

Observaties

Er zijn weer veel nieuwe observaties op de Twitterpagina
www.twitter.com/InnovitaeEU

Innovitae ‏@InnovitaeEU 6u
Tot de schijt ons doodt. Achter elk pak #melk staan vier pakken stront.

Innovitae ‏@InnovitaeEU 9u
De nieuwe #koopkracht plaatjes zijn zo vaag dat er op #instagram geen filters zijn om ze goed te krijgen.

Innovitae ‏@InnovitaeEU 12u
Het sociaal akkoord is niet sociaal en er is geen akkoord.

Innovitae ‏@InnovitaeEU 14u
Sinds invoering van #euro zijn prijzen verdubbeld, lonen gelijk en directe belasting minstens 50%. Je euro is een kwartje waard. Excl. BTW.

dinsdag 24 september 2013

Sluitingen: De Rabo moet gewoon nog wat sparen

Een boete van een kleine half miljard dollar wegens fraude.

Rabobank is door een Amerikaanse toezichthouder aangeklaagd vanwege betrokkenheid bij de fraude met het interbancaire rentetarief Libor. De zaak is aangespannen door de National Credit Union Administration (NCUA) en betreft ook internationale banken als JPMorgan Chase, Credit Suisse en Barclays . . . 
Op basis van eerdere schikkingen wordt een boete van minstens 440 miljoen dollar verwacht.
lees het artikel op elsevier.nl

Misschien zoekt Blokker nog een ruim pandje?

Binnenkort gaan de Rabobanken in Ruurlo en Borculo sluiten, lezen we vandaag op
www.tubantia.nl/regio/achterhoek
Want: iedereen bankiert meer en meer online.
Ook kunnen er geen brieven en sealbags worden gepost. De chipknipautomaat verdwijnt ook.

Maar we hebben er dus weer een flink leegstaand gebouw bij, net nu we weer winkels die kant op hadden getrokken.
Misschien zoekt Blokker nog een ruim pandje?

hoog wartaalgehalte

Hier lezen we een bij de Gemeente ingezonden brief over de glasvezelaansluitingen met een hoog wartaalgehalte.
Getallen worden tot een onbegrijpelijke massa samengevat. Men smijt met miljarden, en wijst ze toe aan vage bestemmingen. Althans in de samenvatting van voorzitster Van Hees.
Zij is het ook die begint met een verhaal over trekschuiten en postkoetsen.

Ik begin toch meer te geloven dat sommigen proberen de rekening voor complete beglasvezeling van Nederland neer te leggen bij het Rijk, Provincie. Als dat in Berkelland om 50 miljoen gaat, dan gaat dat nationaal gezien ongeveer om 2 tot 3 miljard euro. Het zal hem vermoedelijk gaan om mensen werkzaam bij overheden, die zelf 'buiten' wonen, en daar altijd de voordelen van zagen, maar nu dus een nadeel zien met tv en internet. De rekening bij voorkeur te presenteren bij de gemeenschap.

Nu moet je toch vaak ook buiten met je mobieltje bellen, je schotel richten, wachten bij onweer, en genoegen nemen met wat creativiteit rond internet?

Voor de 50 miljoen die we in Berkelland willen gebruiken voor internet kunnen we het hele buitengebied naar mijn berekeningen gisteren, gratis misschien wel bijna een eeuw voorzien van satelliet internet.
Dus hoe belachelijk zijn die bedragen die worden voorgesteld?

Satelliet is een prima alternatief. En dat kan men prima zelf betalen.
Ook is bekabeling in eigen huis een prima optie om de eventueel bestaande ADSL internetsnelheid dramatisch te verhogen. En ook bij satelliet internet is het de manier om de snelheid er in te houden.

En anders ga je toch terug naar de stad? Daar staat genoeg leeg!
Een variant op het 'centrumuitrookbeleid' zeg maar. Om verpaupering tegen te gaan.
De boerderij krijgt weer een agrarische bestemming, of komt leeg te staan.
Dat daar weer allemaal financiële drama's van komen? Dat is toch bij het 'centrumuitrookbeleid' ook niet interessant?
De rekening voor de verpaupering wordt gewoon ergens neergelegd bij particulier of bedrijf.

Don't bite

Luuc Christiaanse ‏@inspiraties op Twitter:
'Don't bite the hand that feeds you' straalde de hooggeplaatste ambtenaar naar me uit, terwijl hij vergeten leek te zijn dat wij hém voeden!

Het is weer mooi

Verzekeraars hebben teveel zorg ingekocht bij ziekenhuizen. Daardoor zijn mogelijk honderden miljoenen euro's meer betaald dan nodig.
Ziekenhuizen produceren minder dan verzekeraars geraamd hadden
lees het artikel

Nu wordt er wel betaald voor de zorg, maar om m.n. financiële redenen maken veel mensen geen gebruik van de zorg, door het opwerpen van drempels, door inperking van de dekking van de verzekering, eigen risico's.

maandag 23 september 2013

Melkpoederschandaal

Volgens de staatstelevisie blijkt uit zeer gedetailleerde computerbestanden dat Dumex, de melkpoedertak van het concern, in april alleen al zo'n 500.000 yuan (ruim 60.000 euro) aan medisch personeel gaf. Het onderzoeksrapport van Danone moet volgende week klaar zijn.
lees het artikel

Danone was zich niet bewust van de betaling van steekpenningen aan ziekenhuizen in China, en stelt een onderzoek in naar de handel en wandel van de eigen vestiging.

Accepted by Censor

Chinese censor accepteert Chinese vertaling van bericht over melkpoeder op Twitter.
Bericht op: www.borculo.info/2013/09/laatste-bezwaarmakers-campinafabriek.html

Anoniem22 september 2013 08:31

和所有的人谁认为现在除了老乳制品是建立一个新的乳品,这非常borculo的要救,都是错误的。
在此之后也想在纺织工厂工作的工人,1945年后在80年代从荷兰慢慢消失。但他们是美丽的呈现业务,必须有一个项目开始之前修剪。

geretweet naar 13.520 Chinezen

Maar onderschept door Chief Speech Censorship?

lih lii ‏@lihlii_en
Dutch publishers welcomed by chief speech censorship official at the Beijing Int Book Fair http://goo.gl/3ZiLz

Hoor je mij klagen?

BORCULO - Inwoners en bedrijven in het buitengebied van Berkelland moeten zo snel mogelijk ook snel internet krijgen, vindt de hele gemeenteraad.
lees het artikel op tubantia.nl

Al eerder al hadden we het probleem dat er werd besloten dat de Gemeente of Provincie ervoor moest opdraaien dat mensen die buitenaf wonen ADSL niet goed genoeg vonden, maar liever glasvezelsnelheid zouden willen.
Het kost verscheidene duizenden euro's per aansluiting meer, i.v.m. de lange kabels, maar 'dan heb je snelheid' is de gedachte.

Het is op het moment ook zo dat de huidige glasvezelaansluitingen in dorp of stad voor iedereen best veel geld kosten, maar dat wordt verrekend in de abonnementskosten. Zeg maar dat je levenslang 10 euro betaalt om je aansluiting af te lossen. In het buitengebied zou dat 20 euro moeten zijn.
Maar om te voorkomen dat de buitenmensen 10 euro extra per maand betalen moet de gemeenschap 3.000 per huishouden ophoesten. Of vermoedelijk nog wel veel meer.

Belachelijk naar mijn bescheiden mening.

Kijk, het is zo dat je in het buitengebied doorgaans prima 20mb aansluitingen op internet kunt krijgen. Via ADSL, al jaren.
Via glasvezel nemen de meeste huishoudens 50mbit. Omdat ze allemaal draadloos gaan internetten blijft daar gemiddeld maar 12mb van over. 100mbit wordt niet gekocht i.v.m. 'te duur'. Vaak wordt er voor 30mb gekozen zelfs of de laatste euro's uit te sparen 'ach, ik mail toch alleen maar'.

Als je bekabeld internet zou nemen, zou je op ADSL misschien 15mb internet hebben (van de beloofde 20). Sneller dus dan die 12mbit die je draadloos zou hebben op glasvezel.
Zelfs is via ADSL verdubbeling van de getallen best mogelijk.

Het gaat er dus niet over of je een duizenden euro's kostende glasvezelkabelkabel hebt.
Het gaat er over dat je al je internetapparaten op een kabeltje moet aansluiten als je in het buitengebied woont **
Iedereen die het noeste buitenleven wil ervaren, heeft internet met een kabeltje, of zou dat moeten doen.
Ik wil daar niet aan meebetalen aan die onzin dat dat ook draadloos moet kunnen!

Wat een flauwekul zeg!

Ik heb in deze uithoek van het huis nog 7% van het signaal dat ik direct bij het modem meet.
Hoor je mij klagen? Er is absoluut niets mis mee.
Ik wil ook graag een kabel aangelegd krijgen naar dit punt in huis. Kan ik ook 3000 euro krijgen om dat aan te leggen? Want dan wil zo'n kabel wel. Eigenlijk wil ik dan het hele huis wel bekabeld zien.

Het argument dat veel internetters in het buitengebied analoog moeten internetten is niet juist.
De providers stellen de maximale afstand tot de centrale voor ADSL veel te laag. We kunnen ook de provider vragen de maximale afstand omhoog bij te stellen.
En verder is voor iedereen is internet via satelliet mogelijk.
De 'verlenging' kost in principe geen geld, omdat dit via de telefoonlijn loopt. Bij de tweede is het wat duurder, maar daardoor hoeft de Provincie geen 50 miljoen op tafel te leggen.
Let wel: 50 miljoen is alleen Berkelland!

Ook vraag ik me af om hoeveel huishoudens het eigenlijk gaat.
Voor het buitengebied in Berkelland is 50 miljoen euro nodig. Er zijn -zeg- 20.000 huishoudens, waarvan 15% 'buiten bereik', dat zijn er dan 3.000. Dat zou zelfs 15.000 euro per huishouden betekenen.
Volgens onderstaand staatje kost dit per aansluiting 350 euro per jaar. 3000 aansluitingen x 350.00 = 1.050.000 per jaar.
We zouden dus van 50 miljoen iedereen 50 jaar van gratis internet kunnen voorzien via satelliet.
En wedden dat je een enorme korting kunt bedingen bij Hertzinger!
Dus je kunt zeg maar 80 jaar internet betalen voor het complete buitengebied van een bijdrage van 50 miljoen.
Via de glasvezel moet iedereen nog steeds gewoon maandelijks betalen, en meestal nog meer dan die 29 euro.

Een basispakket satelliet 20 Mbps kost 29 euro per maand bij Hertzinger.

zondag 22 september 2013

Perceel Sportwijzer wordt in december onteigend

Dit weekend lezen we in Tubantia dat er niet verder wordt bemiddeld in het probleem Sportwijzer.
Het punt wordt van de Raadsagenda gehaald.
Als Ter Steege en Sportwijzer er voor december niet onderling uitkomen hoe alles moet worden geregeld, dan wordt de grond onteigend. Kijk, da's mijn idee.
Berkelland heeft een stukje grond nodig van Sportwijzer om de Berkeltak door te trekken.

Sportwijzer wilde een bizarre prijs, in de vorm van een bouwperceel dat vier keer zo groot is, met bouwvergunning. Ik meen zelfs bouwen van meerdere woningen.

Wel, dat stukje bouwgrond kan Ter Steege hen in Eibergen wel geven, want van het project op de Bleek zijn er van de 200 woningen nog geen 50 gebouwd.
Het waardeverschil is waarschijnlijk tonnen.
En zo draait Ter Steege op voor de kosten van een plan van de Gemeente Berkelland. En Sportwijzer zegt: 'dan gebruik je maar een alternatief, want alternatieven zijn er best.

Centrum Uitrookbeleid

In Borculo lijkt het er meer en meer op dat het centrum wordt verplaatst.
De Steenstraat loopt steeds verder leeg, en het gebeuren verplaatst zich meer en meer richting Veemarkt en Action/Aldi locatie Lichtenhorst.
De verhuizing van de Hema naar de Veemarkt zou de genadeklap voor de Steenstraat wel eens kunnen inhouden. Fa. Blokker zal het vast nu ook niet meer naar zijn zin hebben, zonder overbuur Hema. Eerder vonden we de Action in dit pand waar de Hema vertrekt.
Veel panden in de Steenstraat staan leeg, of worden bezet door gelegenheidswinkeltjes. Personeel van Steenstraatbakker Jos is bijvoorbeeld vertrokken naar Veemarktbakker Nollen.
Tot groot financieel verdriet van veel eigenaren zal het centrum gewoon zijn 'verhuisd' over een aantal jaren. Ondernemers zijn slachtoffer van het ondoordachte beleid.
Binnenkort zullen we vast Kruidvatdiscounter zien verhuizen naar locatie Action.
Laten we aannemen dat er nog wat komt in het voormalige pand De Boer/Schuurman t.o. de Action.
Kruidvat, Schuurman, Blokker samen?

Zelfs Dierenwinkelier Marcel Kruit klaagt op zijn A locatie (want t.o. Action) over het centrum-uitsterfbeleid.
lees hier zijn email aan de Gemeente Berkelland over zijn probleem met de situatie.
Zijn 'belegging' zou minstens enorm veel in waarde zijn verlaagd. Omdat er nu volgens de bestemming alleen nog een dierenwinkel in het pand mag worden gevestigd.
Kruit spreekt van een 'mokerslag van de Gemeente Berkelland'. Hij praat over 'als een dolle rondrijden zonder verkeersregels', over sneeuwballen en lawines, over een faillissement en 3 jaar schuldsanering. En verder over zijn eigen 'sterfhuisconstructie'.
Hij gaat er verder van uit dat Borculo over 10 jaar geen dierenwinkels meer nodig heeft.
Maar het punt is gemaakt: Marcel is ontevreden.

Foto's/Google Streetview
Marcel Kruit t.o. Action
Voormalig gebouw De Boer (links Action, midden leeg perceel, rechts gebouw De Boer)

Hetzelfde verschijnsel zien we ook in Neede waar de Nieuwstraat, net buiten de centrumring, werd verklaard tot 'niet winkelgebied'. De winkelstraat Oudestraat loopt op dit moment leeg richting een nieuw gecreëerd winkelcentrum aan de Borculoseweg. Eigenlijk op dezelfde manier aan de ring van het centrum 'geplakt' als de Nieuwstraat.

Ook zijn er foutieve vermeldingen van sluiting, zoals deze van enkele weken geleden:

NEEDE – Nog meer leegstand in Neede, na kledingzaak Mooi sluit ook Oxalis de deuren. 
lees het artikel op nieuwsuitberkelland.nl

Personeel in de Oxalis bloemenwinkel zou echter niets van een sluiting weten. Partijen zouden er op uit zien van de Centrumwinkelstraat Oudestraat een secundaire winkelstraat te maken, om klanten naar de Borculoseweg te leiden. Echter zouden daar nu al parkeer- en verkeersproblemen  zijn door toegenomen aanloop van winkelpubliek.

Dan de fik er maar in?

PRIO 1 WONINGBRAND : : VAN COEVERDENSTRAAT : 10 7271XX BORCULO 8991 9881 (X) (BR: MIDDEL)
WONINGBRAND OP VAN COEVERDENSTRAAT IN BORCULO, BRANDWEER MET SPOED TER PLAATSE (bron: P2000)

Zijn dat niet dezelfde huisjes als die van het Pensioenfonds Metaal in de Hambroekwijk?
Alleen is de Van Coeverdenstraat aan de andere kant van Borculo
De Van Coeverdenstraat valt alleen buiten de herriezone van de Campina nieuwbouw.

Misschien heeft hij ook wel een bezwaar ingediend dat is afgewezen. De herrie van de bestaande fabriek aan de Needseweg draagt ook al tot de van Coeverdenstraat, dus ze weten wat ze van de nieuwe megadroogtorens kunnen verwachten.

Opnieuw veel publiek bij zo'n brandje. Misschien de slang ook een keer per ongeluk op het publiek richten, als dat de weg weer barricadeert.

De brandweer kreeg rond tien uur 's avonds melding van de brand. Vanwege het felle vuur, dat veel publiek trok, werden twee bluswagens naar de Van Coeverdenstraat gedirigeerd. lees het artikel op tubantia.nl

update 18:00
Op www.funda.nl

#Sensire manoeuvre

Werkloze moet voor 400 euro minder hetzelfde werk doen.
Dat lijkt eigenlijk best op de Sensire manoeuvre.

Vooropgezette deal?

Er nog van afgezien dat de nieuwe Campinafabriek, in categorie 'zware industrie >5', op zo'n korte afstand van de wijk is gevestigd:

Je zou willen dat er regels zijn voor intrekken van bezwaarschriften. Het begint allemaal te lijken op een 'dealtje' en een 'plan van misleiding van het publiek'.
Pensioenfonds Metaal is voorstander van een bloeiende economie te Borculo, en krijgt wat privileges en gunsten toegezegd als ze geen 'problemen trappen', al lang voor het verstrijken van de bezwaartermijn.
Ze hebben hun bezwaarschrift al enige tijd geleden ingediend (pas net voor sluiting van de bezwaartermijn noemen ze het een 'proforma bezwaar').
En vervolgens trekken ze het bezwaar in na sluiting van de bezwaartermijn of net voor het verstrijken ervan (formeel: mits de weg wordt verlegd en er een nieuwe rotonde komt).

Dan zijn er nog enkele individuele bezwaarschriftjes. Deze bezwaarden worden bezocht om hun 'probleem' precies te formuleren.
Meestal zal het gaan om herrie. Deze mensen wordt een afkoopsom aangeboden, of hen wordt aangeboden goede isolatie aan te brengen, en bijvoorbeeld airconditioning.
Even uw bezwaarschrift intrekken: klaar. Tekenen, afrekenen.
Er hoeft door de wegverlegging namelijk ook geen 4 ton aan isolatiemaatregelen te worden uitgegeven, of in elk geval veel minder.
Dus er is 'geld over'.

Ik zou zeggen dat van dit soort vage omstandigheden, waar dus honderden huishoudens het slachtoffer worden, er eerst eens een onderzoek moet plaatsvinden naar de oorzaak van deze plotsklapse intrekking.
De hele wijk vertrouwde op 4 bezwaarschriften, waaronder het Pensioenfonds, vertegenwoordiger van mogelijk wel de helft van de 280 huishoudens.
Het lijkt nu op een 'vooropgezette deal' met het Pensioenfonds.

Bij zo'n vage situatie moet er gewoon minstens een nieuwe bezwaartermijn van een maand komen.

Blogger1 op 22 september 2013 12:15:
Er wordt gekeken wat er nog op tafel ligt: 3 individuele bezwaartjes van 3 huishoudens.
Ze kunnen bij de Raad van State dan niet anders dan zeggen 'da's 1%, vast azend op euro's of gratis isolatie'.
We gaan akkoord met de bouw.

Het proforma bezwaar: 'een bezwaar is een bezwaar' zal men bij Raad van State zeggen.
'Proforma bezwaren bestaan niet'. Dikke pech!
Je moet dus altijd in de gaten houden of je een oor aan wordt genaaid.

Eerder zagen we al dat bij de Campina nieuwbouw bepaalde methoden ook werden toegepast. Een vaste trucendoos lijkt het wel.
Dit proforma bezwaar, en daarna op het laatste moment intrekken, dat zal er vast ook één zijn.

De Raad van State moet de bezwaartermijn na een intrekking automatisch vier weken verlengen. Dat zou een standaardprocedure moeten zijn, zodat dat dit soort akkefietjes uit de wereld zijn.

De crisis is nog maar net begonnen

. . . De situatie is ernstiger dan voor het faillissement van Lehman . . . Ernstiger dan de dertiger jaren crisis . . . crises zullen elkaar in hoger tempo opvolgen . . . Banken hebben de moed opgegeven om een oplossing te vinden en zullen geld blijven bijdrukken om de problemen op te lossen . . . Duitse Staats-bad-bank wankelt met gevaar voor de hele Duitse economie . . .

Onze media blijven praten over aantrekkende economie. Mark wil vooral auto's kopen, en ziet de kans in BVB en BTW opbrengsten.

Nederland is anders . . .

BIS veteran says global credit excess worse than pre-Lehman
Extreme forms of credit excess across the world have reached or surpassed levels seen shortly before the Lehman crisis five years ago, the Bank for International Settlements has warned.
lees verder op Telegraph.co.uk (Eng.)

BIZ: Die mächtigste Bank der Welt kündigt den Crash an
Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) bezeichnet die aktuelle Lage auf den Finanzmärkten als noch schlechter als vor der Lehman-Insolvenz. Die Warnung der BIZ könnte der Grund sein, warum die US-Notenbank entschied, weiter unbegrenzt Geld zu drucken: Die Zentralbanken haben die Kontrolle über die Schulden-Flut verloren und geben auf.
lees verder op Deutsche Wirtshaftsnachtrichten (D.)

Worst Financial Crisis since 1931? German State-Owned Banks on Verge of Collapse
The German government has had to bail out state-owned banks with taxpayers' money after their managements recklessly gambled away billions on subprime investments. But if a state-owned bank were to go under, the consequences could be disastrous for the whole economy.
lees verder op spiegel.de (Eng.)

Zelfs in Duitsland, het beste jongetje van de Europese klas, zijn de vooruitzichten toch niet zo goed als Merkel wil laten geloven. Zij zegt 'niets aan het handje'. Maar de Chinezen nemen de productie van machines en kapitaalgoederen langzaam (of misschien helemaal niet zo langzaam) aan over.

German economists warn that this ascendancy is more fragile than it looks, an illusion of the business cycle and a China-driven global boom in machinery and capital goods that is running out of steam 
lees verder in de Guardian (Eng.)

zaterdag 21 september 2013

Iemand nog een bed vrij voor een pyromaan?

VNOGregio ‏@VNOGregio 49m op twitter.com
Korps #Borculo ter plaatse, Brandhaard gelokaliseerd

VNOGregio ‏@VNOGregio 7m op twitter.com

Woningbrand #Borculo: brandweer is bezig met afrondende werkzaamheden en gaat aansluitend terug naar kazerne. Einde berichtgeving

. . . De politie geeft aan dat de bewoner van het huis de brand zelf heeft aangestoken. “We hebben de man op straat aangehouden. Hij zit voorlopig vast voor verhoor”, aldus wijkagent Hergert Menkhorst. Alle spullen in de woonkamer kunnen als verloren worden beschouwd . . . 
lees het hele artikel

Hans Pelle wil niet worden geventileerd

Hans Pelle maakte ruzie met voorzitter Dinand 'niemand niet?' Weenk over zijn aanwezigheid op informatie-avonden. Of liever over zijn 'niet aanwezigheid'. Zijn agenda zou 'te vol' staan.
Hij zou te weinig kennis van bijvoorbeeld het 'project' Stelkampsveld hebben om er zinnig over mee te praten. 'Pelle wordt boos', zo lezen we in Tubantia.
Pelle wil niet zo worden 'geventileerd', zo zegt hij boos. Hij suggereert voldoende kennis van de zaak te hebben. Of hij suggereert dat hij er naar zijn mening niet te weinig kennis van heeft.
Vervolgens gaat het over schoolreisjes naar het Stelkampsveld, een natuurgebied tussen Borculo en Barchem, die worden genoteerd als 'werkbezoek' aan de locatie.

Misschien kan de voorzitter voortaan vragen; 'Iemand geen kennis van zaken?', 'Iemand die zich van stemming wil onthouden wegens absentie op informatie-avonden?'
'Niemand niet?' 'Hans niet?'.

Ik stel voor dat ze dan ook melden waar ze dan wel waren op zo'n avond.
Betsy Wormgoor (PvdA) hoorden we pas nog zeggen 'ik was op school'. 

Succes met uw sollicaties!

Ook Gemeente Oude IJsselstreek geeft geen garanties op werk aan ontslagen Sensire medewerkers.
Tubantia meldt weer:

'Volgens wethouder Leo Scharenborg van Berkelland is behoud van de rechtspositie van het personeel geen gemeentetaak.'

Je zou bijna zeggen dat het collega ambtenaren worden, maar Leo weet van niets.
'Succes met uw sollicaties'.

vrijdag 20 september 2013

Zou niemand hem dat hebben verteld?

Tubantia meldt vandaag dat de verschuiving van de Zorg van Rijk naar Gemeenten, bij Berkelland om 30 tot 40 miljoen euro per jaar gaat.
'het Rijk realiseert een forse bezuiniging' met de verschuiving.
Ja, hoe zou dat komen? Het zou 50 tot 70 miljoen moeten zijn!

Wethouder Scharenborg kan hieruit dan concluderen dat de zorg geheel een Gemeentelijke taak wordt. Zou niemand hem dat hebben verteld?

Op Facebook wordt gepraat over een afkoopsom in vla voor de indieners van een bezwaar.

Woordvoerder FrieslandCampina wilde niet zeggen wat het concern uiteindelijk betaald heeft om bezwaarmakers hun procedures te laten intrekken. Formeel niet eens dat er betaald is. Hoewel... zinspelend op een leven lang gratis melkpoeder, zou het in dit soort zaken vroeger wel eens zijn gegaan om 'heel wat vla'... 
Tubantia op Facebook

Hoe Ultimate is dat?

Tubantia meldt vandaag dat bij Campina nog dat er nog geen paal de grond in is gegaan op het terrein van de nieuwe Campinafabriek. Het is alleen voorbereidend werk geweest

‘Melding Raad van State dat beroepsschriften zijn ingetrokken / Bestemmingsplan Borculo FrieslandCampina 2013 onherroepelijk.’ lees verder op de gemeentelijke site

Degenen die bezwaar hadden aangetekend, brengen niets naar buiten over hoe dat is geregeld.
Of er misschien afkoopsommen zijn betaald, of hoeveel, zo lezen we in Tubantia.
'daar doen we geen mededelingen over' zo meldt Campina. 'Afgesproken is dat we daarover niets naar buiten brengen'.
Er wordt alleen gepraat over het verleggen van de Needseweg.

Tevens wordt gesproken van een nieuwe toren van 47m hoog op de hoek van de Kamerlingh Onnesstraat en de Oude Needseweg. Maar waar dat is? Vermoedelijk wordt de hoek Harperinkskamp en Oude Needseweg bedoeld. En dat is bij Ultimate Adventures  voor de deur?
Hoe Ultimate is dat? 24/7 in de schaduw van een razende droogtoren.

<update 14.44 uur> Inderdaad is de hoek Kamerlingh Onnesstraat/Oude Needseweg de hoek waar Ultimate Adventures is gevestigd. Als 'bedankje' voor de bezwaren is mogelijk speciaal een toren voor hun deur gepland.

De bouw zal twee jaar in beslag nemen, da's winst qua herrie.

Ingezonden foto Needseweg 23, nieuwe Campinafabriek in aanbouw, 21 september 2013.
(vrij kopiëren, zonder bronvermelding)


Video op tubantia.nl

vrijdag 20 september 2013

Laatste bezwaarmakers Campinafabriek weggewerkt

BORCULO - In eerste instantie meenden diverse Borculoërs dat FrieslandCampina donderdag voor zijn beurt aan het bouwen was geslagen. Vrijdagmorgen werd echter duidelijk dat de fabriek de laatste bezwaarmakers tevreden heeft gesteld.
lees het artikel op tubantia.nl

Men was achter de Aldi ook al dapper aan het graven geslagen. Pensioenfonds metaal heeft een 'dealtje' mee naar huis gekregen. Maar de Hambroekbuurt had op grote schaal bezwaarschriften moeten kopiëren. Het gaat nu los.

Campina: gefeliciteerd dan maar! Jullie hebben de belangen van milieu en woonwijk eronder geschoffeld.

Chinese kindertjes: gefeliciteerd! Jullie kunnen weer veel melk tegemoetzien. Mits je natuurlijk 40 dollar blijft meebrengen. Want van menslievendheid kan de kachel niet branden.

Huiseigenaren: u bent vandaag wellicht een stuk meer geld kwijtgeraakt dan u afgelopen jaar heeft verdiend. Misschien wel van de laatste twee jaar.

Huurders: ga bij Pensioenfonds Metaal huurkorting vragen, of ga verhuizen. De meeste huizen zijn slecht geisoleerd. U zult geen oog meer dicht doen. In de tuin zitten kunt u vermoedelijk ook nog slecht zitten. Bij overdadige uitstoot als van deze fabriek, zal de brandnetel het best gedijen.
De moestuin kan gerooid worden en vervallen.
Wist u: Brandnetelsoep is ook erg voedzaam en rijk aan bouwstoffen.

De verkeersherrie van de Needseweg zal er niet zijn.
Maar wel de dramatische toename van verkeer over de Rondweg naar Campina, N18, Laarberg, 24/7.

Zou niemand hem dat hebben verteld?

Tubantia meldt vandaag dat de verschuiving van de Zorg van Rijk naar Gemeenten, bij Berkelland om 30 tot 40 miljoen euro per jaar gaat.
'het Rijk realiseert een forse bezuiniging' met de verschuiving.
Ja, hoe zou dat komen? Het zou 50 tot 70 miljoen moeten zijn!

Wethouder Scharenborg kan hieruit dan concluderen dat de zorg geheel een Gemeentelijke taak wordt. Zou niemand hem dat hebben verteld?

Gisteren op www.borculo.info
. . .
Maar Berkelland heeft verplichtingen in de zorg, beste Leo. En de verantwoordelijkheden van Gemeenten zullen e-norm toenemen op dit gebied. Het is dus juist helemaal een zaak van de Gemeente. En om dan als een beer te keer te gaan in personeelsbestand, beloningen en andere voorwaarden; Vind je dat wel passend? En vooral gewoon een jaar te vroeg, en dan zeggen 'tja, da's mijn pakkie an niet'?

Vervolgens zorg je dat de zorgwerkers een flink deel van de 40% korting op het beschikbare geld voor zorg vanaf 2015, op hun bordje krijgen, door dat op hun salaris te korten. En je er niet mee te bemoeien dat een deel van de werknemers helemaal niet wordt gekort. En te zeggen; dat jaartje te vroeg, 'ach, dan kun je er vast een jaartje aan wennen'.

Het gaat eigenlijk helemaal niet om vermindering van de zorg, het gaat er om bij wie je die 40% neerlegt. En nu kun je mooi zeggen 'ja, dat doet werkgever Sensire en daar bemoei ik me niet mee, dat komt zelfs uitstekend uit als wij in 2015 de volle verantwoording krijgen over het gebeuren'.
. . . 
lees het hele verhaal bij de bron: 

donderdag 19 september 2013

De bouw van de Campinafabriek is al gestart

Jacky Bruins vraagt zich af op 19 september 2013 17:56
maarre, heeft Campina zijn grond verkocht of zo, ze zijn er wel bezig, zonder aankondiging en de bezwaarschriften lopen nog. Ze lopen wel op de zaken vooruit, of is hun rokersruimte; dan heb ik zwaar medelijden met het personeel, onderhand 20 min. lopen die kant op. In ieder geval, als het de bouw is, is het dezelfde werkwijze als het baggerdepot, dezelfde wagens weer aanwezig met graven en niemand die iets zegt, laat staan weet. Ironisch, de fabriek komt tegenover #Sensire te liggen, met zoveel uitstoot vraagt om zieken, maar ja, lees verder

Anoniem legt uit op 19 september 2013 18:17
Dit is het machtsvertoon van gemeente berkelland laten zien dat zij de baas zijn , als campina nu al bouwt voordat de Raad van state zitting is geweest.

de twee bewoners kunnen dit mooi gebruiken dan gemeente al toestemming geeft om grondwerkzaamheden uit te voeren zonder dat de edele heren van het hoogste orgaan maar 1 uitspraak heef gedaan.

Hoopelijk winnen de bezwaar makers , dan staat Campina op zijn kop en gelijk schadeclaim indienen bij gemeente met 13 advocaten .

Tevens was het niet eerst de weg en rotonde verplaatsen die ter inzage lag , dus dit moet eerst gebeuren en de geluidswalletje 3 meter hoog , pas daarna is het bestemmingsplan gewijzigd !!!

dus grondwerkzaamheden zijn illegaal want bestemmingsplan staat dit niet toe zonder vergunning te bouwen.

Ingezonden foto's (19/9/2013): Locatie Ultimate Adventures, Oude Needseweg.
Foto's vrij over te nemen zonder bronvermeldingWat dat moet zijn? @foutemakelaar

FouteMakelaar ~‏@FouteMakelaar twittert vandaag:
“@BorculoInfo: Enorme wietplantage nog niet ontdekt http://goo.gl/WWKPrQ ” 
Weet @Politie niet waar #Borculo ligt?

@foutemakelaar Het gaat om Eibergen. Misschien is dat het probleem?!

Op de achtergrond van dit Twitteraccount 'FouteMakelaar' zien we centrum Borculo, met het pand van een makelaar.

In de Bio lezen we:
Groep van gedupeerde verhuurders die werken aan een integere verhuurmarkt.
 Evt. reacties sturen naar FouteMakelaar@Gmail.com

Wat dat moet zijn?
Bekijk hier de Twitterpagina www.twitter.com/FouteMakelaar

wat ga je nu de rest van de maand doen?

Wethouder Scharenborg voelt zich blijkbaar toch wat beledigd na reacties op zijn koele meldingen dat hij niet geboeid is door de gebeurtenissen rond de ontslagen bij Sensire.
Berkelland gaat niet over de inschaling van personeel, de arbeidsvoorwaarden, de beloningen, zo zegt hij vandaag in Tubantia.
Maar hij gaat dus ook niet over de ontslagen.
'We moeten niet op de stoel van de werkgever gaan zitten' zegt hij verder.
In 2014 is er nog wel geld, en in 2015 is er veertig procent minder, 'dat gaat gewoon door' zo meldt hij ook nog ter verdediging. En de PvdA toont zich geen tegenstander moet hij Zappeij (PvdA Berkelland) nog even toelichten.

Maar Berkelland heeft verplichtingen in de zorg, beste Leo. En de verantwoordelijkheden van Gemeenten zullen e-norm toenemen op dit gebied. Het is dus juist helemaal een zaak van de Gemeente. En om dan als een beer te keer te gaan in personeelsbestand, beloningen en andere voorwaarden; Vind je dat wel passend? En vooral gewoon een jaar te vroeg, en dan zeggen 'tja, da's mijn pakkie an niet'?

Vervolgens zorg je dat de zorgwerkers een flink deel van de 40% korting op het beschikbare geld voor zorg vanaf 2015, op hun bordje krijgen, door dat op hun salaris te korten. En je er niet mee te bemoeien dat een deel van de werknemers helemaal niet wordt gekort. En te zeggen; dat jaartje te vroeg, 'ach, dan kun je er vast een jaartje aan wennen'.

Het gaat eigenlijk helemaal niet om vermindering van de zorg, het gaat er om bij wie je die 40% neerlegt. En nu kun je mooi zeggen 'ja, dat doet werkgever Sensire en daar bemoei ik me niet mee, dat komt zelfs uitstekend uit als wij in 2015 de volle verantwoording krijgen over het gebeuren'.

En als je praat over de zorgwerkers dan doe je alsof ze af en toe langskomen om de steunkousen uit te trekken.
Ze vragen jou toch ook niet 'goh Leo, je hebt deze week twee uur vergaderd, wat ga je nu de rest van de maand doen?'.

Geen reclame op www.borculo.info

Hartelijk gefeliciteerd en nog 20 jaar erbij, zonder sponsoren graag.
(n.a.v. www.borculo.info 2 jaar deze week)

Dankjewel.
Sponsors dat is niet nodig. Misschien dat we nog eens een Paypal donatie account openstellen.
De jaarlijkse onkosten van 8 euro zijn dan gedekt.

Verloten we verder elk weekend een taart of vlaai onder de volgers op Twitter of Facebook bijvoorbeeld. Of onder likers.
Want goede statistieken daarom gaat het om op deze site niet om advertentie euros.

Voor degenen die geen kans willen missen om elke keer mee te loten: begin direct met volgen, liken of frienden :)


Wel hier is de sponsorknop voor donaties.
De donaties worden gebruikt om de jaarlijkse kosten in de VS te voldoen, internetdomeinregistratie te weten $10 per jaar.
Verder zullen bijdragen worden gebruikt voor welkomstaart voor Social Media.
We zetten in op groei in de Social Media.

Op het moment van het bereiken van voldoende saldo, wordt een taart verloot onder de laatste tien friends/followers/likers op Facebook/Twitter, mits je daarvoor je adres wilt opgeven.

Maar je mag hem natuurlijk ook weggeven. Vermoedelijk mag er een eigen logo of tekst op worden gedrukt.

Onze burgemeester zou vast verguld zijn met een fraaie taart van deze website.

Namen worden nooit bekendgemaakt, tenzij er uitdrukkelijk om wordt gevraagd of als u zelf publiceert.
Er wordt niet gespamd of gecommuniceerd dan alleen op uw eigen initiatief.


woensdag 18 september 2013

Wel vaag zo'n verhaal.

Anoniem zegt op 18 september 2013 17:45
Dus eerst zeggen dat het niet volgens de wet is en nu niet zeggen wat er is besproken ???
Blijkt meer van een omkoping schandaal !!!

We lezen onder de eveneens ingestuurde link dat er 'zeer constructief overleg is geweest over de overlast' en dat de bezwaren dus nu weg zijn.
Mede zou hebben geholpen dat de weg wordt verlegd.
Maar ook lezen we meteen dat de voornaamste bron van herrie zou zijn, twee hoge sproeidroogtorens van 50 meter hoog, waardoor de herrie tot ver in de wijde omtrek te horen zou zijn.
Maar desondanks zijn er geen bezwaren meer van twee indieners.
Wel vaag zo'n verhaal.

Borculoërs trekken bezwaar in tegen 'lawaaimaker'
BORCULO - Twee Borculoërs die bezwaar maakten tegen de komst van een nieuwe fabriek van FrieslandCampina, hebben hun bezwaren weer ingetrokken. Een van de bezwaarmakers zegt dat er 'zeer constructief overlegd is geweest met FrieslandCampina.' Wat er besproken is wil hij niet zeggen, maar in ieder geval is er voldoende vertrouwen gekomen om de bezwaren van tafel te vegen.

Volgens de bezwaarmakers is de voornaamste geluidsbron twee, hoge sproeidroogtorens van de nieuwe fabriek, van 50 meter hoog. Waardoor de overlast in de wijde omtrek te horen zou zijn.
Bron Omroep Gelderland

Enorme wietplantage nog niet ontdekt

De kantoren achter Villa Smits in Eibergen worden gesloopt. Een zorgaanbieder gaat er niet inkomen. Nu moet het voormalige gemeentehuis maar verder als villa.

Wethouder Scharenborg overdrijft nog wat om een punt te maken;
De beste optie is volgens de wethouder sloop van het kantorencomplex, dat voor zo'n 85.000 euro in de boeken staat bij de gemeente. "Maar de energiekosten en het onderhoud van dit gebouw kosten bijna jaarlijks nog meer", vult hij aan.
lees het artikel

7.000 euro per maand om een villa te onderhouden en wat warm te houden.
Vermoedelijk laat hij alle ramen open staan, en stookt ie het op tot 25 graden?
Of zit er inderdaad nu een enorme wietplantage in de kantoren? Eerder al suggereerde Erik Roosenboom toch al dat er wel een plantage in moest zitten?
Die dan voor de verandering niet illegaal stroom aftapt, maar gewoon de stekker in het stopcontact doet.

Raadsvergadering 17 september 2013

Bekijk de ingekomen stukken gericht aan de Raad. Brieven, e-mail.

Bekijk de beeldopname van de vergadering. De uitzending is om 19.30 uur gestart.

Bij de 'ingekomen stukken' zien we een bericht aan de Raad van dierenwinkelier Marcel Kruit, met een uitleg van zijn situatie als slachtoffer van het uitsterfbeleid in het centrum.
Enkele jaren geleden vertrok hij van de Veemarkt naar een locatie tegenover de Action, maar dus net aan de verkeerde kant van de straat.
Een situatie vergelijkbaar met die van Frans Ars in de Needse bouwmarkt.
Je pand is misschien wel gehalveerd in waarde, en de verkoopbaarheid van het pand is zeer gering geworden.
Iedereen mag er nog een dierenwinkel beginnen.
Het was wellicht wel de bedoeling om de Steenstraat 'uit te sterven' naar de locatie Welkoop, Action, Aldi. Maar het pand van Marcel? Nee, dat was twintig meter te ver.

Marcel was bang dat zijn mail niet zou worden ontvangen en adresseerde hem ook meteen maar aan alle raadsleden persoonlijk, maar ook leden van de tweede kamer, de KvK, de rechtsbijstandverzekering e.a.

lees hier reacties