vrijdag 15 december 2017

Is Berkelland nog wel leefbaar?

Als je als niet Berkellander zoiets leest als hieronder, dan vraag je je af, waar je terechtkomt.

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak ‘Ruimte voor kwaliteit, onderweg naar wendbaar woonbeleid’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan geeft meer ruimte voor flexibiliteit en kwaliteit in de gemeente Berkelland. Er is meer ruimte voor veranderingen in de woningmarkt, zoals levensloopbestendig en duurzaam renoveren, verbouwen en bouwen van woningen. Tegelijkertijd is er ruimte voor innovaties en experimenten. De woonpilot in de kern Beltrum is daar een mooi voorbeeld van. Het behouden en waar dat kan ook versterken van de leefbaarheid is het doel.
lees verder

We laten de toekomst voorspellen door Groningers die in hun glazen bol voorzien, dat het bij ons in 2030 toch beter zal gaan.
Maar als ik een waarzegger zoek, dan zoek ik die niet in een Provincie die bezig is in te storten.