zondag 7 januari 2018

Afvalinzamelingsenquete

Het besluit rond de afvalinzameling via de enquête is volgens mij absoluut niet kosher verlopen.

- Berkelland heeft nooit aangegeven dat de uitslag van de enquête zou worden gebruikt om er direct consequenties aan te koppelen.

- 71% die voorstemt om de inzamelingsfrequentie zo ernstig terug te brengen, vermoedelijk zonder financieel voordeel, is volstrekt ongeloofwaardig.

-  Berkelland wacht het oordeel van de gemeenteraad niet af, om de besluiten te presenteren.

Ik stel voor dat de raad het besluit maar afschiet.
Je kunt toch niet zo over je heen laten lopen als raad?

Bekijk de factsheet over de enquete