zaterdag 13 januari 2018

Geachte Commissie

"Geachte Commissie Bestuur en Ruimte, u staat nu voor de uitdaging het geurbeleid te herijken en het plussenbeleid lokaal invulling te geven". 
Met deze openingszin spraken vertegenwoordigers van Oosthof dierenartsen in Eibergen dinsdag de Commissie Bestuur en Ruime van de gemeente Berkelland toe. Doel was de commissie ervan te overtuigen om de dialoog aan te gaan met alle stakeholders, belanghebbenden, in het buitengebied. Hun bezorgdheid geldt de beperkte groeikansen voor de intensieve veehouderij, voornamelijk als gevolg van de gemeentelijke bouwrestricties voor nieuwe stallen.
lees meer

Deze dierenartsen zijn bang dat er geen boer meer overblijft.
Natuurlijk het is je handel. 
Maar om zo druk op de voorgrond te treden steeds?

Het is wel zo dat als je voor geen moer rekening houdt met je omgeving, je wel een keer een probleem hebt met je uitbreidingsplannen.


We hebben het goed voor met de economie, maar erg commercieel wordt er te Berkelland niet gedacht.
We houden zo weinig rekening met de consequenties voor onze lokale economie zo lijkt het wel.