zaterdag 30 december 2017

Reorganisatie afvalinzameling

Rechts: zoals burgemeester Joost zich centrale containers voorstelt.

Links: de praktijk, in dit geval Enschede. Niet zelden zie je er bankstellen staan.

Met de nieuwe voorstellen, inlevering restafval reduceren tot 40%, is dat de toekomst.