maandag 4 december 2017

Druk op de raadsagenda

Het is druk op de agenda voor de raadsvergadering van 19 december a.s.
Ik had al de indruk dat het de laatste keren wat snel was afgelopen die vergaderingen.
Eigenlijk is er sinds het zomerreces volgens mij niet zo hard gewerkt in de raadszaal als komende 19 december.
En dat moet ook wel, want voor je het weet is het alweer zomervakantie.