vrijdag 29 december 2017

Enquete afvalzinzameling

Heeft iedereen zich beseft dat de afvalinzamelingsenquete eigenlijk een soort referendum was?
Al is het niet bindend. De uitkomst wordt nu neergezet als voorstel voor de raad. 
Ik vraag me af wat er was gebeurd, als de uitslag zo was, dat er niks zou veranderen aan de inzameling. 
Want volgens mij is dat de mening van de meerderheid van de Berkellandse bevolking; 'zeker niet minder inzamelingen'.
Ik zie rond om me heen overal van die 140 liter containertjes. 
En als ze niet mudvol zijn, dat zijn het alleenstaanden, bejaarden.
Die 100-120% afgevuld klanten, die lossen dat niet op door te scheiden!
Ook kunnen ze niet stiekem even wat in een container van een ander dumpen. Want: ook vol.