vrijdag 29 december 2017

Niet vooruit te branden die Van Haaren

De gemeente Berkelland wil in het nieuwe jaar een begin maken met de herijking van het Geurbeleid en een nieuw, lokaal Plussenbeleid. Als deze uitgangspunten helder zijn, wil zij verder met het traject om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Berkelland. Op die manier denkt zij het meeste recht te doen aan een proces met de minste juridische risico’s. De commissie Bestuur en Ruimte bespreekt op 10 januari het voorgestelde tijdpad.
. . . 
Zorgvuldige weg met minste risico’s
Wethouder Marijke van Haaren: “We gaan op zoek naar mogelijkheden om het proces voor het nieuwe bestemmingsplan met zo min mogelijk vertraging te doorlopen. 
lees meer

Scharenborg vloog er uit mede door het Bestemmingsplan Buitengebied.
Opvolgster Van Haaren doet het 'met zo min mogelijk vertraging'. Maar is in maart toch alweer vertrokken uit het College?