woensdag 3 januari 2018

Leo Schotman: NEP-democratie Berkelland

Aan de medebewoners/samenleving van de gemeente Berkelland. 

Laat niet over je heen pissen door deze incapabele en onbetrouwbare Gemeente Raad! 


Besef goed dat wij met ons allen als samenleving de baas zijn over wat er in ONZE gemeente gebeurt! Laat niet toe dat er door B & W, onder het falende toezicht van de Gemeente Raad en onder het mom van maatwerk met 2 maten wordt gemeten! Dat het gelijkheidsbeginsel en tegen discriminatie verankert ligt in onze NL grondwet. Dat dit door de gemeente Berkelland stelselmatig en zichtbaar wordt overtreden. 


Ik roep hierbij op laat Uw ongenoegen blijken, door demonstratief NIET ter stembus te gaan op 21 maart as...! 

Als U thuisblijft wordt Uw stem NIET HERVERDEELD onder de te verkiezen partijen. 
Laat u niet voor 1 dag achter een bedrieglijke belofte voor het karretje van de bestaande politieke partijen spannen op 21 maart as, om daarna weer met leugens geregeerd te worden. 
In NL en gelijk in onze gemeente Berkelland heerst onder aanvoering van de kartelpartijen VVD,CDA,PvdA,D66 en gemeente Belangen een corrupte NEP-democratie............

LeoS